# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
3
سید عبدالعظیم موسوی
4
مصطفی خان زادی
5
مهرداد بذرپاش
6
دانشگاه حکیم سبزواری
7
ورزش
8
محمدصادق طاهری
9
شرکت وارش
10
دانشگاه اصفهان
11
دانشگاه آزاد اسلامی
12
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
13
مرکز پژوهشی هنر و معماری
14
دانشگاه تهران
15
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
16
دانشگاه تهران
17
دانشگاه تهران
18
شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبز
19
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
20
هنر
21
شرکت همشهری
22
ولی الله شجاع پوریان
23
نصرت الله طاقتی احسن
24
شرکت هفت صبح ماندگار
25
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
26
دانشگاه مفید
27
28
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
29
سید اصغر ملاسعیدی
30
سید اصغر ملاسعیدی
31
انجمن هیدرولیک ایران
32
سید محمدطاهر موسوی زاده
33
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
34
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
35
کامران احمدپور
36
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
37
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
38
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
39
دانشگاه آزاد اسلامی
40
فیروز نعیم محبوبی
41
سازمان هواشناسی کشور
42
رضا حسن زاده اشرفی
43
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
44
دانشگاه شاهد
45
دانشگاه آزاد اسلامی
46
علی میرزایی
47
دانشگاه بیرجند
48
نیک
49
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
50
دانشگاه تربیت مدرس
51
دانشگاه شهید بهشتی
52
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
53
دانشگاه یزد
54
دانشگاه تربیت مدرس
55
دانشگاه تبریز
56
دانشگاه تهران
57
دانشگاه فرهنگیان
58
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
59
ناجا
60
دانشگاه سمنان
61
دانشگاه مالک اشتر
62
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
63
دانشگاه بیرجند
64
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
65
دانشگاه تهران
66
دانشگاه تهران
67
دانشگاه خوارزمی
68
دانشگاه تهران
69
دانشگاه خوارزمی
70
انجمن علمی پرستاری ایران
71
دانشگاه علوم پزشکی ایران
72
دانشگاه تهران
73
دانشگاه تهران
74
دانشگاه خوارزمی
75
بانک انصار
76
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
77
دانشگاه مالک اشتر
78
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
79
نشریه هفت شهر
80
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
81
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
82
دانشگاه علوم پزشکی البرز
83
دانشگاه تهران
84
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
85
انجمن حقوق شناسی
86
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
87
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
88
دانشگاه تهران
89
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
90
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
91
دانشگاه علوم پزشکی بم
92
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
93
دانشگاه تهران
94
دانشکده شهید محلاتی
95
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
96
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
97
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
98
نسیم
99
بشیر اب نیکی
100
ابراهیم بهمنی جلالی
101
رضا محزونیه
102
غلامحسین عطایی دریایی
103
نخست
104
دانشگاه شهید باهنر کرمان
105
دانشگاه آزاد اسلامی
106
دانشگاه آزاد شاهرود
107
انجمن نانو فناوری ایران
108
دانشگاه هنر
109
دانشگاه هنر
110
پایگاه نامه
111
دانشگاه هنر
112
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
113
دانشگاه تهران
114
انجمن حشره شناسی ایران
115
انجمن جمعیت شناسی ایران
116
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
117
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
118
صاحب امتیاز
119
دانشگاه محقق اردبیلی
120
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
121
م
122
پژوهشگاه مواد و انرژی
123
دانشگاه آزاد اسلامی
124
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
125
دانشگاه صنعتی اصفهان
126
انجمن مواد پر انرژی
127
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
128
دانشگاه کاشان
129
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
130
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
131
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
132
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
133
دانشگاه بین المللی امام خمینی
134
دانشگاه ملایر
135
دانشگاه آزاد اسلامی
136
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
137
دانشگاه تربیت مدرس
138
دانشگاه صنعتی شریف
139
دانشگاه تبریز
140
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
141
انجمن مهندسان مکانیک ایران
142
انجمن مهندسان مکانیک ایران
143
انجمن مهندسی معدن ایران
144
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
145
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
146
دانشگاه فردوسی مشهد
147
انجمن مهندسین متالورژی ایران
148
دانشگاه آزاد اسلامی
149
انجمن مهندسی گاز ایران
150
دانشگاه بیرجند
151
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
152
دانشگاه تبریز
153
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
154
دانشگاه تربیت مدرس
155
دانشگاه فردوسی مشهد
156
دانشگاه صنعتی شریف
157
دانشگاه صنعتی شریف
158
دانشگاه پیام نور
159
دانشگاه تهران
160
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
161
انجمن مهندسی شیمی ایران
162
انجمن مهندسی سازه ایران
163
انجمن ایمنی زیستی ایران
164
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
165
دانشگاه سمنان
166
دانشگاه شهید چمران اهواز
167
انجمن مهندسی دریایی ایران
168
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
169
دانشگاه صنعتی شاهرود
170
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
171
انجمن مهندسی پزشکی ایران
172
دانشگاه تهران
173
دانشگاه علوم پزشکی همدان
174
جهاد دانشگاهی
175
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
176
دانشگاه تربیت مدرس
177
دانشگاه تبریز
178
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
179
دانشگاه کاشان
180
دانشگاه صنعتی شاهرود
181
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
182
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
183
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
184
خداداد ابراهیمی
185
شهرزاد پیمان
186
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
187
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
188
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
189
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
190
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
191
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
192
ناجا
193
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
194
دانشگاه آزاد اسلامی
195
دانشگاه آزاد اسلامی
196
دانشگاه جامع امام حسین
197
دانشگاه جامع امام حسین
198
دانشگاه صنعتی شاهرود
199
دانشگاه تبریز
200
انجمن مکاترونیک ایران
201
دانشگاه تهران
202
پژوهشکده حج و زیارت
203
دانشگاه شهید رجائی
204
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
205
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
206
دانشگاه تهران
207
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
208
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
209
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
210
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
211
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
212
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
213
دانشگاه مفید
214
دانشگاه تهران
215
دانشگاه اصفهان
216
دانشگاه سیستان و بلوچستان
217
موسسه مطالعات هنر اسلامی
218
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
219
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
220
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
221
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
222
موسسه مطالعات ملی
223
دانشگاه کاشان
224
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
225
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
226
دانشگاه علامه طباطبائی
227
دانشگاه علامه طباطبایی
228
دانشگاه علامه طباطبائی
229
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
230
دانشگاه پیام نور
231
انجمن مدیریت راهبردی ایران
232
دانشگاه علوم انتظامی
233
دانشگاه علامه طباطبائی
234
دانشگاه علوم انتظامی
235
دانشگاه آزاد اسلامی
236
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
237
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
238
دانشگاه شهید چمران اهواز
239
دانشگاه بیرجند
240
جامعه المصطفی العالمیه
241
دانشگاه بین المللی امام خمینی
242
دانشگاه امام صادق (ع)
243
دانشگاه آزاد اسلامی
244
سازمان بسیج اساتید
245
دانشگاه آزاد اسلامی قم
246
دانشگاه سمنان
247
جامعه المصطفی العالمیه
248
جامعه المصطفی العالمیه
249
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
250
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
251
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
252
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
253
دانشگاه کاشان
254
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
255
جهاد دانشگاهی
256
دانشگاه کردستان
257
دانشگاه سیستان و بلوچستان
258
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
259
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
260
دانشگاه الزهرا (س)
261
دانشگاه رازی کرمانشاه
262
دانشگاه فردوسی مشهد
263
دانشگاه شهید چمران اهواز
264
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
265
دانشگاه اصفهان
266
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
267
دانشگاه سیستان و بلوچستان
268
دانشگاه علامه طباطبائی
269
دانشگاه شهید چمران
270
دانشگاه الزهرا (س)
271
دانشگاه آزاد اسلامی
272
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
273
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
274
دانشگاه علامه طباطبائی
275
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
276
وزارت ورزش و جوانان
277
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
278
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
279
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
280
پژوهشکده مطالعات راهبردی
281
دانشگاه عالی دفاع ملی
282
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
283
دانشگاه مذاهب اسلامی
284
دانشگاه پیام نور
285
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
286
دانشگاه تهران
287
دانشگاه تهران
288
دانشگاه تهران
289
سازمان بسیج اساتید
290
دانشگاه شیراز
291
ناجا
292
انجمن حسابداری ایران
293
انجمن زن و خانواده
294
دانشگاه حکیم سبزواری
295
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
296
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
297
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
298
دانشگاه آزاد اسلامی
299
دانشگاه تهران
300
موسسه آموزش عالی سبز
301
دانشگاه آزاد اسلامی
302
دانشگاه مذاهب اسلامی
303
دانشگاه معارف اسلامی
304
دانشگاه هنر اصفهان
305
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
306
دانشگاه تربیت مدرس
307
خصوصی
308
دانشگاه علامه طباطبائی
309
دانشگاه ایلام
310
انجمن ایرانی تاریخ
311
جامعه المصطفی العالمیه
312
ناجا
313
پژوهشکده تاریخ اسلام
314
ناجا
315
دانشگاه علامه طباطبایی
316
ناجا
317
دانشگاه عالی دفاع ملی
318
ناجا
319
خصوصی
320
دانشگاه سمنان
321
دانشگاه آزاد اسلامی
322
دانشگاه مازندران
323
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
324
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
325
سازمان بسیج اساتید
326
دانشگاه تهران
327
دانشگاه تهران
328
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
329
دانشگاه مذاهب اسلامی
330
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
331
سازمان سنجش و آموزش کشور
332
دانشگاه گلستان
333
دانشگاه فرهنگیان
334
دانشگاه شیراز
335
ناجا
336
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
337
دانشگاه بوعلی سینا
338
دانشگاه رازی کرمانشاه
339
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
340
دانشگاه امام صادق (ع)
341
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
342
دانشکده اطلاعات
343
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
344
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
345
وزارت امور خارجه
346
دانشگاه شهید باهنر کرمان
347
دانشگاه شیراز
348
دانشگاه آزاد اسلامی
349
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
350
جهاد دانشگاهی
351
دانشگاه الزهرا (س)
352
انجمن جامعه‌شناسی ایران
353
انجمن علمی بتن ایران
354
آستان قدس رضوی
355
ابوطالب صارمی
356
پایگاه خبری
357
دانشگاه کردستان
358
دانشگاه شهید چمران اهواز
359
دانشگاه شهید بهشتی
360
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
361
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
362
دانشگاه خوارزمی
363
دانشگاه هنر اصفهان
364
حزب مردم سالاری
365
دانشگاه تهران
366
انجمن مرتعداری ایران
367
دانشگاه سمنان
368
دانشگاه شهید چمران اهواز
369
دانشگاه سمنان
370
دانشگاه آزاد اسلامی
371
دانشگاه تربیت مدرس
372
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
373
دانشگاه تهران
374
دانشگاه گیلان
375
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
376
دانشگاه جامع امام حسین
377
دانشگاه شهید بهشتی
378
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
379
دانشگاه افسری امام علی
380
دانشگاه علوم انتظامی
