• پاسداشت
  • ارتباط
  • دموکراسی
  • پایگاه اطلاعات نشریات علمی ایران
  • iranjournals.ir
# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
3
سید عبدالعظیم موسوی
4
مصطفی خان زادی
5
مهرداد بذرپاش
6
دانشگاه حکیم سبزواری
7
محمدصادق طاهری
8
شرکت وارش
9
دانشگاه اصفهان
10
دانشگاه آزاد اسلامی
11
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
12
مرکز پژوهشی هنر و معماری
13
دانشگاه تهران
14
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
15
دانشگاه تهران
16
دانشگاه تهران
17
شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبز
18
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
19
شرکت همشهری
20
ولی الله شجاع پوریان
21
نصرت الله طاقتی احسن
22
شرکت هفت صبح ماندگار
23
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
24
دانشگاه مفید
25
26
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
27
سید اصغر ملاسعیدی
28
سید اصغر ملاسعیدی
29
انجمن هیدرولیک ایران
30
سید محمدطاهر موسوی زاده
31
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
32
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
33
کامران احمدپور
34
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
35
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
36
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
37
دانشگاه آزاد اسلامی
38
فیروز نعیم محبوبی
39
سازمان هواشناسی کشور
40
رضا حسن زاده اشرفی
41
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
42
دانشگاه شاهد
43
دانشگاه آزاد اسلامی
44
دانشگاه بیرجند
45
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
46
دانشگاه تربیت مدرس
47
دانشگاه شهید بهشتی
48
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
49
دانشگاه یزد
50
دانشگاه تربیت مدرس
51
دانشگاه تبریز
52
دانشگاه تهران
53
دانشگاه فرهنگیان
54
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
55
ناجا
56
دانشگاه سمنان
57
دانشگاه مالک اشتر
58
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
59
دانشگاه بیرجند
60
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
61
دانشگاه تهران
62
دانشگاه تهران
63
دانشگاه خوارزمی
64
دانشگاه تهران
65
دانشگاه خوارزمی
66
انجمن علمی پرستاری ایران
67
دانشگاه علوم پزشکی ایران
68
دانشگاه تهران
69
دانشگاه تهران
70
دانشگاه خوارزمی
71
بانک انصار
72
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
73
دانشگاه مالک اشتر
74
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
75
نشریه هفت شهر
76
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
77
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
78
دانشگاه علوم پزشکی البرز
79
دانشگاه تهران
80
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
81
انجمن حقوق شناسی
82
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
83
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
84
دانشگاه تهران
85
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
86
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
87
دانشگاه علوم پزشکی بم
88
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
89
دانشگاه تهران
90
دانشکده شهید محلاتی
91
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
92
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
93
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
94
بشیر اب نیکی
95
ابراهیم بهمنی جلالی
96
رضا محزونیه
97
غلامحسین عطایی دریایی
98
دانشگاه شهید باهنر کرمان
99
دانشگاه آزاد اسلامی
100
دانشگاه آزاد شاهرود
101
انجمن نانو فناوری ایران
102
دانشگاه هنر
103
دانشگاه هنر
104
دانشگاه هنر
105
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
106
دانشگاه تهران
107
انجمن حشره شناسی ایران
108
انجمن جمعیت شناسی ایران
109
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
110
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
111
صاحب امتیاز
112
دانشگاه محقق اردبیلی
113
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
114
پژوهشگاه مواد و انرژی
115
دانشگاه آزاد اسلامی
116
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
117
دانشگاه صنعتی اصفهان
118
انجمن مواد پر انرژی
119
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
120
دانشگاه کاشان
121
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
122
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
123
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
124
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
125
دانشگاه بین المللی امام خمینی
126
دانشگاه ملایر
127
دانشگاه آزاد اسلامی
128
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
129
دانشگاه تربیت مدرس
130
دانشگاه صنعتی شریف
131
دانشگاه تبریز
132
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
133
انجمن مهندسان مکانیک ایران
134
انجمن مهندسان مکانیک ایران
135
انجمن مهندسی معدن ایران
136
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
137
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
138
دانشگاه فردوسی مشهد
139
انجمن مهندسین متالورژی ایران
140
دانشگاه آزاد اسلامی
141
انجمن مهندسی گاز ایران
142
دانشگاه بیرجند
143
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
144
دانشگاه تبریز
145
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
146
دانشگاه تربیت مدرس
147
دانشگاه فردوسی مشهد
148
دانشگاه صنعتی شریف
149
دانشگاه صنعتی شریف
150
دانشگاه پیام نور
151
دانشگاه تهران
152
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
153
انجمن مهندسی شیمی ایران
154
انجمن مهندسی سازه ایران
155
انجمن ایمنی زیستی ایران
156
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
157
دانشگاه سمنان
158
دانشگاه شهید چمران اهواز
159
انجمن مهندسی دریایی ایران
160
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
161
دانشگاه صنعتی شاهرود
162
