# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
3
سید عبدالعظیم موسوی
4
مصطفی خان زادی
5
مهرداد بذرپاش
6
دانشگاه حکیم سبزواری
7
ورزش
8
محمدصادق طاهری
9
شرکت وارش
10
دانشگاه اصفهان
11
دانشگاه آزاد اسلامی
12
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
13
مرکز پژوهشی هنر و معماری
14
دانشگاه تهران
15
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
16
دانشگاه تهران
17
دانشگاه تهران
18
شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبز
19
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
20
هنر
21
شرکت همشهری
22
ولی الله شجاع پوریان
23
نصرت الله طاقتی احسن
24
شرکت هفت صبح ماندگار
25
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
26
دانشگاه مفید
27
28
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
29
سید اصغر ملاسعیدی
30
سید اصغر ملاسعیدی
31
انجمن هیدرولیک ایران
32
سید محمدطاهر موسوی زاده
33
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
34
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
35
کامران احمدپور
36
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
37
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
38
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
39
دانشگاه آزاد اسلامی
40
فیروز نعیم محبوبی
41
سازمان هواشناسی کشور
42
رضا حسن زاده اشرفی
43
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
44
دانشگاه شاهد
45
دانشگاه آزاد اسلامی
46
علی میرزایی
47
دانشگاه بیرجند
48
نیک
49
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
50
دانشگاه تربیت مدرس
51
دانشگاه شهید بهشتی
52
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
53
دانشگاه یزد
54
دانشگاه تربیت مدرس
55
دانشگاه تبریز
56
دانشگاه تهران
57
دانشگاه فرهنگیان
58
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
59
ناجا
60
دانشگاه سمنان
61
دانشگاه مالک اشتر
62
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
63
دانشگاه بیرجند
64
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
65
دانشگاه تهران
66
دانشگاه تهران
67
دانشگاه خوارزمی
68
دانشگاه تهران
69
دانشگاه خوارزمی
70
انجمن علمی پرستاری ایران
71
دانشگاه علوم پزشکی ایران
72
دانشگاه تهران
73
دانشگاه تهران
74
دانشگاه خوارزمی
75
بانک انصار
76
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
77
دانشگاه مالک اشتر
78
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
79
نشریه هفت شهر
80
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
81
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
82
دانشگاه علوم پزشکی البرز
83
دانشگاه تهران
84
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
85
انجمن حقوق شناسی
86
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
87
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
88
دانشگاه تهران
89
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
90
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
91
دانشگاه علوم پزشکی بم
92
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
93
دانشگاه تهران
94
دانشکده شهید محلاتی
95
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
96
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
97
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
98
نسیم
99
بشیر اب نیکی
100
ابراهیم بهمنی جلالی
101
رضا محزونیه
102
غلامحسین عطایی دریایی
103
نخست
104
دانشگاه شهید باهنر کرمان
105
دانشگاه آزاد اسلامی
106
دانشگاه آزاد شاهرود
107
انجمن نانو فناوری ایران
108
دانشگاه هنر
109
دانشگاه هنر
110
پایگاه نامه
111
دانشگاه هنر
112
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
113
دانشگاه تهران
114
انجمن حشره شناسی ایران
115
انجمن جمعیت شناسی ایران
116
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
117
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
118
صاحب امتیاز
119
دانشگاه محقق اردبیلی
120
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
121
م
122
پژوهشگاه مواد و انرژی
123
دانشگاه آزاد اسلامی
124
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
125
دانشگاه صنعتی اصفهان
126
انجمن مواد پر انرژی
127
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
128
دانشگاه کاشان
129
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
130
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
131
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
132
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
133
دانشگاه بین المللی امام خمینی
134
دانشگاه ملایر
135
دانشگاه آزاد اسلامی
136
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
137
دانشگاه تربیت مدرس
138
دانشگاه صنعتی شریف
139
دانشگاه تبریز
140
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
141
انجمن مهندسان مکانیک ایران
142
انجمن مهندسان مکانیک ایران
143
انجمن مهندسی معدن ایران
144
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
145
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
146
دانشگاه فردوسی مشهد
147
انجمن مهندسین متالورژی ایران
148
دانشگاه آزاد اسلامی
149
انجمن مهندسی گاز ایران
150
دانشگاه بیرجند
151
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
152
دانشگاه تبریز
153
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
154
دانشگاه تربیت مدرس
155
دانشگاه فردوسی مشهد
156
دانشگاه صنعتی شریف
157
دانشگاه صنعتی شریف
158
دانشگاه پیام نور
159
دانشگاه تهران
160
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
161
انجمن مهندسی شیمی ایران
162
انجمن مهندسی سازه ایران
163
انجمن ایمنی زیستی ایران
164
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
165
دانشگاه سمنان
166
دانشگاه شهید چمران اهواز
167
انجمن مهندسی دریایی ایران
168
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
169
دانشگاه صنعتی شاهرود
170
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
171
انجمن مهندسی پزشکی ایران
172
دانشگاه تهران
173
دانشگاه علوم پزشکی همدان
174
جهاد دانشگاهی
175
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
176
دانشگاه تربیت مدرس
177
دانشگاه تبریز
178
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
179
دانشگاه کاشان
180
دانشگاه صنعتی شاهرود
181
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
182
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
183
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
184
خداداد ابراهیمی
185
شهرزاد پیمان
186
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
187
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
188
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
189
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
190
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
191
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
192
ناجا
193
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
194
دانشگاه آزاد اسلامی
195
دانشگاه آزاد اسلامی
196
دانشگاه جامع امام حسین
197
دانشگاه جامع امام حسین
198
دانشگاه صنعتی شاهرود
199
دانشگاه تبریز
200
انجمن مکاترونیک ایران
201
دانشگاه تهران
202
پژوهشکده حج و زیارت
203
دانشگاه شهید رجائی
204
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
205
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
206
دانشگاه تهران
207
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
208
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
209
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
210
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
211
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
212
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
213
دانشگاه مفید
214
دانشگاه تهران
215
دانشگاه اصفهان
216
دانشگاه سیستان و بلوچستان
217
موسسه مطالعات هنر اسلامی
218
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
219
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
220
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
221
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
222
موسسه مطالعات ملی
223
دانشگاه کاشان
224
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
225
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
226
دانشگاه علامه طباطبائی
227
دانشگاه علامه طباطبایی
228
دانشگاه علامه طباطبائی
229
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
230
دانشگاه پیام نور
231
انجمن مدیریت راهبردی ایران
232
دانشگاه علوم انتظامی
233
دانشگاه علامه طباطبائی
234
دانشگاه علوم انتظامی
235
دانشگاه آزاد اسلامی
236
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
237
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
238
دانشگاه شهید چمران اهواز
239
دانشگاه بیرجند
240
جامعه المصطفی العالمیه
241
دانشگاه بین المللی امام خمینی
242
دانشگاه امام صادق (ع)
243
دانشگاه آزاد اسلامی
244
سازمان بسیج اساتید
245
دانشگاه آزاد اسلامی قم
246
دانشگاه سمنان
247
جامعه المصطفی العالمیه
248
جامعه المصطفی العالمیه
249
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
250
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
251
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
252
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
253
دانشگاه کاشان
254
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