381
دانشگاه صنعتی شاهرود
382
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
383
دانشگاه مازندران
384
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
385
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
386
دانشگاه تهران
387
دانشگاه تهران
388
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
389
خصوصی
390
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
391
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
392
دانشگاه تهران
393
دانشگاه پیام نور
394
دانشگاه صنعتی شاهرود
395
دانشگاه جامع امام حسین
396
دانشگاه تهران
397
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
398
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
399
دانشگاه اصفهان
400
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
401
دانشگاه اصفهان
402
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
403
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
404
دانشگاه آزاد اسلامی
405
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
406
دانشگاه الزهرا (س)
407
انجمن مدیریت آموزشی ایران
408
ناجا
409
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
410
دانشگاه تهران
411
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
412
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
413
دانشگاه پیام نور
414
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
415
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
416
دانشگاه جامع امام حسین
417
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
418
دانشگاه پیام نور
419
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
420
دانشگاه تهران
421
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
422
دانشگاه سیستان و بلوچستان
423
دانشگاه تهران
424
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
425
دانشگاه تهران
426
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
427
دانشگاه پیام نور
428
دانشگاه کاشان
429
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
430
دانشگاه سیستان و بلوچستان
431
انجمن جغرافیای ایران
432
دانشگاه علوم پزشکی البرز
433
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
434
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
435
میزبان بابلسر
436
دانشگاه تهران
437
دانشکده پزشکی افضلی پور
438
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
439
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
440
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
441
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
442
آقای بهزاد شاهمرادی
443
دانشگاه تهران
444
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
445
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
446
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
447
دانشگاه تهران
448
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
449
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
450
دانشگاه تربیت مدرس
451
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
452
دانشگاه علوم پزشکی ایران
453
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
454
انجمن آمار ایران
455
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
456
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
457
دانشگاه علوم پزشکی همدان
458
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
459
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
460
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
461
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
462
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
463
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
464
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
465
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
466
دانشگاه علوم پزشکی بابل
467
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
468
دانشگاه علوم پزشکی همدان
469
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
470
سازمان پزشکی قانونی کشور
471
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
472
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
473
دانشگاه علوم پزشکی اراک
474
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
475
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
476
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
477
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
478
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
479
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
480
دانشگاه دامغان
481
دانشگاه تهران
482
دانشگاه علوم پزشکی ایران
483
دانشگاه علوم پزشکی ایران
484
دانشگاه علوم پزشکی یزد
485
مجتبی وحید گلپایگانی
486
جامعه اسلامی دندانپزشکان
487
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
488
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
489
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
490
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
491
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
492
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
493
دانشگاه علوم پزشکی قم
494
دانشگاه علوم پزشکی فسا
495
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
496
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
497
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
498
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
499
دانشگاه علوم پزشکی اراک
500
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
501
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
502
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
503
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
504
دانشگاه تهران
505
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
506
دانشگاه علوم پزشکی تهران
507
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
508
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
509
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
510
دانشگاه تهران
511
دانشگاه شهید چمران اهواز
512
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
513
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
514
ریاست جمهوری
515
دانشگاه شهید باهنر کرمان
516
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
517
دانشگاه تبریز
518
دانشگاه علوم پزشکی یزد
519
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
520
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
521
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
522
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
523
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
524
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
525
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
526
دانشگاه علوم پزشکی همدان
527
دانشگاه بیرجند
528
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
529
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
530
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
531
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
532
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
533
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
534
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
535
دانشگاه علوم پزشکی یزد
536
دانشگاه علوم پزشکی ایران
537
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
538
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
539
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
540
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
541
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
542
دانشگاه علوم پزشکی همدان
543
انجمن شیمی ایران
544
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
545
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
546
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
547
دانشگاه علوم پزشکی همدان
548
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
549
دانشگاه زابل
550
دانشگاه پیام نور
551
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
552
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
553
دانشگاه دامغان
554
دانشگاه شاهد
555
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
556
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
557
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
558
مجله مثبت
559
دانشگاه اصفهان
560
دانشگاه علامه طباطبائی
561
پژوهشکده امام خمینی (ره)
562
دانشگاه اصفهان
563
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
564
موسسه شیعه شناسی
565
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
566
دانشگاه فردوسی مشهد
567
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
568
سید فخرالدین شبیری
569
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
570
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
571
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
572
انحمن علمی فرش ایران
573
محمدکاظم شکوهی راد
574
نعمت الله شهبازی
575
دانشگاه پیام نور
576
انجمن گردشگری ایران
577
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
578
دانشگاه ملایر
579
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
580
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
581
دانشگاه شهید چمران اهواز
582
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
583
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
584
وزارت آموزش و پرورش
585
انجمن کواترنری ایران
586
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
587
موسسه کیهان
588
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
589
دانشگاه تهران
590
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
591
مظفر حاجیان حسین آبادی
592
پژوهشکده هنر
593
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
594
پژوهشگاه قرآن و حدیث
595
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
596
دانشگاه تهران
597
دانشگاه تهران
598
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
599
پایگاه کسب و کار
600
یحیی فتح نجات
601
ک
602
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
603
دانشگاه یزد
604
آستان قدس رضوی
605
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
606
دانشگاه سمنان
607
جمعیت ایران فردا
608
دانشگاه یزد
609
دانشگاه یزد
610
دانشگاه یزد
611
دانشگاه رازی کرمانشاه
612
شرکت کارون پیام اکسین
613
خانه کارگر
614
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
615
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
616
ناجا
617
دانشگاه فنی و حرفه ای
618
دانشگاه پیام نور
619
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
620
جامعه المصطفی العالمیه
621
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
622
جامعه المصطفی العالمیه
623
آستان قدس رضوی
624
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
625
دانشگاه اصفهان
626
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
627
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
628
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
629
دانشگاه های منطقه غرب کشور
630
پژوهشگاه هوا فضا
631
وزارت راه و شهر سازی
632
دانشگاه های منطقه غرب کشور
633
دانشگاه بیرجند
634
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران
635
دانشگاه علامه طباطبایی
636
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
637
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
638
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
639
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
640
ماهنامه فیلم
641
دانشگاه تهران
642
دانشگاه فردوسی مشهد
643
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
644
دانشگاه تهران
645
دانشگاه تهران
646
دانشگاه تهران
647
دانشگاه امام صادق (ع)
648
دانشگاه تبریز
649
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
650
دانشگاه فردوسی مشهد
651
مرکز فقهی ائمه اطهار
652
دانشگاه مذاهب اسلامی
653
دانشگاه بین المللی امام خمینی
654
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
655
دانشگاه آزاد اسلامی
656
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
657
دانشگاه مذاهب اسلامی
658
دانشگاه علامه طباطبایی
659
دانشگاه تهران
660
دانشگاه بین المللی امام خمینی
661
دانشگاه مازندران
662
دانشگاه اصول دین
663
دانشگاه خاتم
664
دانشگاه علوم پزشکی ایران
665
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
666
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
667
دانشگاه مازندران
668
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
669
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
670
دانشگاه محیط زیست
671
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
672
دانشگاه علامه طباطبائی
673
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
674
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
675
دکتر روح اله طاهرخانی
676
دادگستری تهران
677
دانشگاه آیت الله بروجردی
678
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
679
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
680
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
681
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
682
دانشگاه باقر العلوم ع
683
دانشگاه فرهنگیان
684
دانشگاه فرهنگیان
685
دانشگاه فرهنگیان
686
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
687