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
163
انجمن مهندسی پزشکی ایران
164
دانشگاه تهران
165
دانشگاه علوم پزشکی همدان
166
جهاد دانشگاهی
167
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
168
دانشگاه تربیت مدرس
169
دانشگاه تبریز
170
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
171
دانشگاه کاشان
172
دانشگاه صنعتی شاهرود
173
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
174
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
175
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
176
خداداد ابراهیمی
177
شهرزاد پیمان
178
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
179
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
180
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
181
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
182
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
183
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
184
ناجا
185
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
186
دانشگاه آزاد اسلامی
187
دانشگاه آزاد اسلامی
188
دانشگاه جامع امام حسین
189
دانشگاه جامع امام حسین
190
دانشگاه صنعتی شاهرود
191
دانشگاه تبریز
192
انجمن مکاترونیک ایران
193
دانشگاه تهران
194
پژوهشکده حج و زیارت
195
دانشگاه شهید رجائی
196
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
197
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
198
دانشگاه تهران
199
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
200
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
201
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
202
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
203
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
204
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
205
دانشگاه مفید
206
دانشگاه تهران
207
دانشگاه اصفهان
208
دانشگاه سیستان و بلوچستان
209
موسسه مطالعات هنر اسلامی
210
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
211
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
212
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
213
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
214
موسسه مطالعات ملی
215
دانشگاه کاشان
216
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
217
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
218
دانشگاه علامه طباطبائی
219
دانشگاه علامه طباطبایی
220
دانشگاه علامه طباطبائی
221
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
222
دانشگاه پیام نور
223
انجمن مدیریت راهبردی ایران
224
دانشگاه علوم انتظامی
225
دانشگاه علامه طباطبائی
226
دانشگاه علوم انتظامی
227
دانشگاه آزاد اسلامی
228
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
229
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
230
دانشگاه شهید چمران اهواز
231
دانشگاه بیرجند
232
جامعه المصطفی العالمیه
233
دانشگاه بین المللی امام خمینی
234
دانشگاه امام صادق (ع)
235
دانشگاه آزاد اسلامی
236
سازمان بسیج اساتید
237
دانشگاه آزاد اسلامی قم
238
دانشگاه سمنان
239
جامعه المصطفی العالمیه
240
جامعه المصطفی العالمیه
241
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
242
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
243
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
244
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
245
دانشگاه کاشان
246
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
247
جهاد دانشگاهی
248
دانشگاه کردستان
249
دانشگاه سیستان و بلوچستان
250
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
251
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
252
دانشگاه الزهرا (س)
253
دانشگاه رازی کرمانشاه
254
دانشگاه فردوسی مشهد
255
دانشگاه شهید چمران اهواز
256
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
257
دانشگاه اصفهان
258
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
259
دانشگاه سیستان و بلوچستان
260
دانشگاه علامه طباطبائی
261
دانشگاه شهید چمران
262
دانشگاه الزهرا (س)
263
دانشگاه آزاد اسلامی
264
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
265
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
266
دانشگاه علامه طباطبائی
267
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
268
وزارت ورزش و جوانان
269
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
270
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
271
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
272
پژوهشکده مطالعات راهبردی
273
دانشگاه عالی دفاع ملی
274
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
275
دانشگاه مذاهب اسلامی
276
دانشگاه پیام نور
277
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
278
دانشگاه تهران
279
دانشگاه تهران
280
دانشگاه تهران
281
سازمان بسیج اساتید
282
دانشگاه شیراز
283
ناجا
284
انجمن حسابداری ایران
285
انجمن زن و خانواده
286
دانشگاه حکیم سبزواری
287
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
288
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
289
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
290
دانشگاه آزاد اسلامی
291
دانشگاه تهران
292
موسسه آموزش عالی سبز
293
دانشگاه آزاد اسلامی
294
دانشگاه مذاهب اسلامی
295
دانشگاه معارف اسلامی
296
دانشگاه هنر اصفهان
297
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
298
دانشگاه تربیت مدرس
299
خصوصی
300
دانشگاه علامه طباطبائی
301
دانشگاه ایلام
302
انجمن ایرانی تاریخ
303
جامعه المصطفی العالمیه
304
ناجا
305
پژوهشکده تاریخ اسلام
306
ناجا
307
دانشگاه علامه طباطبایی
308
ناجا
309
دانشگاه عالی دفاع ملی
310
ناجا
311
خصوصی
312
دانشگاه سمنان
313
دانشگاه آزاد اسلامی
314
دانشگاه مازندران
315
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
316
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