255
جهاد دانشگاهی
256
دانشگاه کردستان
257
دانشگاه سیستان و بلوچستان
258
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
259
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
260
دانشگاه الزهرا (س)
261
دانشگاه رازی کرمانشاه
262
دانشگاه فردوسی مشهد
263
دانشگاه شهید چمران اهواز
264
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
265
دانشگاه اصفهان
266
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
267
دانشگاه سیستان و بلوچستان
268
دانشگاه علامه طباطبائی
269
دانشگاه شهید چمران
270
دانشگاه الزهرا (س)
271
دانشگاه آزاد اسلامی
272
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
273
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
274
دانشگاه علامه طباطبائی
275
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
276
وزارت ورزش و جوانان
277
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
278
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
279
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
280
پژوهشکده مطالعات راهبردی
281
دانشگاه عالی دفاع ملی
282
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
283
دانشگاه مذاهب اسلامی
284
دانشگاه پیام نور
285
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
286
دانشگاه تهران
287
دانشگاه تهران
288
دانشگاه تهران
289
سازمان بسیج اساتید
290
دانشگاه شیراز
291
ناجا
292
انجمن حسابداری ایران
293
انجمن زن و خانواده
294
دانشگاه حکیم سبزواری
295
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
296
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
297
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
298
دانشگاه آزاد اسلامی
299
دانشگاه تهران
300
موسسه آموزش عالی سبز
301
دانشگاه آزاد اسلامی
302
دانشگاه مذاهب اسلامی
303
دانشگاه معارف اسلامی
304
دانشگاه هنر اصفهان
305
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
306
دانشگاه تربیت مدرس
307
خصوصی
308
دانشگاه علامه طباطبائی
309
دانشگاه ایلام
310
انجمن ایرانی تاریخ
311
جامعه المصطفی العالمیه
312
ناجا
313
پژوهشکده تاریخ اسلام
314
ناجا
315
دانشگاه علامه طباطبایی
316
ناجا
317
دانشگاه عالی دفاع ملی
318
ناجا
319
خصوصی
320
دانشگاه سمنان
321
دانشگاه آزاد اسلامی
322
دانشگاه مازندران
323
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
324
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
325
سازمان بسیج اساتید
326
دانشگاه تهران
327
دانشگاه تهران
328
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
329
دانشگاه مذاهب اسلامی
330
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
331
سازمان سنجش و آموزش کشور
332
دانشگاه گلستان
333
دانشگاه فرهنگیان
334
دانشگاه شیراز
335
ناجا
336
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
337
دانشگاه بوعلی سینا
338
دانشگاه رازی کرمانشاه
339
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
340
دانشگاه امام صادق (ع)
341
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
342
دانشکده اطلاعات
343
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
344
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
345
وزارت امور خارجه
346
دانشگاه شهید باهنر کرمان
347
دانشگاه شیراز
348
دانشگاه آزاد اسلامی
349
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
350
جهاد دانشگاهی
351
دانشگاه الزهرا (س)
352
انجمن جامعه‌شناسی ایران
353
انجمن علمی بتن ایران
354
آستان قدس رضوی
355
ابوطالب صارمی
356
پایگاه خبری
357
دانشگاه کردستان
358
دانشگاه شهید چمران اهواز
359
دانشگاه شهید بهشتی
360
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
361
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
362
دانشگاه خوارزمی
363
دانشگاه هنر اصفهان
364
حزب مردم سالاری
365
دانشگاه تهران
366
انجمن مرتعداری ایران
367
دانشگاه سمنان
368
دانشگاه شهید چمران اهواز
369
دانشگاه سمنان
370
دانشگاه آزاد اسلامی
371
دانشگاه تربیت مدرس
372
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
373
دانشگاه تهران
374
دانشگاه گیلان
375
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
376
دانشگاه جامع امام حسین
377
دانشگاه شهید بهشتی
378
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
379
دانشگاه افسری امام علی
380
دانشگاه علوم انتظامی
381
دانشگاه صنعتی شاهرود
382
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
383
دانشگاه مازندران
384
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
385
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
386
دانشگاه تهران
387
دانشگاه تهران
388
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
389
خصوصی
390
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
391
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
392
دانشگاه تهران
393
دانشگاه پیام نور
394
دانشگاه صنعتی شاهرود
395
دانشگاه جامع امام حسین
396
دانشگاه تهران
397
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
398
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
399
دانشگاه اصفهان
400
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
401
دانشگاه اصفهان
402
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
403
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
404
دانشگاه آزاد اسلامی
405
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
406
دانشگاه الزهرا (س)
407
انجمن مدیریت آموزشی ایران
408
ناجا
409
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
410
دانشگاه تهران
411
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
412
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
413
دانشگاه پیام نور
414
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
415
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
416
دانشگاه جامع امام حسین
417
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
418
دانشگاه پیام نور
419
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
420
دانشگاه تهران
421
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
422
دانشگاه سیستان و بلوچستان
423
دانشگاه تهران
424
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
425
دانشگاه تهران
426
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
427
دانشگاه پیام نور
428
دانشگاه کاشان
429
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
430
دانشگاه سیستان و بلوچستان
431
انجمن جغرافیای ایران
432
دانشگاه علوم پزشکی البرز
433
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
434
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
435
میزبان بابلسر
436
دانشگاه تهران
437
دانشکده پزشکی افضلی پور
438
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
439
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
440
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
441
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
442
آقای بهزاد شاهمرادی
443
دانشگاه تهران
444
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
445
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
446
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
447
دانشگاه تهران
448
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
449
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
450
دانشگاه تربیت مدرس
451
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
452
دانشگاه علوم پزشکی ایران
453
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
454
انجمن آمار ایران
455
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
456
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
457
دانشگاه علوم پزشکی همدان
458
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
459
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
460
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
461
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
462
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
463
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
464
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
465
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
466
دانشگاه علوم پزشکی بابل
467
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
468
دانشگاه علوم پزشکی همدان
469
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
470
سازمان پزشکی قانونی کشور
471
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
472
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
473
دانشگاه علوم پزشکی اراک
474
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
475
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
476
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
477
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
478
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
479
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
480
دانشگاه دامغان
481
دانشگاه تهران
482
دانشگاه علوم پزشکی ایران
483
دانشگاه علوم پزشکی ایران
484
دانشگاه علوم پزشکی یزد
485
مجتبی وحید گلپایگانی
486
جامعه اسلامی دندانپزشکان
487
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
488
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
489
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
490