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
688
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
689
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
690
آقای دکتر محمود عباسی
691
دانشگاه باقر العلوم ع
692
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
693
دانشگاه باقر العلوم ع
694
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
695
آیة الله احمد بهشتی
696
طب اعتیاد
697
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
698
دانشگاه خلیج فارس
699
دانشگاه مازندران
700
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
701
دانشگاه بیرجند
702
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
703
دانشگاه صدا و سیما
704
پژوهشگاه قوه قضائیه
705
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
706
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
707
دانشگاه تهران
708
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
709
دانشگاه سمنان
710
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
711
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
712
موسسه آموزش عالی قشم
713
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
714
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
715
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
716
دانشگاه پیام نور
717
بنیاد نهج البلاغه
718
دانشگاه پیام نور
719
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
720
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
721
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
722
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
723
دانشگاه پیام نور
724
دانشگاه شاهد
725
دانشگاه رازی کرمانشاه
726
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
727
دانشگاه شهید بهشتی
728
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
729
دانشگاه آزاد اسلامی
730
دانشگاه گیلان
731
دانشگاه آزاد اسلامی
732
دانشگاه آزاد اسلامی
733
دانشگاه تبریز
734
دانشگاه پیام نور
735
دانشگاه الزهرا (س)
736
دانشگاه تهران
737
انجمن فیزیک ایران
738
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
739
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
740
دانشگاه پیام نور
741
انجمن ریاضی ایران
742
دانشگاه تربیت مدرس
743
دانشگاه علامه طباطبائی
744
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
745
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
746
دانشگاه جامع امام حسین
747
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
748
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
749
دانشگاه آزاد اسلامی
750
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
751
پایگاه فردا
752
ف
753
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
754
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
755
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
756
دانشگاه آزاد اسلامی
757
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
758
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
759
فرا
760
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
761
صاحب امتیاز
762
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
763
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
764
انجمن خوردگی ایران
765
دانشگاه شهید باهنر کرمان
766
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
767
دانشگاه شهید چمران اهواز
768
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
769
سازمان انرژی اتمی
770
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
771
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
772
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
773
دانشگاه علوم انتظامی
774
دانشگاه قم
775
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
776
دانشگاه صنعتی اصفهان
777
دانشگاه تربیت مدرس
778
انجمن زنبور عسل ایران
779
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
780
دانشگاه جامع امام حسین
781
انجمن علوم باغبانی ایران
782
دانشگاه جامع امام حسین
783
موسسه نساجی امروز
784
دانشگاه علم و صنعت ایران
785
انجمن هوا فضای ایران
786
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
787
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
788
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
789
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
790
انجمن علمی بذر ایران
791
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
792
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
793
دانشگاه آزاد اسلامی
794
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
795
دانشگاه گیلان
796
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
797
دانشگاه ارومیه
798
انجمن علوم مدیریت ایران
799
دانشگاه شهید بهشتی
800
دانشگاه علامه طباطبایی
801
دانشگاه تهران
802
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
803
دانشگاه فردوسی مشهد
804
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
805
دانشگاه فردوسی مشهد
806
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
807
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
808
دانشگاه ایلام
809
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
810
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
811
دانشگاه تهران
812
دانشگاه شهید چمران
813
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
814
خصوصی
815
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
816
انجمن انفورماتیک ایران
817
دانشگاه شهرکرد
818
دانشگاه تهران
819
وزارت جهاد کشاورزی
820
دانشکده علوم حدیث
821
دانشگاه تهران
822
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
823
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
824
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
825
دانشگاه امام صادق (ع)
826
دانشگاه شهید چمران اهواز
827
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
828
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
829
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
830
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
831
دانشگاه تهران
832
دانشگاه فردوسی مشهد
833
دانشگاه قم
834
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
835
دانشگاه صنعتی اصفهان
836
انجمن آبزی پروری ایران
837
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
838
دانشگاه خوارزمی
839
انجمن سرامیک ایران
840
موسسه تحقیقات شیلات ایران
841
دانشگاه علامه طباطبایی
842
عقیق
843
پایگاه هامون
844
محمد عسلی
845
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
846
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
847
مؤسسه انتشار نشریه عصر ایرانیان
848
عصر
849
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
850
دانشگاه آزاد اسلامی
851
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
852
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
853
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
854
محمدمهدی جعفری زاده
855
محمدرضا ربانی
856
دانشگاه تهران
857
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
858
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
859
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
860
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
861
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
862
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
863
دانشگاه پیام نور
864
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
865
وزارت صنعت، معدن و تجارت
866
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
867
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
868
شرکت صنایع الکترونیک ایران
869
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
870
دانشگاه شهید بهشتی
871
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
872
مسیح الله سلطانی
873
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
874
شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل
875
زندگی
876
احمد محمودزاده
877
خسرو مومن هاشمی
878
شرکت مینا گستر امروز
879
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
880
دانشگاه یزد
881
کتاب
882
شهرداری مشهد
883
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
884
دانشگاه پیام نور
885
دانشگاه شهید بهشتی
886
جهاد دانشگاهی
887
دانشگاه آزاد شاهرود
888
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
889
دانشگاه سمنان
890
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
891
نیوز
892
دانشگاه پیام نور
893
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
894
دانشگاه تهران
895
خبرگزاری شفقنا
896
موسسه شیعه شناسی
897
دانشگاه ادیان و مذاهب
898
دانشگاه شیراز
899
نرجس رجایی
900
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
901
مهدی رحمانیان
902
سید علی بابامیری
903
عبداله جعفرعلی جاسبی
904
دانشگاه گیلان
905
انجمن احتراق ایران
906
سینما
907
پایگاه سینما
908
حسین وخشوری
909
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
910
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
911
دانشگاه آزاد اسلامی
912
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
913
دانشگاه اراک
914
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
915
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
916
دانشگاه علوم پزشکی ایران
917
دانشگاه تهران
918
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
919
موسسه فرهنگی نبأ مبین
920
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
921
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
922
س
923
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
924
انجمن سرامیک ایران
925
دانشگاه علامه طباطبائی
926
انجمن برق آبی ایران
927
جامعه المصطفی العالمیه
928
سازمان تبلیغات اسلامی
929
علی صالح آبادی
930
دانشگاه آزاد اسلامی قم
931
سیده طناز جعفری
932
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
933
موسسه انتشارات امید مجد
934
بابک کلانی
935
علی اکبر بهبهانی
936
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
937
دانشگاه الزهرا(س)
938
مسعود جلالی یرزگر
939
وزارت امور اقتصادی و دارایی
940
مجمع تشخیص مصلحت نظام
941
دانشگاه صنعتی شریف
942
دانشگاه تهران
943
دانشگاه الزهرا(س)
944
دانشگاه یزد
945
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
946
علی یوسف پور
947
دانشگاه جامع امام حسین
948
وزارت امور خارجه
949
دانشگاه گیلان
950
دانشگاه تهران
951
انجمن سازه های فولادی ایران
952
خصوصی
953
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
954
انجمن ژئوفیزیک ایران
955
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
956
دانشگاه بین المللی امام خمینی
957
انجمن ژئوپلتیک ایران
958
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
959
انجمن ژنتیک ایران
960
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
961
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
962
جامعه الزهرا
963
دانشگاه آزاد اسلامی
964
دانشگاه تهران
965
دانشگاه تهران
966
زنان
967
انجمن زمین شناسی نفت ایران
968
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
969
دانشگاه خوارزمی
970
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
971
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
972
دانشگاه شهید چمران اهواز
973
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
974
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
975
دانشگاه فردوسی مشهد
976
جهاد دانشگاهی
977
دانشگاه بیرجند
978
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
979
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
980
دانشگاه پیام نور
981
دانشگاه زنجان
982
دانشگاه تربیت مدرس
983
دانشگاه اصفهان
984
دانشگاه اصفهان
985
دانشگاه اصفهان
986
دانشگاه الزهرا (س)
987
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
988
دانشگاه آزاد اسلامی
989
انجمن علوم خاک ایران
990
دانشگاه پیام نور
991
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
992
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
993
انجمن زیست شناسی ایران
994
دانشگاه تربت حیدریه
995
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
996
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
997
وزارت جهاد کشاورزی
998
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
999
انجمن زبان‌شناسی ایران
1000
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1001
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
1002
دانشگاه خوارزمی
1003
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1004
دانشگاه فردوسی مشهد
1005
دانشگاه فردوسی مشهد
1006
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1007
دانشگاه پیام نور
1008
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1009
دانشگاه الزهرا (س)
1010
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1011
محمدرضا شواخی زواره (مدیر مسئول)
1012
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
1013
دانشگاه اصفهان
1014
دانشگاه آزاد اسلامی
1015
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1016
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1017
دانشگاه صنعتی اصفهان
1018
دانشگاه یزد
1019
سید حکمت الله موسوی
1020
دانشگاه پیام نور
1021
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1022
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1023
وزارت جهاد کشاورزی
1024
1025
شمسی پورمحمدی
1026
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
1027
دانشگاه جامع امام حسین
1028
انحمن روانشناسی ایران
1029