317
سازمان بسیج اساتید
318
دانشگاه تهران
319
دانشگاه تهران
320
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
321
دانشگاه مذاهب اسلامی
322
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
323
سازمان سنجش و آموزش کشور
324
دانشگاه گلستان
325
دانشگاه فرهنگیان
326
دانشگاه شیراز
327
ناجا
328
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
329
دانشگاه بوعلی سینا
330
دانشگاه رازی کرمانشاه
331
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
332
دانشگاه امام صادق (ع)
333
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
334
دانشکده اطلاعات
335
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
336
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
337
وزارت امور خارجه
338
دانشگاه شهید باهنر کرمان
339
دانشگاه شیراز
340
دانشگاه آزاد اسلامی
341
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
342
جهاد دانشگاهی
343
دانشگاه الزهرا (س)
344
انجمن جامعه‌شناسی ایران
345
انجمن علمی بتن ایران
346
آستان قدس رضوی
347
دانشگاه کردستان
348
دانشگاه شهید چمران اهواز
349
دانشگاه شهید بهشتی
350
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
351
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
352
دانشگاه خوارزمی
353
دانشگاه هنر اصفهان
354
حزب مردم سالاری
355
دانشگاه تهران
356
انجمن مرتعداری ایران
357
دانشگاه سمنان
358
دانشگاه شهید چمران اهواز
359
دانشگاه سمنان
360
دانشگاه آزاد اسلامی
361
دانشگاه تربیت مدرس
362
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
363
دانشگاه تهران
364
دانشگاه گیلان
365
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
366
دانشگاه جامع امام حسین
367
دانشگاه شهید بهشتی
368
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
369
دانشگاه افسری امام علی
370
دانشگاه علوم انتظامی
371
دانشگاه صنعتی شاهرود
372
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
373
دانشگاه مازندران
374
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
375
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
376
دانشگاه تهران
377
دانشگاه تهران
378
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
379
خصوصی
380
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
381
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
382
دانشگاه تهران
383
دانشگاه پیام نور
384
دانشگاه صنعتی شاهرود
385
دانشگاه جامع امام حسین
386
دانشگاه تهران
387
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
388
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
389
دانشگاه اصفهان
390
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
391
دانشگاه اصفهان
392
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
393
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
394
دانشگاه آزاد اسلامی
395
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
396
دانشگاه الزهرا (س)
397
انجمن مدیریت آموزشی ایران
398
ناجا
399
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
400
دانشگاه تهران
401
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
402
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
403
دانشگاه پیام نور
404
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
405
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
406
دانشگاه جامع امام حسین
407
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
408
دانشگاه پیام نور
409
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
410
دانشگاه تهران
411
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
412
دانشگاه سیستان و بلوچستان
413
دانشگاه تهران
414
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
415
دانشگاه تهران
416
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
417
دانشگاه پیام نور
418
دانشگاه کاشان
419
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
420
دانشگاه سیستان و بلوچستان
421
انجمن جغرافیای ایران
422
دانشگاه علوم پزشکی البرز
423
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
424
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
425
میزبان بابلسر
426
دانشگاه تهران
427
دانشکده پزشکی افضلی پور
428
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
429
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
430
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
431
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
432
آقای بهزاد شاهمرادی
433
دانشگاه تهران
434
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
435
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
436
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
437
دانشگاه تهران
438
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
439
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
440
دانشگاه تربیت مدرس
441
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
442
دانشگاه علوم پزشکی ایران
443
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
444
انجمن آمار ایران
445
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
446
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
447
دانشگاه علوم پزشکی همدان
448
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
449
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
450
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
451
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
452
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
453
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
454
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
455
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
456
دانشگاه علوم پزشکی بابل
457
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
458
دانشگاه علوم پزشکی همدان
459
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