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
491
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
492
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
493
دانشگاه علوم پزشکی قم
494
دانشگاه علوم پزشکی فسا
495
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
496
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
497
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
498
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
499
دانشگاه علوم پزشکی اراک
500
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
501
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
502
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
503
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
504
دانشگاه تهران
505
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
506
دانشگاه علوم پزشکی تهران
507
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
508
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
509
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
510
دانشگاه تهران
511
دانشگاه شهید چمران اهواز
512
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
513
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
514
ریاست جمهوری
515
دانشگاه شهید باهنر کرمان
516
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
517
دانشگاه تبریز
518
دانشگاه علوم پزشکی یزد
519
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
520
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
521
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
522
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
523
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
524
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
525
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
526
دانشگاه علوم پزشکی همدان
527
دانشگاه بیرجند
528
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
529
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
530
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
531
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
532
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
533
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
534
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
535
دانشگاه علوم پزشکی یزد
536
دانشگاه علوم پزشکی ایران
537
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
538
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
539
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
540
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
541
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
542
دانشگاه علوم پزشکی همدان
543
انجمن شیمی ایران
544
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
545
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
546
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
547
دانشگاه علوم پزشکی همدان
548
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
549
دانشگاه زابل
550
دانشگاه پیام نور
551
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
552
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
553
دانشگاه دامغان
554
دانشگاه شاهد
555
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
556
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
557
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
558
مجله مثبت
559
دانشگاه اصفهان
560
دانشگاه علامه طباطبائی
561
پژوهشکده امام خمینی (ره)
562
دانشگاه اصفهان
563
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
564
موسسه شیعه شناسی
565
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
566
دانشگاه فردوسی مشهد
567
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
568
سید فخرالدین شبیری
569
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
570
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
571
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
572
انحمن علمی فرش ایران
573
محمدکاظم شکوهی راد
574
نعمت الله شهبازی
575
دانشگاه پیام نور
576
انجمن گردشگری ایران
577
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
578
دانشگاه ملایر
579
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
580
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
581
دانشگاه شهید چمران اهواز
582
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
583
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
584
وزارت آموزش و پرورش
585
انجمن کواترنری ایران
586
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
587
موسسه کیهان
588
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
589
دانشگاه تهران
590
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
591
مظفر حاجیان حسین آبادی
592
پژوهشکده هنر
593
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
594
پژوهشگاه قرآن و حدیث
595
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
596
دانشگاه تهران
597
دانشگاه تهران
598
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
599
پایگاه کسب و کار
600
یحیی فتح نجات
601
ک
602
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
603
دانشگاه یزد
604
آستان قدس رضوی
605
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
606
دانشگاه سمنان
607
جمعیت ایران فردا
608
دانشگاه یزد
609
دانشگاه یزد
610
دانشگاه یزد
611
دانشگاه رازی کرمانشاه
612
شرکت کارون پیام اکسین
613
خانه کارگر
614
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
615
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
616
ناجا
617
دانشگاه فنی و حرفه ای
618
دانشگاه پیام نور
619
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
620
جامعه المصطفی العالمیه
621
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
622
جامعه المصطفی العالمیه
623
آستان قدس رضوی
624
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
625
دانشگاه اصفهان
626
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
627
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
628
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
629
دانشگاه های منطقه غرب کشور
630
پژوهشگاه هوا فضا
631
وزارت راه و شهر سازی
632
دانشگاه های منطقه غرب کشور
633
دانشگاه بیرجند
634
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران
635
دانشگاه علامه طباطبایی
636
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
637
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
638
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
639
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
640
ماهنامه فیلم
641
دانشگاه تهران
642
دانشگاه فردوسی مشهد
643
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
644
دانشگاه تهران
645
دانشگاه تهران
646
دانشگاه تهران
647
دانشگاه امام صادق (ع)
648
دانشگاه تبریز
649
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
650
دانشگاه فردوسی مشهد
651
مرکز فقهی ائمه اطهار
652
دانشگاه مذاهب اسلامی
653
دانشگاه بین المللی امام خمینی
654
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
655
دانشگاه آزاد اسلامی
656
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
657
دانشگاه مذاهب اسلامی
658
دانشگاه علامه طباطبایی
659
دانشگاه تهران
660
دانشگاه بین المللی امام خمینی
661
دانشگاه مازندران
662
دانشگاه اصول دین
663
دانشگاه خاتم
664
دانشگاه علوم پزشکی ایران
665
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
666
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
667
دانشگاه مازندران
668
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
669
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
670
دانشگاه محیط زیست
671
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
672
دانشگاه علامه طباطبائی
673
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
674
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
675
دکتر روح اله طاهرخانی
676
دادگستری تهران
677
دانشگاه آیت الله بروجردی
678
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
679
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
680
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
681
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
682
دانشگاه باقر العلوم ع
683
دانشگاه فرهنگیان
684
دانشگاه فرهنگیان
685
دانشگاه فرهنگیان
686
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
687
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
688
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
689
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
690
آقای دکتر محمود عباسی
691
دانشگاه باقر العلوم ع
692
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
693
دانشگاه باقر العلوم ع
694
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
695
آیة الله احمد بهشتی
696
طب اعتیاد
697
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
698
دانشگاه خلیج فارس
699
دانشگاه مازندران
700
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
701
دانشگاه بیرجند
702
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
703
دانشگاه صدا و سیما
704
پژوهشگاه قوه قضائیه
705
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