دانشگاه محقق اردبیلی
1030
دانشگاه اصفهان
1031
دانشگاه شهید بهشتی
1032
دانشگاه خوارزمی
1033
دانشگاه پیام نور
1034
انجمن علمی روانشناسی خانواده
1035
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1036
دانشگاه علامه طباطبائی
1037
دانشگاه آزاد اسلامی
1038
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1039
دانشگاه رازی کرمانشاه
1040
دانشگاه شاهد
1041
دانشگاه پیام نور
1042
دانشگاه ملایر
1043
دانشگاه سمنان
1044
دانشگاه علامه طباطبائی
1045
دانشگاه پیام نور
1046
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1047
انجمن ایرانی روانشناسی
1048
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1049
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
1050
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1051
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
1052
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1053
دانشگاه پیام نور
1054
دانشگاه شهید بهشتی
1055
دانشگاه آزاد اسلامی
1056
خصوصی
1057
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1058
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1059
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1060
دانشگاه تهران
1061
جهاد دانشگاهی
1062
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1063
دانشگاه بوعلی سینا
1064
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1065
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1066
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1067
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
1068
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1069
بنیاد رسالت
1070
دانشگاه فردوسی مشهد
1071
انجمن ریخته گران ایران
1072
ناجا
1073
ناصر قدیری رازلیقی
1074
دانشگاه بوعلی سینا
1075
دانشگاه تربت حیدریه
1076
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1077
دانشگاه شاهد
1078
دانشگاه الزهرا (س)
1079
شورای عالی انقلاب فرهنگی
1080
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
1081
خصوصی
1082
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1083
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1084
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1085
دانشگاه اصفهان
1086
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1087
دانشگاه جامع امام حسین
1088
دانشگاه علوم پزشکی
1089
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1090
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1091
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1092
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1093
دانشگاه علامه طباطبائی
1094
دانشگاه مازندران
1095
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1096
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1097
انجمن مطالعات برنامه درسی
1098
دانشگاه مازندران
1099
دانشگاه سمنان
1100
دانشگاه مذاهب اسلامی
1101
دانشگاه پیام نور
1102
دانشگاه تربیت مدرس
1103
دانشگاه پیام نور
1104
دانشگاه خوارزمی
1105
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1106
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1107
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1108
دانشگاه امام صادق (ع)
1109
انجمن نانو فناوری ایران
1110
قلم
1111
خشایار نظریان رستمی
1112
هرمز هوشمند راد
1113
تصویر
1114
شرکت دنیای اقتصاد تابان
1115
دانشگاه شهید چمران
1116
دانشگاه شهید چمران اهواز
1117
دانشگاه هنر
1118
انجمن دیرینه شناسی ایران
1119
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1120
دانشگاه سمنان
1121
دانشگاه تربیت مدرس
1122
دانشگاه سمنان
1123
دانشگاه آزاد اسلامی
1124
ایوب دبیری نژاد
1125
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1126
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1127
دانشگاه شاهد
1128
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1129
دانشگاه آزاد اسلامی
1130
دانشگاه شهید چمران
1131
دانشگاه علامه طباطبائی
1132
دانشگاه فردوسی مشهد
1133
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1134
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1135
دانشگاه تهران
1136
دانشگاه آزاد اسلامی
1137
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1138
دانشگاه تهران
1139
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1140
دانشگاه تبریز
1141
انجمن علوم علف های هرز ایران
1142
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1143
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1144
انجمن مهندسی مالی ایران
1145
دانشگاه اصفهان
1146
دانشگاه اصفهان
1147
دانشگاه امام صادق (ع)
1148
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1149
دانشگاه پیام نور
1150
پژوهشکده شورای نگهبان
1151
دیوان محاسبات کشور
1152
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
1153
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1154
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1155
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
1156
دانشگاه یاسوج
1157
دانشگاه پیام نور
1158
دانشگاه علوم انتظامی
1159
دانشگاه تبریز
1160
دانشگاه شهید چمران اهواز
1161
وزارت جهاد کشاورزی
1162
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1163
دیار
1164
رضا حسن زاده اشرفی
1165
خ
1166
دانشگاه یزد
1167
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
1168
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1169
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1170
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1171
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
1172
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1173
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1174
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1175
دانشگاه فرهنگیان
1176
سازمان هلال احمر
1177
دانشجویان
1178
موسسه فرهنگی ورزشی پاس
1179
موسسه خبرگزاری مهر
1180
قوه قضائیه-مرکز رسانه
1181
موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان
1182
مرکز ملی جهانی شدن
1183
موسسه فرهنگی خدمات اطلاع رسانی نما رسانه
1184
علیرضا علی احمدی
1185
پرویز اسماعیلی
1186
موسسه کیهان
1187
محمد هادیفر
1188
موسسه خانه کتاب ایران
1189
موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری کار
1190
موسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدس
1191
بنیاد ملی فرهنگی هنری امام رضا (ع)
1192
موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس
1193
دانشگاه علم و فرهنگ
1194
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی شبستان نور
1195
سید علی ریاض
1196
موسسه خبرگزاری رسا
1197
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
1198
موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی
1199
سازمان بسیج مستضعفین
1200
مجتمع آموزشی امام صادق (ع)
1201
شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان
1202
مجلس شورای اسلامی
1203
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
1204
علیرضا دبیر
1205
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
1206
موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم
1207
سازمان دانش آموزی
1208
موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان ایران - جهاد دانشگاهی
1209
وزارت ورزش و جوانان
1210
موسسه باغ کتاب تهران
1211
دانشگاه آزاد اسلامی
1212
شهرداری اصفهان
1213
توحید علیخانلو
1214
مؤسسه مطالعات فرهنگ و رسانه
1215
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
1216
موسسه خانه ایرانیان خارج ازکشور
1217
مؤسسه اطلاع رسانی خبرگزاری آریا
1218
موسسه فرهنگی هنری ابناء الرسول تهران
1219
مؤسسه کلبه امید مازرون
1220
حسین واحدی پور
1221
وزارت آموزش و پرورش
1222
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1223
هرمز شجاعی مهر
1224
دانشگاه پیام نور
1225
1226
دانشگاه شهید بهشتی
1227
حسین فردوس
1228
مرکز رسانه قوه قضاییه
1229
دانشگاه علامه طباطبائی
1230
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1231
دانشگاه پیام نور
1232
دانشگاه امام صادق (ع)
1233
مجمع عالی حکمت اسلامی
1234
شهر دانش
1235
دانشگاه پیام نور
1236
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1237
قوه قضائیه
1238
دانشگاه تهران
1239
دانشگاه تهران
1240
دانشگاه مفید
1241
شهر دانش
1242
دانشگاه مفید
1243
دانشگاه اصفهان
1244
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1245
مرکز آموزش مدیریت دولتی
1246
دانشگاه آزاد اسلامی
1247
دانشگاه فردوسی مشهد
1248
دانشگاه گنبد کاووس
1249
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1250
دانشگاه آزاد اسلامی
1251
دانشگاه آزاد اسلامی
1252
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1253
دانشگاه پیام نور
1254
دانشگاه تهران
1255
حرفه
1256
شکرالله رضازاده شرمه
1257
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
1258
دانشگاه کاشان
1259
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1260
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1261
وزارت جهاد کشاورزی
1262
دانشگاه شهید بهشتی
1263
دانشگاه شهید بهشتی
1264
دانشگاه شهید بهشتی
1265
دانشگاه شهید بهشتی
1266
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1267
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1268
شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روز
1269
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1270
طلیعه خادمیان
1271
محمدرضا سعدی
1272
دانشگاه تهران
1273
مؤسسه رسانه گستر ساده
1274
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1275
دانشگاه تهران
1276
انجمن جنگلبانی ایران
1277
دانشگاه پیام نور
1278
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1279
سازمان ثبت احوال کشور
1280
جم
1281
دانشگاه الزهرا (س)
1282
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1283
دانشگاه فردوسی مشهد
1284
دانشگاه فردوسی مشهد
1285
دانشگاه فردوسی مشهد
1286
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1287
دانشگاه رازی کرمانشاه
1288
دانشگاه اصفهان
1289
دانشگاه تبریز
1290
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1291
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1292
دانشگاه آزاد اسلامی
1293
دانشگاه فردوسی مشهد
1294
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
1295
انجمن جغرافیایی ایران
1296
انجمن فلسفه دین ایران
1297
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1298
دانشگاه عدالت
1299
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1300
دانشگاه تربیت مدرس
1301
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1302
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1303
دانشگاه فردوسی مشهد
1304
انجمن حکمت و فلسفه ایران
1305
دانشگاه مازندران
1306
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1307
دانشگاه تهران
1308
دانشگاه مازندران
1309
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1310
دانشگاه اصفهان
1311
دانشگاه شاهد
1312
دانشگاه تربیت مدرس
1313
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1314
دانشگاه تبریز
1315
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1316
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1317
مجابی
1318
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1319
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
1320
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1321
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1322
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1323
انجمن هنرهای نمایشی ایران
1324
دانشگاه صنعتی اصفهان
1325
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1326
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1327
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1328
دانشگاه شهید چمران اهواز
1329
دانشگاه تهران
1330
دانشگاه علوم انتظامی
1331
دانشگاه تهران
1332
دانشگاه تهران
1333
ناجا
1334
جهاد دانشگاهی
1335
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
1336
دانشگاه گیلان
1337
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1338
دانشگاه شهید چمران اهواز
1339
دانشگاه آزاد اسلامی
1340
پایگاه توریسم
1341
دانشگاه پیام نور
1342
تین
1343
دانشگاه بیرجند
1344
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1345
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
1346
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1347
شرکت کارآفرینی نخبگان تفاهم
1348
دانشگاه گیلان
1349
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
1350
وزارت آموزش و پرورش
1351
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1352
دانشگاه خوارزمی
1353
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
1354
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
1355
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1356
انجمن آبخیزداری ایران
1357
انجمن ترویج علم
1358
دانشگاه زنجان
1359
دانشگاه فرهنگیان
1360
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1361
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1362
دانشگاه کردستان
1363
سازمان بسیج اساتید
1364
دانشگاه خوارزمی
1365
دانشگاه شهید بهشتی
1366
انجمن علمی مواد پرانرژی
1367
دانشگاه آزاد اسلامی
1368
دانشگاه ملایر
1369
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1370
دانشگاه پیام نور
1371
انجمن علمی موتور ایران
1372
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
1373
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1374
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
1375
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1376