460
سازمان پزشکی قانونی کشور
461
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
462
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
463
دانشگاه علوم پزشکی اراک
464
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
465
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
466
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
467
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
468
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
469
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
470
دانشگاه دامغان
471
دانشگاه تهران
472
دانشگاه علوم پزشکی ایران
473
دانشگاه علوم پزشکی ایران
474
دانشگاه علوم پزشکی یزد
475
مجتبی وحید گلپایگانی
476
جامعه اسلامی دندانپزشکان
477
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
478
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
479
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
480
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
481
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
482
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
483
دانشگاه علوم پزشکی قم
484
دانشگاه علوم پزشکی فسا
485
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
486
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
487
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
488
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
489
دانشگاه علوم پزشکی اراک
490
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
491
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
492
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
493
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
494
دانشگاه تهران
495
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
496
دانشگاه علوم پزشکی تهران
497
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
498
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
499
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
500
دانشگاه تهران
501
دانشگاه شهید چمران اهواز
502
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
503
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
504
ریاست جمهوری
505
دانشگاه شهید باهنر کرمان
506
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
507
دانشگاه تبریز
508
دانشگاه علوم پزشکی یزد
509
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
510
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
511
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
512
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
513
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
514
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
515
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
516
دانشگاه علوم پزشکی همدان
517
دانشگاه بیرجند
518
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
519
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
520
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
521
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
522
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
523
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
524
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
525
دانشگاه علوم پزشکی یزد
526
دانشگاه علوم پزشکی ایران
527
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
528
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
529
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
530
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
531
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
532
دانشگاه علوم پزشکی همدان
533
انجمن شیمی ایران
534
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
535
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
536
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
537
دانشگاه علوم پزشکی همدان
538
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
539
دانشگاه زابل
540
دانشگاه پیام نور
541
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
542
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
543
دانشگاه دامغان
544
دانشگاه شاهد
545
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
546
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
547
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
548
دانشگاه اصفهان
549
دانشگاه علامه طباطبائی
550
پژوهشکده امام خمینی (ره)
551
دانشگاه اصفهان
552
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
553
موسسه شیعه شناسی
554
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
555
دانشگاه فردوسی مشهد
556
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
557
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
558
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
559
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
560
انحمن علمی فرش ایران
561
محمدکاظم شکوهی راد
562
نعمت الله شهبازی
563
دانشگاه پیام نور
564
انجمن گردشگری ایران
565
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
566
دانشگاه ملایر
567
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
568
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
569
دانشگاه شهید چمران اهواز
570
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
571
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
572
وزارت آموزش و پرورش
573
انجمن کواترنری ایران
574
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
575
موسسه کیهان
576
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
577
دانشگاه تهران
578
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
579
مظفر حاجیان حسین آبادی
580
پژوهشکده هنر
581