706
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
707
دانشگاه تهران
708
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
709
دانشگاه سمنان
710
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
711
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
712
موسسه آموزش عالی قشم
713
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
714
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
715
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
716
دانشگاه پیام نور
717
بنیاد نهج البلاغه
718
دانشگاه پیام نور
719
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
720
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
721
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
722
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
723
دانشگاه پیام نور
724
دانشگاه شاهد
725
دانشگاه رازی کرمانشاه
726
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
727
دانشگاه شهید بهشتی
728
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
729
دانشگاه آزاد اسلامی
730
دانشگاه گیلان
731
دانشگاه آزاد اسلامی
732
دانشگاه آزاد اسلامی
733
دانشگاه تبریز
734
دانشگاه پیام نور
735
دانشگاه الزهرا (س)
736
دانشگاه تهران
737
انجمن فیزیک ایران
738
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
739
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
740
دانشگاه پیام نور
741
انجمن ریاضی ایران
742
دانشگاه تربیت مدرس
743
دانشگاه علامه طباطبائی
744
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
745
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
746
دانشگاه جامع امام حسین
747
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
748
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
749
دانشگاه آزاد اسلامی
750
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
751
پایگاه فردا
752
ف
753
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
754
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
755
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
756
دانشگاه آزاد اسلامی
757
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
758
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
759
فرا
760
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
761
صاحب امتیاز
762
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
763
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
764
انجمن خوردگی ایران
765
دانشگاه شهید باهنر کرمان
766
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
767
دانشگاه شهید چمران اهواز
768
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
769
سازمان انرژی اتمی
770
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
771
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
772
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
773
دانشگاه علوم انتظامی
774
دانشگاه قم
775
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
776
دانشگاه صنعتی اصفهان
777
دانشگاه تربیت مدرس
778
انجمن زنبور عسل ایران
779
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
780
دانشگاه جامع امام حسین
781
انجمن علوم باغبانی ایران
782
دانشگاه جامع امام حسین
783
موسسه نساجی امروز
784
دانشگاه علم و صنعت ایران
785
انجمن هوا فضای ایران
786
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
787
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
788
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
789
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
790
انجمن علمی بذر ایران
791
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
792
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
793
دانشگاه آزاد اسلامی
794
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
795
دانشگاه گیلان
796
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
797
دانشگاه ارومیه
798
انجمن علوم مدیریت ایران
799
دانشگاه شهید بهشتی
800
دانشگاه علامه طباطبایی
801
دانشگاه تهران
802
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
803
دانشگاه فردوسی مشهد
804
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
805
دانشگاه فردوسی مشهد
806
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
807
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
808
دانشگاه ایلام
809
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
810
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
811
دانشگاه تهران
812
دانشگاه شهید چمران
813
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
814
خصوصی
815
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
816
انجمن انفورماتیک ایران
817
دانشگاه شهرکرد
818
دانشگاه تهران
819
وزارت جهاد کشاورزی
820
دانشکده علوم حدیث
821
دانشگاه تهران
822
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
823
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
824
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
825
دانشگاه امام صادق (ع)
826
دانشگاه شهید چمران اهواز
827
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
828
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
829
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
830
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
831
دانشگاه تهران
832
دانشگاه فردوسی مشهد
833
دانشگاه قم
834
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
835
دانشگاه صنعتی اصفهان
836
انجمن آبزی پروری ایران
837
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
838
دانشگاه خوارزمی
839
انجمن سرامیک ایران
840
موسسه تحقیقات شیلات ایران
841
دانشگاه علامه طباطبایی
842
عقیق
843
پایگاه هامون
844
محمد عسلی
845
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
846
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
847
مؤسسه انتشار نشریه عصر ایرانیان
848
عصر
849
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
850
دانشگاه آزاد اسلامی
851
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
852
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
853
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
854
محمدمهدی جعفری زاده
855
محمدرضا ربانی
856
دانشگاه تهران
857
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
858
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
859
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
860
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
861
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
862
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
863
دانشگاه پیام نور
864
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
865
وزارت صنعت، معدن و تجارت
866
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
867
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
868
شرکت صنایع الکترونیک ایران
869
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
870
دانشگاه شهید بهشتی
871
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
872
مسیح الله سلطانی
873
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
874
شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل
875
زندگی
876
احمد محمودزاده
877
خسرو مومن هاشمی
878
شرکت مینا گستر امروز
879
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
880
دانشگاه یزد
881
کتاب
882
شهرداری مشهد
883
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
884
دانشگاه پیام نور
885
دانشگاه شهید بهشتی
886
جهاد دانشگاهی
887
دانشگاه آزاد شاهرود
888
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
889
دانشگاه سمنان
890
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
891
نیوز
892
دانشگاه پیام نور
893
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
894
دانشگاه تهران
895
خبرگزاری شفقنا
896
موسسه شیعه شناسی
897
دانشگاه ادیان و مذاهب
898
دانشگاه شیراز
899
نرجس رجایی
900
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
901
مهدی رحمانیان
902
سید علی بابامیری
903
عبداله جعفرعلی جاسبی
904
دانشگاه گیلان
905
انجمن احتراق ایران
906
سینما
907
پایگاه سینما
908
حسین وخشوری
909
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
910
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
911
دانشگاه آزاد اسلامی
912
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
913
دانشگاه اراک
914
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
915
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
916
دانشگاه علوم پزشکی ایران
917
دانشگاه تهران
918
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
919
موسسه فرهنگی نبأ مبین
920
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
921
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
922
س
923
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
924
انجمن سرامیک ایران
925
دانشگاه علامه طباطبائی
926
انجمن برق آبی ایران
927
جامعه المصطفی العالمیه
928
سازمان تبلیغات اسلامی
929
علی صالح آبادی
930
دانشگاه آزاد اسلامی قم
931
سیده طناز جعفری
932
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
933
موسسه انتشارات امید مجد
934
بابک کلانی
935
علی اکبر بهبهانی
936
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
937
دانشگاه الزهرا(س)