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1377
دانشگاه خوارزمی
1378
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1379
دانشگاه امام صادق (ع)
1380
دانشگاه تهران
1381
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1382
دانشگاه تهران
1383
دانشگاه خوارزمی
1384
دانشگاه ارومیه
1385
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1386
دانشگاه گیلان
1387
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1388
دانشگاه الزهرا (س)
1389
دانشگاه زابل
1390
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
1391
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1392
دانشگاه آزاد اسلامی
1393
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1394
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1395
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1396
دانشگاه بیرجند
1397
دانشگاه تهران
1398
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1399
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1400
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1401
دانشگاه شهید بهشتی
1402
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1403
انجمن حسابداری ایران
1404
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1405
خصوصی
1406
دانشگاه گیلان
1407
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1408
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1409
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1410
مجله معلق
1411
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1412
دانشگاه آزاد اسلامی
1413
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
1414
دانشگاه گیلان
1415
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1416
دانشگاه اصفهان
1417
دانشگاه تهران
1418
دانشگاه آزاد اسلامی
1419
دانشگاه تهران
1420
دانشگاه گیلان
1421
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
1422
دانشگاه تهران
1423
ت
1424
مؤسسه افق رسانه پویا
1425
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1426
دانشگاه زنجان
1427
دانشگاه زنجان
1428
دانشگاه اصفهان
1429
موسسه مطالعات علوم شناختی
1430
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
1431
دانشگاه عدالت
1432
دانشگاه فردوسی مشهد
1433
دانشگاه آزاد اسلامی
1434
دانشگاه الزهرا(س)
1435
دانشگاه تبریز
1436
انجمن علمی تاریخ فلسفه
1437
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1438
دانشگاه تهران
1439
وزارت امور خارجه
1440
دانشگاه الزهرا (س)
1441
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1442
دانشگاه شهید بهشتی
1443
دانشگاه شهید بهشتی
1444
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
1445
موسسه فرهنگی هنری
1446
دانشگاه گیلان
1447
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
1448
حسینی
1449
محمد مسعود ارکان
1450
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
1451
دانشگاه علوم انتظامی
1452
دانشگاه پیام نور
1453
دانشگاه پیام نور
1454
سیده فاطمه درواری
1455
دانشگاه شهید چمران
1456
پ
1457
دانشگاه شیراز
1458
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1459
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1460
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
1461
انجمن پلیمر ایران
1462
دانشگاه آزاد اسلامی
1463
دانشگاه فردوسی مشهد
1464
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
1465
دانشگاه هنر اصفهان
1466
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1467
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1468
دانشگاه تبریز
1469
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1470
دانشگاه ملایر
1471
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1472
دانشگاه آزاد اسلامی
1473
دانشگاه پیام نور
1474
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
1475
بنیاد نهج البلاغه
1476
دانشگاه بوعلی سینا
1477
دانشگاه شهرکرد
1478
دانشگاه علم و صنعت ایران
1479
دانشگاه فرهنگیان
1480
دانشگاه آزاد اسلامی
1481
دانشگاه بوعلی سینا
1482
دانشگاه تهران
1483
انجمن مشاوره ایران
1484
دانشگاه تربیت مدرس
1485
دانشگاه جامع امام حسین
1486
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1487
دانشگاه آزاد اسلامی
1488
دانشگاه تربیت مدرس
1489
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
1490
دانشگاه گنبد کاووس
1491
دانشگاه پیام نور
1492
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1493
انجمن زیست شناسی ایران
1494
دانشگاه علامه طباطبایی
1495
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1496
دانشگاه تهران
1497
دانشگاه پیام نور
1498
دانشگاه پیام نور
1499
دانشگاه تبریز
1500
دانشگاه آزاد اسلامی
1501
دانشگاه تهران
1502
دانشگاه قم
1503
دانشگاه تبریز
1504
دانشگاه آزاد اسلامی
1505
دانشگاه تهران
1506
جهاد دانشگاهی
1507
دانشگاه هرمزگان
1508
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
1509
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1510
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1511
دانشگاه فردوسی مشهد
1512
دانشگاه اصفهان
1513
دانشگاه پیام نور
1514
دانشگاه فردوسی مشهد
1515
دانشگاه تبریز
1516
دانشگاه تهران
1517
دانشگاه اصفهان
1518
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1519
دفتر تبلیغات
1520
دانشگاه تبریز
1521
انجمن زیست شناسی ایران
1522
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
1523
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1524
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
1525
وزارت نیرو
1526
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
1527
انجمن ژئومورفولوژی
1528
دانشگاه صنعتی شاهرود
1529
دانشگاه لرستان
1530
دانشگاه بیرجند
1531
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1532
دانشگاه فردوسی مشهد
1533
دانشگاه بوعلی سینا
1534
دانشگاه اصفهان
1535
دانشگاه اصفهان
1536
دانشگاه تهران
1537
دانشگاه تهران
1538
دانشگاه تهران
1539
دانشگاه فردوسی مشهد
1540
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
1541
خصوصی
1542
انجمن علمی روابط بین الملل
1543
دانشگاه علامه طباطبایی
1544
دانشگاه تربیت مدرس
1545
دانشگاه پیام نور
1546
دانشگاه پیام نور
1547
دانشگاه علامه طباطبائی
1548
دانشگاه اصفهان
1549
دانشگاه خوارزمی
1550
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
1551
دانشگاه شهید بهشتی
1552
موسسه تحقیقات خاک و آب
1553
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1554
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1555
دانشگاه تربیت مدرس
1556
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1557
شهر دانش
1558
دانشگاه جامع امام حسین
1559
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1560
دانشگاه آزاد اسلامی
1561
دانشگاه اصفهان
1562
دانشگاه فردوسی مشهد
1563
دانشگاه پیام نور
1564
دانشگاه اصفهان
1565
دانشگاه تهران
1566
دانشگاه تهران
1567
دانشگاه مازندران
1568
دانشگاه تهران
1569
دانشگاه تهران
1570
انجمن زیست شناسی ایران
1571
دانشگاه بوعلی سینا
1572
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1573
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1574
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1575
دانشگاه قم
1576
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1577
دانشگاه آزاد اسلامی
1578
دانشگاه علامه طباطبائی
1579
دانشگاه خوارزمی
1580
دانشگاه شهید رجائی
1581
دانشگاه الزهرا (س)
1582
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1583
دانشگاه اصفهان
1584
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1585
موسسه تحقیقات پنبه ایران
1586
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1587
دانشگاه علامه طباطبایی
1588
دانشگاه مازندران
1589
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1590
دانشگاه شیراز
1591
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1592
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1593
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1594
دانشگاه بوعلی سینا
1595
انجمن علمی انقلاب اسلامی
1596
دانشگاه تهران
1597
دانشگاه علوم انتظامی
1598
دانشگاه شاهد
1599
سازمان هواشناسی کشور
1600
دانشگاه پیام نور
1601
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1602
دانشگاه علامه طباطبائی
1603
دانشگاه آزاد اسلامی
1604
دانشگاه علوم انتظامی
1605
دانشگاه بیرجند
1606
سازمان صدا و سیما
1607
دانشگاه تهران
1608
دانشگاه اراک
1609
دانشگاه اصفهان
1610
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
1611
دانشگاه تربیت مدرس
1612
انجمن زبان و ادبیات فارسی
1613
دانشگاه ادیان و مذاهب
1614
انجمن معارف اسلامی
1615
وزارت جهاد کشاورزی
1616
پژوهشگاه صنعت نفت
1617
دانشگاه بوعلی سینا
1618
دانشگاه تهران
1619
دانشگاه شهید بهشتی
1620
ناجا
1621
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
1622
دانشگاه علامه طباطبائی
1623
ناجا
1624
آیه الله بروجردی
1625
دانشگاه ادیان و مذاهب
1626
دانشگاه مازندران
1627
دانشگاه عدالت
1628
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1629
دانشگاه فردوسی مشهد
1630
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
1631
دانشگاه مازندران
1632
دانشگاه علامه طباطبائی
1633
دانشگاه فردوسی مشهد
1634
سازمان امور مالیاتی کشور
1635
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1636
جامعه المصطفی العالمیه
1637
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1638
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1639
دانشگاه فردوسی مشهد
1640
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
1641
دانشگاه امام صادق (ع)
1642
دانشگاه عدالت
1643
دانشگاه پیام نور
1644
دانشگاه مازندران
1645
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1646
دانشگاه ارومیه
1647
انجمن علوم سیاسی
1648
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1649
دانشگاه شاهد
1650
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
1651
دانشگاه عدالت
1652
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
1653
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1654
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1655
دانشگاه اصفهان
1656
دانشگاه عدالت
1657
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1658
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
1659
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1660
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1661
دانشگاه اصفهان
1662
دانشگاه عدالت
1663
دانشگاه گیلان
1664
دانشگاه عدالت
1665
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1666
دانشگاه مازندران
1667
دانشگاه عدالت
1668
دانشگاه امام صادق (ع)
1669
ناجا
1670
دانشگاه مازندران
1671
دانشگاه تهران
1672
دانشگاه پیام نور
1673
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
1674
دانشگاه پیام نور
1675
دانشگاه تهران
1676
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
1677
دانشگاه اصفهان
1678
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
1679
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1680
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
1681
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
1682
پژوهشکده بیمه
1683
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1684
دانشگاه بوعلی سینا
1685
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1686
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1687
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1688
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1689
دانشگاه ادیان و مذاهب
1690
دانشگاه مازندران
1691
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1692
دانشگاه علامه طباطبائی
1693
دانشگاه تربیت مدرس
1694
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1695
جامعه المصطفی العالمیه
1696
دانشگاه فردوسی مشهد
1697
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1698
دانشگاه آزاد اسلامی
1699
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
1700
دانشگاه آزاد اسلامی
1701
دانشگاه آزاد اسلامی
1702
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1703
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1704
دانشگاه تهران
1705
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
1706
انجمن فیزیک ایران
1707
دانشگاه آزاد اسلامی
1708
دانشگاه شهید چمران اهواز
1709
جهاد دانشگاهی
1710
دانشگاه تبریز
1711
جهاد دانشگاهی
1712
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
1713
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1714
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1715
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
1716
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1717
دانشگاه ارومیه
1718
دانشگاه جامع امام حسین
1719
انجمن تعلیم و تربیت
1720
دانشگاه خوارزمی
1721
دانشگاه علامه طباطبایی
1722
دانشگاه ارومیه
1723
دانشگاه پیام نور
1724
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1725
دانشگاه خوارزمی
1726
دانشگاه خوارزمی
1727
دانشگاه الزهرا(س)
1728
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1729
دانشگاه بوعلی سینا
1730
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1731
دانشگاه آزاد اسلامی
1732
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1733
دانشگاه شهید رجائی
1734
دانشگاه پیام نور
1735
دانشگاه علامه طباطبائی
1736
دانشگاه علامه طباطبائی
1737
دانشگاه علامه طباطبائی
1738
دانشگاه الزهرا(س)
1739
دانشگاه ارومیه
1740
دانشگاه قم
1741
دانشکده اطلاعات
1742
دانشگاه تهران
1743
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1744