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
582
پژوهشگاه قرآن و حدیث
583
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
584
دانشگاه تهران
585
دانشگاه تهران
586
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
587
مینا مهرنوش
588
یحیی فتح نجات
589
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
590
دانشگاه یزد
591
آستان قدس رضوی
592
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
593
دانشگاه سمنان
594
جمعیت ایران فردا
595
دانشگاه یزد
596
دانشگاه یزد
597
دانشگاه یزد
598
دانشگاه رازی کرمانشاه
599
شرکت کارون پیام اکسین
600
خانه کارگر
601
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
602
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
603
ناجا
604
دانشگاه فنی و حرفه ای
605
دانشگاه پیام نور
606
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
607
جامعه المصطفی العالمیه
608
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
609
جامعه المصطفی العالمیه
610
آستان قدس رضوی
611
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
612
دانشگاه اصفهان
613
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
614
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
615
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
616
دانشگاه های منطقه غرب کشور
617
پژوهشگاه هوا فضا
618
وزارت راه و شهر سازی
619
دانشگاه های منطقه غرب کشور
620
دانشگاه بیرجند
621
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران
622
دانشگاه علامه طباطبایی
623
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
624
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
625
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
626
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
627
دانشگاه تهران
628
دانشگاه فردوسی مشهد
629
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
630
دانشگاه تهران
631
دانشگاه تهران
632
دانشگاه تهران
633
دانشگاه امام صادق (ع)
634
دانشگاه تبریز
635
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
636
دانشگاه فردوسی مشهد
637
مرکز فقهی ائمه اطهار
638
دانشگاه مذاهب اسلامی
639
دانشگاه بین المللی امام خمینی
640
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
641
دانشگاه آزاد اسلامی
642
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
643
دانشگاه مذاهب اسلامی
644
دانشگاه علامه طباطبایی
645
دانشگاه تهران
646
دانشگاه بین المللی امام خمینی
647
دانشگاه مازندران
648
دانشگاه اصول دین
649
دانشگاه خاتم
650
دانشگاه علوم پزشکی ایران
651
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
652
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
653
دانشگاه مازندران
654
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
655
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
656
دانشگاه محیط زیست
657
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
658
دانشگاه علامه طباطبائی
659
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
660
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
661
دکتر روح اله طاهرخانی
662
دادگستری تهران
663
دانشگاه آیت الله بروجردی
664
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
665
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
666
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
667
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
668
دانشگاه باقر العلوم ع
669
دانشگاه فرهنگیان
670
دانشگاه فرهنگیان
671
دانشگاه فرهنگیان
672
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
673
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
674
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
675
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
676
آقای دکتر محمود عباسی
677
دانشگاه باقر العلوم ع
678
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
679
دانشگاه باقر العلوم ع
680
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
681
آیة الله احمد بهشتی
682
طب اعتیاد
683
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
684
دانشگاه خلیج فارس
685
دانشگاه مازندران
686
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
687
دانشگاه بیرجند
688
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
689
دانشگاه صدا و سیما
690
پژوهشگاه قوه قضائیه
691
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
692
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
693
دانشگاه تهران
694
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
695
دانشگاه سمنان
696
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
697
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
698
موسسه آموزش عالی قشم
699
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
700
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
701
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
702
دانشگاه پیام نور
703
بنیاد نهج البلاغه
704
دانشگاه پیام نور
705
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
706
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
707
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
708
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
709
دانشگاه پیام نور
710
دانشگاه شاهد
711
دانشگاه رازی کرمانشاه
712
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
713
دانشگاه شهید بهشتی
714
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
715
دانشگاه آزاد اسلامی
716
دانشگاه گیلان
717
دانشگاه آزاد اسلامی
718
دانشگاه آزاد اسلامی
719
دانشگاه تبریز
720
دانشگاه پیام نور
721
دانشگاه الزهرا (س)
722
دانشگاه تهران
723
انجمن فیزیک ایران
724
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
725
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
726
دانشگاه پیام نور
727
انجمن ریاضی ایران
728