938
مسعود جلالی یرزگر
939
وزارت امور اقتصادی و دارایی
940
مجمع تشخیص مصلحت نظام
941
دانشگاه صنعتی شریف
942
دانشگاه تهران
943
دانشگاه الزهرا(س)
944
دانشگاه یزد
945
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
946
علی یوسف پور
947
دانشگاه جامع امام حسین
948
وزارت امور خارجه
949
دانشگاه گیلان
950
دانشگاه تهران
951
انجمن سازه های فولادی ایران
952
خصوصی
953
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
954
انجمن ژئوفیزیک ایران
955
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
956
دانشگاه بین المللی امام خمینی
957
انجمن ژئوپلتیک ایران
958
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
959
انجمن ژنتیک ایران
960
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
961
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
962
جامعه الزهرا
963
دانشگاه آزاد اسلامی
964
دانشگاه تهران
965
دانشگاه تهران
966
زنان
967
انجمن زمین شناسی نفت ایران
968
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
969
دانشگاه خوارزمی
970
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
971
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
972
دانشگاه شهید چمران اهواز
973
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
974
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
975
دانشگاه فردوسی مشهد
976
جهاد دانشگاهی
977
دانشگاه بیرجند
978
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
979
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
980
دانشگاه پیام نور
981
دانشگاه زنجان
982
دانشگاه تربیت مدرس
983
دانشگاه اصفهان
984
دانشگاه اصفهان
985
دانشگاه اصفهان
986
دانشگاه الزهرا (س)
987
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
988
دانشگاه آزاد اسلامی
989
انجمن علوم خاک ایران
990
دانشگاه پیام نور
991
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
992
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
993
انجمن زیست شناسی ایران
994
دانشگاه تربت حیدریه
995
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
996
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
997
وزارت جهاد کشاورزی
998
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
999
انجمن زبان‌شناسی ایران
1000
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1001
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
1002
دانشگاه خوارزمی
1003
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1004
دانشگاه فردوسی مشهد
1005
دانشگاه فردوسی مشهد
1006
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1007
دانشگاه پیام نور
1008
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1009
دانشگاه الزهرا (س)
1010
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1011
محمدرضا شواخی زواره (مدیر مسئول)
1012
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
1013
دانشگاه اصفهان
1014
دانشگاه آزاد اسلامی
1015
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1016
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1017
دانشگاه صنعتی اصفهان
1018
دانشگاه یزد
1019
سید حکمت الله موسوی
1020
دانشگاه پیام نور
1021
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1022
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1023
وزارت جهاد کشاورزی
1024
1025
شمسی پورمحمدی
1026
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
1027
دانشگاه جامع امام حسین
1028
انحمن روانشناسی ایران
1029
دانشگاه محقق اردبیلی
1030
دانشگاه اصفهان
1031
دانشگاه شهید بهشتی
1032
دانشگاه خوارزمی
1033
دانشگاه پیام نور
1034
انجمن علمی روانشناسی خانواده
1035
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1036
دانشگاه علامه طباطبائی
1037
دانشگاه آزاد اسلامی
1038
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1039
دانشگاه رازی کرمانشاه
1040
دانشگاه شاهد
1041
دانشگاه پیام نور
1042
دانشگاه ملایر
1043
دانشگاه سمنان
1044
دانشگاه علامه طباطبائی
1045
دانشگاه پیام نور
1046
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1047
انجمن ایرانی روانشناسی
1048
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1049
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
1050
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1051
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
1052
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1053
دانشگاه پیام نور
1054
دانشگاه شهید بهشتی
1055
دانشگاه آزاد اسلامی
1056
خصوصی
1057
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1058
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1059
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1060
دانشگاه تهران
1061
جهاد دانشگاهی
1062
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1063
دانشگاه بوعلی سینا
1064
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1065
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1066
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1067
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
1068
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1069
بنیاد رسالت
1070
دانشگاه فردوسی مشهد
1071
انجمن ریخته گران ایران
1072
ناجا
1073
ناصر قدیری رازلیقی
1074
دانشگاه بوعلی سینا
1075
دانشگاه تربت حیدریه
1076
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1077
دانشگاه شاهد
1078
دانشگاه الزهرا (س)
1079
شورای عالی انقلاب فرهنگی
1080
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
1081
خصوصی
1082
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1083
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1084
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1085
دانشگاه اصفهان
1086
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1087
دانشگاه جامع امام حسین
1088
دانشگاه علوم پزشکی
1089
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1090
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1091
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1092
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1093
دانشگاه علامه طباطبائی
1094
دانشگاه مازندران
1095
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1096
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1097
انجمن مطالعات برنامه درسی
1098
دانشگاه مازندران
1099
دانشگاه سمنان
1100
دانشگاه مذاهب اسلامی
1101
دانشگاه پیام نور
1102
دانشگاه تربیت مدرس
1103
دانشگاه پیام نور
1104
دانشگاه خوارزمی
1105
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1106
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1107
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1108
دانشگاه امام صادق (ع)
1109
انجمن نانو فناوری ایران
1110
قلم
1111
خشایار نظریان رستمی
1112
هرمز هوشمند راد
1113
تصویر
1114
شرکت دنیای اقتصاد تابان
1115
دانشگاه شهید چمران
1116
دانشگاه شهید چمران اهواز
1117
دانشگاه هنر
1118
انجمن دیرینه شناسی ایران
1119
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1120
دانشگاه سمنان
1121
دانشگاه تربیت مدرس
1122
دانشگاه سمنان
1123
دانشگاه آزاد اسلامی
1124
ایوب دبیری نژاد
1125
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1126
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1127
دانشگاه شاهد
1128
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1129
دانشگاه آزاد اسلامی
1130
دانشگاه شهید چمران
1131
دانشگاه علامه طباطبائی
1132
دانشگاه فردوسی مشهد
1133
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1134
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1135
دانشگاه تهران
1136
دانشگاه آزاد اسلامی
1137
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1138
دانشگاه تهران
1139
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1140
دانشگاه تبریز
1141
انجمن علوم علف های هرز ایران
1142
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1143
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1144
انجمن مهندسی مالی ایران
1145
دانشگاه اصفهان
1146
دانشگاه اصفهان
1147
دانشگاه امام صادق (ع)
1148
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1149
دانشگاه پیام نور
1150
پژوهشکده شورای نگهبان
1151
دیوان محاسبات کشور
1152
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
1153
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1154
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1155
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
1156
دانشگاه یاسوج
1157
دانشگاه پیام نور
1158
دانشگاه علوم انتظامی
1159
دانشگاه تبریز
1160
دانشگاه شهید چمران اهواز
1161
وزارت جهاد کشاورزی
1162
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1163
دیار
1164
رضا حسن زاده اشرفی
1165
خ
1166
دانشگاه یزد
1167
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
1168
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1169
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1170
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1171
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
1172
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1173
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1174
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1175
دانشگاه فرهنگیان