موسسه تحقیقات خاک و آب
1745
دانشگاه شهرکرد
1746
مهدی بگلری
1747
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
1748
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
1749
دانشگاه تبریز
1750
دانشگاه جامع امام حسین
1751
دانشگاه جامع امام حسین
1752
دانشگاه اصفهان
1753
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1754
مؤسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
1755
مازیار هوشمند
1756
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
1757
دفتر تبلیغات
1758
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
1759
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
1760
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
1761
مصطفی کواکبیان
1762
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1763
دفتر تبلیغات
1764
پارس
1765
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1766
دانشگاه آزاد اسلامی
1767
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1768
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
1769
دانشگاه فردوسی مشهد
1770
دانشگاه صنعتی اصفهان
1771
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1772
دانشگاه هرمزگان
1773
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1774
پایگاه بولتن
1775
سازمان بورس و اوراق بهادار
1776
رحمان بابازاده
1777
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1778
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1779
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
1780
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1781
دانشگاه تهران
1782
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1783
دانشگاه تهران
1784
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1785
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1786
دانشگاه آزاد اسلامی
1787
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1788
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
1789
دانشگاه آزاد اسلامی
1790
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
1791
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1792
دانشگاه علم و صنعت ایران
1793
دانشگاه تهران
1794
انجمن مهندسی راه و ساختمان
1795
شرکت سهامی بیمه ایران
1796
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
1797
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
1798
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
1799
دانشگاه پیام نور
1800
ناجا
1801
عباسعلی بهاری اردشیری
1802
جواد آذرنگار
1803
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1804
دانشگاه مازندران
1805
ریاست جمهوری
1806
دانشگاه تربیت مدرس
1807
دانشگاه آزاد اسلامی
1808
دانشگاه پیام نور
1809
دانشگاه اصفهان
1810
دانشگاه اصفهان
1811
دانشگاه علامه طباطبائی
1812
دانشگاه خوارزمی
1813
دانشگاه علامه طباطبایی
1814
دانشگاه پیام نور
1815
دانشگاه تهران
1816
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1817
مرکز آمار ایران
1818
دانشگاه تهران
1819
دانشگاه شهید چمران
1820
علی دهباشی
1821
دانشگاه اصفهان
1822
مسعود داودی
1823
سید مالک حسینی
1824
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
1825
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1826
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
1827
ب
1828
غلامرضا جعفرپور مقدم
1829
دانشگاه شهید بهشتی
1830
مرکز نشر میراث مکتوب
1831
حسین نژاد
1832
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
1833
انجمن انسان شناسی ایران
1834
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
1835
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
1836
کمیته ملی انرژی
1837
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1838
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1839
دانشگاه الزهرا (س)
1840
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1841
دانشگاه امام صادق (ع)
1842
دانشگاه علامه طباطبایی
1843
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1844
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1845
دانشگاه شیراز
1846
دانشگاه زنجان
1847
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1848
انجمن آمار ایران
1849
ناجا
1850
دانشگاه علامه طباطبائی
1851
انجمن مهندسی صوتیات ایران
1852
دانشگاه علوم انتظامی
1853
پایگاه انتخاب
1854
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
1855
دانشگاه پیام نور
1856
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1857
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1858
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1859
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1860
دانشگاه ایلام
1861
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
1862
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1863
دانشگاه آزاد اسلامی
1864
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
1865
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1866
دانشگاه پیام نور
1867
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
1868
انجمن آموزش عالی ایران
1869
ناجا
1870
دانشگاه شهید رجائی
1871
انجمن الکتروشیمی ایران
1872
انجمن علمی ایمنی زیستی
1873
دانشگاه عالی دفاع ملی
1874
انجمن رمز ایران
1875
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
1876
دانشکده علوم و فنون فارابی
1877
میرایوب پیرایش قهوه چی
1878
محمود حیدری
1879
دانشگاه آزاد اسلامی
1880
دانشگاه تهران
1881
دانشگاه گلستان
1882
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1883
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1884
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1885
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1886
مدرسه اسلامی هنر
1887
دانشگاه اصفهان
1888
نشریه المپبک
1889
دانشگاه شهید چمران
1890
دانشگاه تهران
1891
سازمان بسیج اساتید
1892
دانشگاه جامع امام حسین
1893
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
1894
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
1895
پاایگاه خبرگزاری
1896
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1897
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1898
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
1899
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1900
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
1901
دانشگاه تهران
1902
دانشگاه آزاد اسلامی
1903
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
1904
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1905
دانشگاه آزاد اسلامی
1906
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
1907
دانشگاه بیرجند
1908
دانشگاه آزاد اسلامی
1909
دانشگاه آزاد اسلامی نور
1910
دانشگاه آزاد اسلامی
1911
شرکت ملی نفت ایران
1912
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
1913
دانشگاه فردوسی مشهد
1914
دانشگاه فردوسی مشهد
1915
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1916
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
1917
دانشگاه شهید بهشتی
1918
دانشگاه اصفهان
1919
دانشگاه شهید چمران اهواز
1920
دانشگاه علامه طباطبایی
1921
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1922
وزارت جهاد کشاورزی
1923
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
1924
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1925
دانشگاه خوارزمی
1926
دانشگاه اصفهان
1927
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
1928
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1929
دانشگاه فردوسی مشهد
1930
حبیب الله قلیش لی
1931
اقتصاد
1932
دانشگاه علامه طباطبائی
1933
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1934
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
1935
افکار
1936
حکمت الله موسوی
1937
پیمان بهادری
1938
عبداله جعفرعلی جاسبی
1939
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1940
دانشگاه بوعلی سینا
1941
دانشگاه خوارزمی
1942
دانشگاه خوارزمی
1943
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1944
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1945
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1946
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1947
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1948
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1949
منصور مظفری
1950
دانشگاه جامع امام حسین
1951
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1952
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1953
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1954
الیاس حضرتی
1955
رضا صابری خورزوقی
1956
ریاست جمهوری
1957
سازمان جغرافیایی
1958
موسسه اطلاعات
1959
دانشگاه آزاد اسلامی
1960
شهرداری اصفهان
1961
شرکت رسانه اصفهان امروز
1962
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
1963
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1964
دانشگاه باقر العلوم ع
1965
علی آقا محمدی
1966
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
1967
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1968
دانشگاه آزاد اسلامی
1969
انجمن مهندسین عمران ایران
1970
ساقی باقری نیا
1971
آ
1972
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1973
هوشمند سفیدی
1974
انجمن علمی پرستاری ایران
1975
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
1976
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1977
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1978
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
1979
دانشگاه پیام نور
1980
دانشگاه تهران
1981
دانشگاه تهران
1982
دانشگاه گیلان
1983
دانشگاه آزاد اسلامی
1984
دانشگاه آزاد اسلامی
1985
دانشگاه الزهرا (س)
1986
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1987
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1988
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1989
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1990
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1991
دانشگاه تهران
1992
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
1993
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
1994
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1995
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1996
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
1997
حبیب یزدان پناه
1998
پژوهشگاه امام حسین
1999
دانشگاه پیام نور
2000
دانشگاه اصفهان
2001
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
2002
دانشگاه فردوسی مشهد
2003
دانشگاه فردوسی مشهد
2004
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
2005
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
2006
انجمن ماهیان زینتی ایران
2007
ابر
2008
سید محمد صفی زاده
2009
سیدمحمد صفی زاده
2010
انجمن آبخیزداری ایران
2011
دانشگاه آزاد اسلامی
2012
محمدعلی وکیلی
2013
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
2014
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2015
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2016
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
2017
دکتر نوروزی
2018
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
2019
دانشگاه ارومیه
2020
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
2021
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
2022
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
2023
دانشگاه آزاد شاهرود
2024
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
2025
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2026
دانشگاه اصفهان
2027
دانشگاه سمنان
2028
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
2029
دانشگاه تربیت مدرس
2030
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2031
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
2032
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2033
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2034
دانشگاه رازی کرمانشاه
2035
دانشگاه شهید رجائی
2036
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
2037
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2038
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
2039
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2040
دانشگاه حکیم سبزواری
2041
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
2042
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2043
آقای پویان فخاریان-سمنان
2044
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2045
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2046
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
2047
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2048
دانشگاه صنعتی شریف
2049
دانشگاه مراغه
2050
دانشگاه اصفهان
2051
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2052
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2053
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
2054
انجمن فارماکوگنوزی ایران
2055
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
2056
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
2057
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
2058
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
2059
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
2060
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2061
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2062
دانشگاه ادیان و مذاهب
2063