دانشگاه تربیت مدرس
729
دانشگاه علامه طباطبائی
730
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
731
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
732
دانشگاه جامع امام حسین
733
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
734
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
735
دانشگاه آزاد اسلامی
736
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
737
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
738
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
739
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
740
دانشگاه آزاد اسلامی
741
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
742
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
743
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
744
صاحب امتیاز
745
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
746
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
747
انجمن خوردگی ایران
748
دانشگاه شهید باهنر کرمان
749
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
750
دانشگاه شهید چمران اهواز
751
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
752
سازمان انرژی اتمی
753
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
754
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
755
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
756
دانشگاه علوم انتظامی
757
دانشگاه قم
758
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
759
دانشگاه صنعتی اصفهان
760
دانشگاه تربیت مدرس
761
انجمن زنبور عسل ایران
762
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
763
دانشگاه جامع امام حسین
764
انجمن علوم باغبانی ایران
765
دانشگاه جامع امام حسین
766
موسسه نساجی امروز
767
دانشگاه علم و صنعت ایران
768
انجمن هوا فضای ایران
769
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
770
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
771
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
772
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
773
انجمن علمی بذر ایران
774
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
775
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
776
دانشگاه آزاد اسلامی
777
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
778
دانشگاه گیلان
779
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
780
دانشگاه ارومیه
781
انجمن علوم مدیریت ایران
782
دانشگاه شهید بهشتی
783
دانشگاه علامه طباطبایی
784
دانشگاه تهران
785
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
786
دانشگاه فردوسی مشهد
787
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
788
دانشگاه فردوسی مشهد
789
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
790
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
791
دانشگاه ایلام
792
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
793
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
794
دانشگاه تهران
795
دانشگاه شهید چمران
796
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
797
خصوصی
798
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
799
انجمن انفورماتیک ایران
800
دانشگاه شهرکرد
801
دانشگاه تهران
802
وزارت جهاد کشاورزی
803
دانشکده علوم حدیث
804
دانشگاه تهران
805
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
806
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
807
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
808
دانشگاه امام صادق (ع)
809
دانشگاه شهید چمران اهواز
810
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
811
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
812
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
813
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
814
دانشگاه تهران
815
دانشگاه فردوسی مشهد
816
دانشگاه قم
817
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
818
دانشگاه صنعتی اصفهان
819
انجمن آبزی پروری ایران
820
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
821
دانشگاه خوارزمی
822
انجمن سرامیک ایران
823
موسسه تحقیقات شیلات ایران
824
دانشگاه علامه طباطبایی
825
محمد عسلی
826
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
827
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
828
مؤسسه انتشار نشریه عصر ایرانیان
829
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
830
دانشگاه آزاد اسلامی
831
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
832
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
833
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
834
محمدمهدی جعفری زاده
835
محمدرضا ربانی
836
دانشگاه تهران
837
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
838
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
839
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
840
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
841
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
842
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
843
دانشگاه پیام نور
844
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
845
وزارت صنعت، معدن و تجارت
846
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
847
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
848
شرکت صنایع الکترونیک ایران
849
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
850
دانشگاه شهید بهشتی
851
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
852
مسیح الله سلطانی
853
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
854
شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل
855
احمد محمودزاده
856
خسرو مومن هاشمی
857
شرکت مینا گستر امروز
858
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
859
دانشگاه یزد
860
شهرداری مشهد
861