1176
سیناوب
1177
سازمان هلال احمر
1178
دانشجویان
1179
موسسه فرهنگی ورزشی پاس
1180
موسسه خبرگزاری مهر
1181
قوه قضائیه-مرکز رسانه
1182
موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان
1183
مرکز ملی جهانی شدن
1184
موسسه فرهنگی خدمات اطلاع رسانی نما رسانه
1185
علیرضا علی احمدی
1186
پرویز اسماعیلی
1187
موسسه کیهان
1188
محمد هادیفر
1189
موسسه خانه کتاب ایران
1190
موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری کار
1191
موسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدس
1192
بنیاد ملی فرهنگی هنری امام رضا (ع)
1193
موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس
1194
دانشگاه علم و فرهنگ
1195
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی شبستان نور
1196
سید علی ریاض
1197
موسسه خبرگزاری رسا
1198
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
1199
موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی
1200
سازمان بسیج مستضعفین
1201
مجتمع آموزشی امام صادق (ع)
1202
شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان
1203
مجلس شورای اسلامی
1204
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
1205
علیرضا دبیر
1206
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
1207
موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم
1208
سازمان دانش آموزی
1209
موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان ایران - جهاد دانشگاهی
1210
وزارت ورزش و جوانان
1211
موسسه باغ کتاب تهران
1212
دانشگاه آزاد اسلامی
1213
شهرداری اصفهان
1214
توحید علیخانلو
1215
مؤسسه مطالعات فرهنگ و رسانه
1216
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
1217
موسسه خانه ایرانیان خارج ازکشور
1218
مؤسسه اطلاع رسانی خبرگزاری آریا
1219
موسسه فرهنگی هنری ابناء الرسول تهران
1220
مؤسسه کلبه امید مازرون
1221
حسین واحدی پور
1222
وزارت آموزش و پرورش
1223
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1224
هرمز شجاعی مهر
1225
دانشگاه پیام نور
1226
1227
دانشگاه شهید بهشتی
1228
حسین فردوس
1229
مرکز رسانه قوه قضاییه
1230
دانشگاه علامه طباطبائی
1231
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1232
دانشگاه پیام نور
1233
دانشگاه امام صادق (ع)
1234
مجمع عالی حکمت اسلامی
1235
شهر دانش
1236
دانشگاه پیام نور
1237
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1238
قوه قضائیه
1239
دانشگاه تهران
1240
دانشگاه تهران
1241
دانشگاه مفید
1242
شهر دانش
1243
دانشگاه مفید
1244
دانشگاه اصفهان
1245
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1246
مرکز آموزش مدیریت دولتی
1247
دانشگاه آزاد اسلامی
1248
دانشگاه فردوسی مشهد
1249
دانشگاه گنبد کاووس
1250
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1251
دانشگاه آزاد اسلامی
1252
دانشگاه آزاد اسلامی
1253
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1254
دانشگاه پیام نور
1255
دانشگاه تهران
1256
حرفه
1257
شکرالله رضازاده شرمه
1258
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
1259
دانشگاه کاشان
1260
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1261
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1262
وزارت جهاد کشاورزی
1263
دانشگاه شهید بهشتی
1264
دانشگاه شهید بهشتی
1265
دانشگاه شهید بهشتی
1266
دانشگاه شهید بهشتی
1267
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1268
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1269
شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روز
1270
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1271
طلیعه خادمیان
1272
محمدرضا سعدی
1273
دانشگاه تهران
1274
مؤسسه رسانه گستر ساده
1275
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1276
دانشگاه تهران
1277
انجمن جنگلبانی ایران
1278
دانشگاه پیام نور
1279
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1280
سازمان ثبت احوال کشور
1281
جم
1282
دانشگاه الزهرا (س)
1283
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1284
دانشگاه فردوسی مشهد
1285
دانشگاه فردوسی مشهد
1286
دانشگاه فردوسی مشهد
1287
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1288
دانشگاه رازی کرمانشاه
1289
دانشگاه اصفهان
1290
دانشگاه تبریز
1291
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1292
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1293
دانشگاه آزاد اسلامی
1294
دانشگاه فردوسی مشهد
1295
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
1296
انجمن جغرافیایی ایران
1297
انجمن فلسفه دین ایران
1298
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1299
دانشگاه عدالت
1300
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1301
دانشگاه تربیت مدرس
1302
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1303
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1304
دانشگاه فردوسی مشهد
1305
انجمن حکمت و فلسفه ایران
1306
دانشگاه مازندران
1307
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1308
دانشگاه تهران
1309
دانشگاه مازندران
1310
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1311
دانشگاه اصفهان
1312
دانشگاه شاهد
1313
دانشگاه تربیت مدرس
1314
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1315
دانشگاه تبریز
1316
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1317
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1318
مجابی
1319
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1320
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
1321
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1322
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1323
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1324
انجمن هنرهای نمایشی ایران
1325
دانشگاه صنعتی اصفهان
1326
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1327
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1328
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1329
دانشگاه شهید چمران اهواز
1330
دانشگاه تهران
1331
دانشگاه علوم انتظامی
1332
دانشگاه تهران
1333
دانشگاه تهران
1334
ناجا
1335
جهاد دانشگاهی
1336
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
1337
دانشگاه گیلان
1338
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1339
دانشگاه شهید چمران اهواز
1340
دانشگاه آزاد اسلامی
1341
پایگاه توریسم
1342
دانشگاه پیام نور
1343
تین
1344
دانشگاه بیرجند
1345
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1346
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
1347
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1348
شرکت کارآفرینی نخبگان تفاهم
1349
دانشگاه گیلان
1350
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
1351
وزارت آموزش و پرورش
1352
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1353
دانشگاه خوارزمی
1354
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
1355
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
1356
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1357
انجمن آبخیزداری ایران
1358
انجمن ترویج علم
1359
دانشگاه زنجان
1360
دانشگاه فرهنگیان
1361
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1362
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1363
دانشگاه کردستان
1364
سازمان بسیج اساتید
1365
دانشگاه خوارزمی
1366
دانشگاه شهید بهشتی
1367
انجمن علمی مواد پرانرژی
1368
دانشگاه آزاد اسلامی
1369
دانشگاه ملایر
1370
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1371
دانشگاه پیام نور
1372
انجمن علمی موتور ایران
1373
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
1374
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1375
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
1376
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1377
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1378
دانشگاه خوارزمی
1379
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1380
دانشگاه امام صادق (ع)
1381
دانشگاه تهران
1382
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1383
دانشگاه تهران
1384
دانشگاه خوارزمی
1385
دانشگاه ارومیه
1386
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1387
دانشگاه گیلان
1388
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1389
دانشگاه الزهرا (س)
1390
دانشگاه زابل
1391
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
1392
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1393
دانشگاه آزاد اسلامی
1394
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1395
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1396
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1397
دانشگاه بیرجند
1398
دانشگاه تهران
1399
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1400
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1401
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1402
دانشگاه شهید بهشتی
1403
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1404
انجمن حسابداری ایران
1405
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1406
خصوصی
1407
دانشگاه گیلان
1408
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1409
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1410
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1411
مجله معلق
1412