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2064
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
2065
دانشگاه سمنان
2066
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2067
دانشگاه آزاد اسلامی
2068
دانشگاه تهران
2069
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2070
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
2071
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2072
دانشگاه تهران
2073
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2074
دانشگاه تهران
2075
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
2076
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
2077
دانشگاه گلستان
2078
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
2079
دانشگاه آزاد شیراز
2080
انجمن شیمی ایران
2081
دانشگاه آزاد اسلامی
2082
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
2083
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2084
دانشگاه شیراز
2085
انجمن کنه شناسی ایران
2086
دانشگاه سمنان
2087
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2088
انجمن شیمی ایران
2089
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
2090
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2091
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2092
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2093
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2094
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2095
دانشگاه تهران
2096
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
2097
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2098
انجمن شیمی ایران
2099
انجمن قارچ شناسی ایران
2100
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2101
دانشگاه شیراز
2102
دانشگاه تربیت مدرس
2103
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
2104
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
2105
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
2106
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2107
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
2108
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2109
دانشگاه سمنان
2110
دانشگاه کاشان
2111
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
2112
لاله شیخی مقدم
2113
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
2114
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2115
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2116
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2117
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
2118
دکتر بهروز مشایخی
2119
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2120
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2121
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
2122
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2123
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2124
انجمن کامپیوتر ایران
2125
دانشگاه تبریز
2126
دانشگاه علوم پزشکی زابل
2127
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2128
دانشگاه تهران
2129
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
2130
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
2131
دانشگاه آزاد اسلامی
2132
انجمن آمار ایران
2133
انجمن شیمی ایران
2134
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2135
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
2136
دانشگاه پیام نور
2137
دانشگاه شیراز
2138
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
2139
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
2140
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
2141
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2142
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2143
مرکز آمار ایران
2144
دانشگاه آزاد اسلامی
2145
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2146
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2147
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2148
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
2149
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2150
دانشگاه تهران
2151
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
2152
دانشگاه شهید چمران اهواز
2153
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2154
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2155
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2156
دانشگاه شهید چمران اهواز
2157
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
2158
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2159
پژوهشگاه مواد و انرژی
2160
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2161
دانشگاه سمنان
2162
دانشگاه آزاد اسلامی
2163
دانشگاه علم و صنعت ایران
2164
دانشگاه شاهد
2165
دانشگاه تبریز
2166
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
2167
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
2168
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2169
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2170
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2171
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
2172
پژوهشگاه صنعت نفت
2173
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
2174
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2175
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2176
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2177
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
2178
دانشگاه آزاد اسلامی
2179
دانشگاه آزاد اسلامی
2180
دانشگاه آزاد اسلامی
2181
دانشگاه آزاد اسلامی
2182
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
2183
دانشگاه محقق اردبیلی
2184
دانشگاه خلیج فارس
2185
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2186
دانشگاه آزاد اسلامی
2187
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2188
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2189
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2190
دانشگاه کاشان
2191
دانشگاه آزاد اسلامی
2192
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
2193
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
2194
دانشگاه تهران
2195
دکتر ضیاء تاج الدین
2196
دانشگاه گیلان
2197
دانشگاه دامغان
2198
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2199
دانشگاه صنعتی شاهرود
2200
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
2201
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2202
دکتر علی کارگری
2203
انجمن گیاهان دارویی ایران
2204
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2205
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2206
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2207
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2208
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2209
دانشگاه شهید رجائی
2210
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2211
دانشگاه گیلان
2212
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2213
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2214
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2215
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2216
دانشگاه تهران
2217
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
2218
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2219
دانشگاه زابل
2220
دانشگاه تبریز
2221
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
2222
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
2223
دانشگاه صنعتی شاهرود
2224
انجمن حشره شناسی ایران
2225
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2226
جهاد دانشگاهی
2227
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
2228
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2229
مرکز مطالعات مدیریت ایران
2230
انجمن مهندسی صنایع ایران
2231
دانشگاه شهید چمران
2232
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
2233
دانشگاه سمنان
2234
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2235
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
2236
دانشگاه مازندران
2237
انجمن مهندسی گاز ایران
2238
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2239
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2240
دانشگاه تهران
2241
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2242
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
2243
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
2244
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
2245
دانشگاه تهران
2246
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2247
دانشگاه تبریز
2248
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2249
انجمن انرژی ایران
2250
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2251
دانشگاه شاهد
2252
دانشگاه شهید رجائی
2253
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2254
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2255
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2256
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
2257
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
2258
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2259
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2260
دانشگاه تهران
2261
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
2262
دانشگاه تربیت مدرس
2263
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2264
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2265
دانشگاه تهران
2266
دانشگاه اصفهان
2267
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2268
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
2269
دانشگاه شاهد
2270
دانشگاه تبریز
2271
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2272
انجمن مهندسی شیمی ایران
2273
دانشگاه تهران
2274
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2275
دانشگاه فردوسی مشهد
2276
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
2277
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2278
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2279
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
2280
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2281
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2282
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2283
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2284
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
2285
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
2286
دانشگاه صنعتی شاهرود
2287
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
2288
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2289
دانشگاه تهران
2290
انجمن فیزیک ایران
2291
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
2292
جناب آقای دکتر علی نیازی
2293
دانشگاه آزاد اسلامی
2294
دانشگاه شهید چمران
2295
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
2296
دانشگاه صنعتی شاهرود
2297
دانشگاه گیلان
2298
دانشگاه تربیت مدرس
2299
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
2300
انجمن هوا فضای ایران
2301
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2302
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2303
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2304
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
2305
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2306
دانشگاه آزاد اسلامی
2307
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2308
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2309
دانشگاه علامه طباطبائی
2310
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2311
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2312
انجمن رمز ایران
2313
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2314
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2315
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2316
دانشگاه اصفهان
2317
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
2318
دانشگاه فردوسی مشهد
2319
دانشگاه شیراز
2320
دانشگاه تهران
2321
دانشگاه علوم پزشکی اراک
2322
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
2323
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2324
دانشگاه شیراز
2325
دانشگاه شیراز
2326
دانشگاه شیراز
2327
دانشگاه شیراز
2328
دانشگاه شیراز
2329
دانشگاه شیراز
2330
دانشگاه شیراز
2331
دانشگاه شیراز
2332
پژوهشکده بیمه
2333
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
2334
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
2335
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
2336
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
2337
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2338
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2339
دانشگاه آزاد اسلامی
2340
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2341
انجمن متخصصان علوم دارویی
2342
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2343
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2344
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2345
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
2346