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
862
دانشگاه پیام نور
863
دانشگاه شهید بهشتی
864
جهاد دانشگاهی
865
دانشگاه آزاد شاهرود
866
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
867
دانشگاه سمنان
868
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
869
دانشگاه پیام نور
870
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
871
دانشگاه تهران
872
موسسه شیعه شناسی
873
دانشگاه ادیان و مذاهب
874
دانشگاه شیراز
875
نرجس رجایی
876
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
877
مهدی رحمانیان
878
سید علی بابامیری
879
عبداله جعفرعلی جاسبی
880
دانشگاه گیلان
881
انجمن احتراق ایران
882
حسین وخشوری
883
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
884
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
885
دانشگاه آزاد اسلامی
886
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
887
دانشگاه اراک
888
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
889
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
890
دانشگاه علوم پزشکی ایران
891
دانشگاه تهران
892
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
893
موسسه فرهنگی نبأ مبین
894
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
895
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
896
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
897
انجمن سرامیک ایران
898
دانشگاه علامه طباطبائی
899
انجمن برق آبی ایران
900
جامعه المصطفی العالمیه
901
علی صالح آبادی
902
دانشگاه آزاد اسلامی قم
903
سیده طناز جعفری
904
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
905
موسسه انتشارات امید مجد
906
بابک کلانی
907
علی اکبر بهبهانی
908
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
909
دانشگاه الزهرا(س)
910
مسعود جلالی یرزگر
911
وزارت امور اقتصادی و دارایی
912
مجمع تشخیص مصلحت نظام
913
دانشگاه صنعتی شریف
914
دانشگاه تهران
915
دانشگاه الزهرا(س)
916
دانشگاه یزد
917
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
918
علی یوسف پور
919
دانشگاه جامع امام حسین
920
وزارت امور خارجه
921
دانشگاه گیلان
922
دانشگاه تهران
923
انجمن سازه های فولادی ایران
924
خصوصی
925
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
926
انجمن ژئوفیزیک ایران
927
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
928
دانشگاه بین المللی امام خمینی
929
انجمن ژئوپلتیک ایران
930
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
931
انجمن ژنتیک ایران
932
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
933
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
934
جامعه الزهرا
935
دانشگاه آزاد اسلامی
936
دانشگاه تهران
937
دانشگاه تهران
938
انجمن زمین شناسی نفت ایران
939
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
940
دانشگاه خوارزمی
941
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
942
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
943
دانشگاه شهید چمران اهواز
944
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
945
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
946
دانشگاه فردوسی مشهد
947
جهاد دانشگاهی
948
دانشگاه بیرجند
949
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
950
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
951
دانشگاه پیام نور
952
دانشگاه زنجان
953
دانشگاه تربیت مدرس
954
دانشگاه اصفهان
955
دانشگاه اصفهان
956
دانشگاه اصفهان
957
دانشگاه الزهرا (س)
958
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
959
دانشگاه آزاد اسلامی
960
انجمن علوم خاک ایران
961
دانشگاه پیام نور
962
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
963
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
964
انجمن زیست شناسی ایران
965
دانشگاه تربت حیدریه
966
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
967
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
968
وزارت جهاد کشاورزی
969
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
970
انجمن زبان‌شناسی ایران
971
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
972
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
973
دانشگاه خوارزمی
974
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
975
دانشگاه فردوسی مشهد
976
دانشگاه فردوسی مشهد
977
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
978
دانشگاه پیام نور
979
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
980
دانشگاه الزهرا (س)
981
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
982
محمدرضا شواخی زواره (مدیر مسئول)
983
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
984
دانشگاه اصفهان
985
دانشگاه آزاد اسلامی
986
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
987
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
988
دانشگاه صنعتی اصفهان
989
دانشگاه یزد
990
سید حکمت الله موسوی
991
دانشگاه پیام نور
992
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
993
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
994
وزارت جهاد کشاورزی
995
996
شمسی پورمحمدی
997
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
998
دانشگاه جامع امام حسین
999
انحمن روانشناسی ایران
1000
دانشگاه محقق اردبیلی
1001
دانشگاه اصفهان
1002
دانشگاه شهید بهشتی
1003
دانشگاه خوارزمی
1004
دانشگاه پیام نور
1005
انجمن علمی روانشناسی خانواده
1006
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1007
دانشگاه علامه طباطبائی
1008
دانشگاه آزاد اسلامی
1009
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1010
دانشگاه رازی کرمانشاه
1011
دانشگاه شاهد
1012
دانشگاه پیام نور
1013
دانشگاه ملایر
1014
دانشگاه سمنان
1015
دانشگاه علامه طباطبائی
1016
دانشگاه پیام نور
1017
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1018
انجمن ایرانی روانشناسی
1019