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1413
دانشگاه آزاد اسلامی
1414
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
1415
دانشگاه گیلان
1416
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1417
دانشگاه اصفهان
1418
دانشگاه تهران
1419
دانشگاه آزاد اسلامی
1420
دانشگاه تهران
1421
دانشگاه گیلان
1422
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
1423
دانشگاه تهران
1424
ت
1425
مؤسسه افق رسانه پویا
1426
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1427
دانشگاه زنجان
1428
دانشگاه زنجان
1429
دانشگاه اصفهان
1430
موسسه مطالعات علوم شناختی
1431
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
1432
دانشگاه عدالت
1433
دانشگاه فردوسی مشهد
1434
دانشگاه آزاد اسلامی
1435
دانشگاه الزهرا(س)
1436
دانشگاه تبریز
1437
انجمن علمی تاریخ فلسفه
1438
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1439
دانشگاه تهران
1440
وزارت امور خارجه
1441
دانشگاه الزهرا (س)
1442
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1443
دانشگاه شهید بهشتی
1444
دانشگاه شهید بهشتی
1445
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
1446
موسسه فرهنگی هنری
1447
دانشگاه گیلان
1448
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
1449
حسینی
1450
محمد مسعود ارکان
1451
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
1452
دانشگاه علوم انتظامی
1453
دانشگاه پیام نور
1454
دانشگاه پیام نور
1455
سیده فاطمه درواری
1456
دانشگاه شهید چمران
1457
پ
1458
دانشگاه شیراز
1459
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1460
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1461
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
1462
انجمن پلیمر ایران
1463
دانشگاه آزاد اسلامی
1464
دانشگاه فردوسی مشهد
1465
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
1466
دانشگاه هنر اصفهان
1467
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1468
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1469
دانشگاه تبریز
1470
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1471
دانشگاه ملایر
1472
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1473
دانشگاه آزاد اسلامی
1474
دانشگاه پیام نور
1475
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
1476
بنیاد نهج البلاغه
1477
دانشگاه بوعلی سینا
1478
دانشگاه شهرکرد
1479
دانشگاه علم و صنعت ایران
1480
دانشگاه فرهنگیان
1481
دانشگاه آزاد اسلامی
1482
دانشگاه بوعلی سینا
1483
دانشگاه تهران
1484
انجمن مشاوره ایران
1485
دانشگاه تربیت مدرس
1486
دانشگاه جامع امام حسین
1487
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1488
دانشگاه آزاد اسلامی
1489
دانشگاه تربیت مدرس
1490
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
1491
دانشگاه گنبد کاووس
1492
دانشگاه پیام نور
1493
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1494
انجمن زیست شناسی ایران
1495
دانشگاه علامه طباطبایی
1496
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1497
دانشگاه تهران
1498
دانشگاه پیام نور
1499
دانشگاه پیام نور
1500
دانشگاه تبریز
1501
دانشگاه آزاد اسلامی
1502
دانشگاه تهران
1503
دانشگاه قم
1504
دانشگاه تبریز
1505
دانشگاه آزاد اسلامی
1506
دانشگاه تهران
1507
جهاد دانشگاهی
1508
دانشگاه هرمزگان
1509
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
1510
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1511
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1512
دانشگاه فردوسی مشهد
1513
دانشگاه اصفهان
1514
دانشگاه پیام نور
1515
دانشگاه فردوسی مشهد
1516
دانشگاه تبریز
1517
دانشگاه تهران
1518
دانشگاه اصفهان
1519
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1520
دفتر تبلیغات
1521
دانشگاه تبریز
1522
انجمن زیست شناسی ایران
1523
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
1524
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1525
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
1526
وزارت نیرو
1527
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
1528
انجمن ژئومورفولوژی
1529
دانشگاه صنعتی شاهرود
1530
دانشگاه لرستان
1531
دانشگاه بیرجند
1532
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1533
دانشگاه فردوسی مشهد
1534
دانشگاه بوعلی سینا
1535
دانشگاه اصفهان
1536
دانشگاه اصفهان
1537
دانشگاه تهران
1538
دانشگاه تهران
1539
دانشگاه تهران
1540
دانشگاه فردوسی مشهد
1541
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
1542
خصوصی
1543
انجمن علمی روابط بین الملل
1544
دانشگاه علامه طباطبایی
1545
دانشگاه تربیت مدرس
1546
دانشگاه پیام نور
1547
دانشگاه پیام نور
1548
دانشگاه علامه طباطبائی
1549
دانشگاه اصفهان
1550
دانشگاه خوارزمی
1551
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
1552
دانشگاه شهید بهشتی
1553
موسسه تحقیقات خاک و آب
1554
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1555
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1556
دانشگاه تربیت مدرس
1557
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1558
شهر دانش
1559
دانشگاه جامع امام حسین
1560
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1561
دانشگاه آزاد اسلامی
1562
دانشگاه اصفهان
1563
دانشگاه فردوسی مشهد
1564
دانشگاه پیام نور
1565
دانشگاه اصفهان
1566
دانشگاه تهران
1567
دانشگاه تهران
1568
دانشگاه مازندران
1569
دانشگاه تهران
1570
دانشگاه تهران
1571
انجمن زیست شناسی ایران
1572
دانشگاه بوعلی سینا
1573
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1574
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1575
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1576
دانشگاه قم
1577
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1578
دانشگاه آزاد اسلامی
1579
دانشگاه علامه طباطبائی
1580
دانشگاه خوارزمی
1581
دانشگاه شهید رجائی
1582
دانشگاه الزهرا (س)
1583
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1584
دانشگاه اصفهان
1585
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1586
موسسه تحقیقات پنبه ایران
1587
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1588
دانشگاه علامه طباطبایی
1589
دانشگاه مازندران
1590
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1591
دانشگاه شیراز
1592
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1593
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1594
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1595
دانشگاه بوعلی سینا
1596
انجمن علمی انقلاب اسلامی
1597
دانشگاه تهران
1598
دانشگاه علوم انتظامی
1599
دانشگاه شاهد
1600
سازمان هواشناسی کشور
1601
دانشگاه پیام نور
1602
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1603
دانشگاه علامه طباطبائی
1604
دانشگاه آزاد اسلامی
1605
دانشگاه علوم انتظامی
1606
دانشگاه بیرجند
1607
سازمان صدا و سیما
1608
دانشگاه تهران
1609
دانشگاه اراک
1610
دانشگاه اصفهان
1611
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
1612
دانشگاه تربیت مدرس
1613
انجمن زبان و ادبیات فارسی
1614
دانشگاه ادیان و مذاهب
1615
انجمن معارف اسلامی
1616
وزارت جهاد کشاورزی
1617
پژوهشگاه صنعت نفت
1618
دانشگاه بوعلی سینا
1619
دانشگاه تهران
1620
دانشگاه شهید بهشتی
1621
ناجا
1622
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
1623
دانشگاه علامه طباطبائی
1624
ناجا
1625
آیه الله بروجردی
1626
دانشگاه ادیان و مذاهب
1627
دانشگاه مازندران
1628
دانشگاه عدالت
1629
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1630
دانشگاه فردوسی مشهد
1631
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
1632
دانشگاه مازندران
1633
دانشگاه علامه طباطبائی
1634
دانشگاه فردوسی مشهد
1635
سازمان امور مالیاتی کشور
1636
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1637
جامعه المصطفی العالمیه
1638
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1639
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1640
دانشگاه فردوسی مشهد
1641
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
1642
دانشگاه امام صادق (ع)
1643
دانشگاه عدالت
1644
دانشگاه پیام نور
1645
دانشگاه مازندران
1646
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1647
دانشگاه ارومیه
1648
انجمن علوم سیاسی
1649
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1650
دانشگاه شاهد
1651
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
1652
دانشگاه عدالت
1653
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
1654
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1655
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1656
دانشگاه اصفهان
1657
دانشگاه عدالت
1658
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1659
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
1660
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1661
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1662
دانشگاه اصفهان
1663
دانشگاه عدالت
1664
دانشگاه گیلان
1665
دانشگاه عدالت
1666
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1667
دانشگاه مازندران
1668
دانشگاه عدالت
1669
دانشگاه امام صادق (ع)
1670
ناجا
1671
دانشگاه مازندران
1672
دانشگاه تهران
1673
دانشگاه پیام نور
1674
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
1675
دانشگاه پیام نور
1676
دانشگاه تهران
1677
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
1678