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
2347
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2348
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
2349
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
2350
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2351
دانشگاه صنعت نفت
2352
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
2353
دانشگاه فردوسی مشهد
2354
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
2355
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2356
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
2357
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
2358
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2359
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
2360
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2361
انجمن مهندسی مکانیک ایران
2362
جهاد دانشگاهی
2363
دانشگاه کاشان
2364
دانشگاه علم و صنعت ایران
2365
دانشگاه شیراز
2366
دانشگاه تهران
2367
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
2368
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
2369
انجمن ماهی شناسی ایران
2370
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2371
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2372
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2373
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2374
موسسه تحقیقات شیلات ایران
2375
دانشگاه تهران
2376
دانشگاه شهید چمران
2377
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
2378
دانشگاه علم و صنعت ایران
2379
دانشگاه شیراز
2380
دانشگاه آزاد اسلامی
2381
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2382
دانشگاه سمنان
2383
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
2384
جهاد دانشگاهی
2385
انجمن مهندسی شیمی ایران
2386
دانشگاه آزاد اسلامی
2387
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2388
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
2389
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2390
انجمن نجوم ایران
2391
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
2392
دانشگاه تهران
2393
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2394
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2395
دانشگاه تهران
2396
دانشگاه خوارزمی
2397
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2398
دانشگاه آزاد اسلامی
2399
دانشگاه فردوسی مشهد
2400
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2401
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
2402
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2403
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
2404
دانشگاه تهران
2405
دانشگاه پیام نور
2406
دانشگاه شیراز
2407
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2408
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2409
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
2410
دانشگاه تهران
2411
شرکت بین المللی پارت طب ارس
2412
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2413
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2414
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
2415
دانشگاه علم و فرهنگ
2416
انجمن باستان شناسی ایران
2417
دانشگاه خوارزمی
2418
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
2419
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2420
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2421
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
2422
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
2423
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2424
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2425
2426
دانشگاه آزاد اسلامی
2427
انحمن روانشناسی ایران
2428
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2429
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2430
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2431
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
2432
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2433
دانشگاه علم و صنعت ایران
2434
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2435
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
2436
دانشگاه سمنان
2437
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
2438
انجمن نانو فناوری ایران
2439
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2440
دانشگاه تربیت مدرس
2441
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
2442
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2443
دانشگاه تهران
2444
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2445
انجمن مهندسی دریایی ایران
2446
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2447
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2448
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
2449
انجمن آهن و فولاد ایران
2450
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
2451
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
2452
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
2453
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2454
دانشگاه آزاد اسلامی
2455
دانشگاه علم و صنعت ایران
2456
دانشگاه آزاد اسلامی
2457
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
2458
شهرداری تهران
2459
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2460
دانشگاه تهران
2461
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2462
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2463
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
2464
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
2465
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2466
دانشگاه اصفهان
2467
اقای خلیجی
2468
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2469
انجمن مهندسی مالی ایران
2470
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2471
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
2472
انجمن محیط زیست ایران
2473
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2474
دانشگاه تهران
2475
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2476
پژوهشگاه مواد و انرژی
2477
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2478
دانشگاه آزاد اسلامی
2479
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
2480
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2481
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
2482
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2483
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2484
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2485
انجمن مهندسی دریایی
2486
دانشگاه علم و صنعت ایران
2487
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2488
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2489
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
2490
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2491
دانشگاه علم و صنعت ایران
2492
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2493
دانشگاه تهران
2494
دانشگاه علم و صنعت ایران
2495
انجمن ماهی شناسی ایران
2496
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
2497
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2498
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
2499
دکتر عامری
2500
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2501
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2502
دانشگاه آزاد اسلامی
2503
دانشگاه آزاد اسلامی
2504
دانشگاه آزاد اسلامی
2505
دکتر نصر اله مرادی کر
2506
دانشگاه اصفهان
2507
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2508
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
2509
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2510
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2511
دانشگاه الزهرا(س)
2512
انجمن شیمی ایران
2513
دانشگاه تربیت مدرس
2514
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
2515
بیمارستان بقیه الله
2516
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
2517
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2518
دانشگاه علوم پزشکی قم
2519
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2520
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
2521
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2522
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
2523
انجمن پسماند ایران
2524
دانشگاه دامغان
2525
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
2526
دانشگاه تهران
2527
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2528
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
2529
دانشگاه اصفهان
2530
دانشگاه علوم پزشکی فسا
2531
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2532
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
2533
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
2534
دانشگاه خلیج فارس
2535
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2536
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2537
انجمن اقتصاد انرژی ایران
2538
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2539
دانشگاه تهران
2540
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2541
انجمن روانشناسی
2542
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2543
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2544
دانشگاه تربیت مدرس
2545
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2546
انجمن مهندسی زلزله ایران
2547
دانشگاه علوم پزشکی زابل
2548
دانشگاه تهران
2549
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2550
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
2551
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2552
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2553
دانشگاه پیام نور
2554
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
2555
دانشگاه گیلان
2556
دانشگاه تبریز
2557
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2558
دانشگاه تهران
2559
دانشگاه گیلان
2560
دانشگاه شهید بهشتی
2561
دانشگاه مازندران
2562
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2563
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2564
دانشگاه مازندران
2565
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2566
دانشگاه گیلان
2567
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2568
دانشگاه مازندران
2569
انجمن ریاضی ایران
2570
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2571
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
2572
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2573
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
2574
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2575
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
2576
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2577
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2578
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2579
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2580
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2581
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2582
سیناوب
2583
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2584
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2585
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2586
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
2587
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
2588
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
2589
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
2590
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2591
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2592
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2593
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2594
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2595
دانشگاه علوم پزشکی قم
2596
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
2597
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2598
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2599
دانشگاه اصفهان
2600
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
2601
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2602
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
2603
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
2604
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
2605
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2606
دانشگاه تهران
2607
انجمن شیمی ایران
2608
دانشگاه یزد
2609
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
2610
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2611
دانشگاه سمنان
2612
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2613
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2614
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2615
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2616
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2617
پژوهشگاه مواد و انرژی
2618
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2619
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2620
پایگاه 598
2621
مرتضی داستانی