دانشگاه اصفهان
1679
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
1680
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1681
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
1682
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
1683
پژوهشکده بیمه
1684
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1685
دانشگاه بوعلی سینا
1686
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1687
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1688
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1689
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1690
دانشگاه ادیان و مذاهب
1691
دانشگاه مازندران
1692
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1693
دانشگاه علامه طباطبائی
1694
دانشگاه تربیت مدرس
1695
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1696
جامعه المصطفی العالمیه
1697
دانشگاه فردوسی مشهد
1698
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1699
دانشگاه آزاد اسلامی
1700
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
1701
دانشگاه آزاد اسلامی
1702
دانشگاه آزاد اسلامی
1703
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1704
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1705
دانشگاه تهران
1706
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
1707
انجمن فیزیک ایران
1708
دانشگاه آزاد اسلامی
1709
دانشگاه شهید چمران اهواز
1710
جهاد دانشگاهی
1711
دانشگاه تبریز
1712
جهاد دانشگاهی
1713
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
1714
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1715
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1716
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
1717
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1718
دانشگاه ارومیه
1719
دانشگاه جامع امام حسین
1720
انجمن تعلیم و تربیت
1721
دانشگاه خوارزمی
1722
دانشگاه علامه طباطبایی
1723
دانشگاه ارومیه
1724
دانشگاه پیام نور
1725
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1726
دانشگاه خوارزمی
1727
دانشگاه خوارزمی
1728
دانشگاه الزهرا(س)
1729
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1730
دانشگاه بوعلی سینا
1731
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1732
دانشگاه آزاد اسلامی
1733
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1734
دانشگاه شهید رجائی
1735
دانشگاه پیام نور
1736
دانشگاه علامه طباطبائی
1737
دانشگاه علامه طباطبائی
1738
دانشگاه علامه طباطبائی
1739
دانشگاه الزهرا(س)
1740
دانشگاه ارومیه
1741
دانشگاه قم
1742
دانشکده اطلاعات
1743
دانشگاه تهران
1744
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1745
موسسه تحقیقات خاک و آب
1746
دانشگاه شهرکرد
1747
مهدی بگلری
1748
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
1749
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
1750
دانشگاه تبریز
1751
دانشگاه جامع امام حسین
1752
دانشگاه جامع امام حسین
1753
دانشگاه اصفهان
1754
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1755
مؤسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
1756
مازیار هوشمند
1757
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
1758
دفتر تبلیغات
1759
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
1760
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
1761
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
1762
مصطفی کواکبیان
1763
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1764
دفتر تبلیغات
1765
پارس
1766
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1767
دانشگاه آزاد اسلامی
1768
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1769
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
1770
دانشگاه فردوسی مشهد
1771
دانشگاه صنعتی اصفهان
1772
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1773
دانشگاه هرمزگان
1774
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1775
پایگاه بولتن
1776
سازمان بورس و اوراق بهادار
1777
رحمان بابازاده
1778
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1779
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1780
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
1781
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1782
دانشگاه تهران
1783
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1784
دانشگاه تهران
1785
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1786
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1787
دانشگاه آزاد اسلامی
1788
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1789
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
1790
دانشگاه آزاد اسلامی
1791
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
1792
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1793
دانشگاه علم و صنعت ایران
1794
دانشگاه تهران
1795
انجمن مهندسی راه و ساختمان
1796
شرکت سهامی بیمه ایران
1797
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
1798
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
1799
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
1800
دانشگاه پیام نور
1801
ناجا
1802
عباسعلی بهاری اردشیری
1803
جواد آذرنگار
1804
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1805
دانشگاه مازندران
1806
ریاست جمهوری
1807
دانشگاه تربیت مدرس
1808
دانشگاه آزاد اسلامی
1809
دانشگاه پیام نور
1810
دانشگاه اصفهان
1811
دانشگاه اصفهان
1812
دانشگاه علامه طباطبائی
1813
دانشگاه خوارزمی
1814
دانشگاه علامه طباطبایی
1815
دانشگاه پیام نور
1816
دانشگاه تهران
1817
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1818
مرکز آمار ایران
1819
دانشگاه تهران
1820
دانشگاه شهید چمران
1821
علی دهباشی
1822
دانشگاه اصفهان
1823
مسعود داودی
1824
سید مالک حسینی
1825
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
1826
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1827
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
1828
ب
1829
غلامرضا جعفرپور مقدم
1830
دانشگاه شهید بهشتی
1831
مرکز نشر میراث مکتوب
1832
حسین نژاد
1833
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
1834
انجمن انسان شناسی ایران
1835
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
1836
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
1837
کمیته ملی انرژی
1838
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1839
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1840
دانشگاه الزهرا (س)
1841
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1842
دانشگاه امام صادق (ع)
1843
دانشگاه علامه طباطبایی
1844
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1845
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1846
دانشگاه شیراز
1847
دانشگاه زنجان
1848
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1849
انجمن آمار ایران
1850
ناجا
1851
دانشگاه علامه طباطبائی
1852
انجمن مهندسی صوتیات ایران
1853
دانشگاه علوم انتظامی
1854
پایگاه انتخاب
1855
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
1856
دانشگاه پیام نور
1857
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1858
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1859
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1860
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1861
دانشگاه ایلام
1862
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
1863
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1864
دانشگاه آزاد اسلامی
1865
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
1866
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1867
دانشگاه پیام نور
1868
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
1869
انجمن آموزش عالی ایران
1870
ناجا
1871
دانشگاه شهید رجائی
1872
انجمن الکتروشیمی ایران
1873
انجمن علمی ایمنی زیستی
1874
دانشگاه عالی دفاع ملی
1875
انجمن رمز ایران
1876
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
1877
دانشکده علوم و فنون فارابی
1878
میرایوب پیرایش قهوه چی
1879
محمود حیدری
1880
دانشگاه آزاد اسلامی
1881
دانشگاه تهران
1882
دانشگاه گلستان
1883
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1884
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1885
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1886
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1887
مدرسه اسلامی هنر
1888
دانشگاه اصفهان
1889
نشریه المپبک
1890
دانشگاه شهید چمران
1891
دانشگاه تهران
1892
سازمان بسیج اساتید
1893
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
1894
پاایگاه خبرگزاری
1895
حبیب الله قلیش لی
1896
اقتصاد
1897
افکار
1898
حکمت الله موسوی
1899
پیمان بهادری
1900
عبداله جعفرعلی جاسبی
1901
منصور مظفری
1902
الیاس حضرتی
1903
رضا صابری خورزوقی
1904
موسسه اطلاعات
1905
شهرداری اصفهان
1906
شرکت رسانه اصفهان امروز
1907
علی آقا محمدی
1908
ساقی باقری نیا
1909
آ
1910
هوشمند سفیدی
1911
انجمن علمی پرستاری ایران
1912
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1913
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
1914
حبیب یزدان پناه
1915
ابر
1916
سید محمد صفی زاده
1917
سیدمحمد صفی زاده
1918
محمدعلی وکیلی
1919
پایگاه 598
1920
مرتضی داستانی