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1020
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
1021
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1022
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
1023
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1024
دانشگاه پیام نور
1025
دانشگاه شهید بهشتی
1026
دانشگاه آزاد اسلامی
1027
خصوصی
1028
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1029
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1030
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1031
دانشگاه تهران
1032
جهاد دانشگاهی
1033
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1034
دانشگاه بوعلی سینا
1035
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1036
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1037
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1038
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
1039
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1040
بنیاد رسالت
1041
دانشگاه فردوسی مشهد
1042
انجمن ریخته گران ایران
1043
ناجا
1044
ناصر قدیری رازلیقی
1045
دانشگاه بوعلی سینا
1046
دانشگاه تربت حیدریه
1047
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1048
دانشگاه شاهد
1049
دانشگاه الزهرا (س)
1050
شورای عالی انقلاب فرهنگی
1051
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
1052
خصوصی
1053
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1054
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1055
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1056
دانشگاه اصفهان
1057
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1058
دانشگاه جامع امام حسین
1059
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1060
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1061
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1062
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1063
دانشگاه علامه طباطبائی
1064
دانشگاه مازندران
1065
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1066
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1067
انجمن مطالعات برنامه درسی
1068
دانشگاه مازندران
1069
دانشگاه سمنان
1070
دانشگاه مذاهب اسلامی
1071
دانشگاه پیام نور
1072
دانشگاه تربیت مدرس
1073
دانشگاه پیام نور
1074
دانشگاه خوارزمی
1075
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1076
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1077
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1078
دانشگاه امام صادق (ع)
1079
انجمن نانو فناوری ایران
1080
خشایار نظریان رستمی
1081
هرمز هوشمند راد
1082
شرکت دنیای اقتصاد تابان
1083
دانشگاه شهید چمران
1084
دانشگاه شهید چمران اهواز
1085
دانشگاه هنر
1086
انجمن دیرینه شناسی ایران
1087
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1088
دانشگاه سمنان
1089
دانشگاه تربیت مدرس
1090
دانشگاه سمنان
1091
دانشگاه آزاد اسلامی
1092
ایوب دبیری نژاد
1093
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1094
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1095
دانشگاه شاهد
1096
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1097
دانشگاه آزاد اسلامی
1098
دانشگاه شهید چمران
1099
دانشگاه علامه طباطبائی
1100
دانشگاه فردوسی مشهد
1101
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1102
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1103
دانشگاه تهران
1104
دانشگاه آزاد اسلامی
1105
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1106
دانشگاه تهران
1107
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1108
دانشگاه تبریز
1109
انجمن علوم علف های هرز ایران
1110
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1111
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1112
انجمن مهندسی مالی ایران
1113
دانشگاه اصفهان
1114
دانشگاه اصفهان
1115
دانشگاه امام صادق (ع)
1116
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1117
دانشگاه پیام نور
1118
پژوهشکده شورای نگهبان
1119
دیوان محاسبات کشور
1120
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
1121
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1122
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1123
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
1124
دانشگاه یاسوج
1125
دانشگاه پیام نور
1126
دانشگاه علوم انتظامی
1127
دانشگاه تبریز
1128
دانشگاه شهید چمران اهواز
1129
وزارت جهاد کشاورزی
1130
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1131
رضا حسن زاده اشرفی
1132
دانشگاه یزد
1133
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
1134
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1135
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1136
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1137
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
1138
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1139
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1140
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1141
دانشگاه فرهنگیان
1142
سازمان هلال احمر
1143
موسسه فرهنگی ورزشی پاس
1144
موسسه خبرگزاری مهر
1145
قوه قضائیه-مرکز رسانه
1146
موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان
1147
مرکز ملی جهانی شدن
1148
موسسه فرهنگی خدمات اطلاع رسانی نما رسانه
1149
علیرضا علی احمدی
1150
پرویز اسماعیلی
1151
موسسه کیهان
1152
محمد هادیفر
1153
موسسه خانه کتاب ایران
1154
موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری کار
1155
موسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدس
1156
بنیاد ملی فرهنگی هنری امام رضا (ع)
1157
موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس
1158
دانشگاه علم و فرهنگ
1159
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی شبستان نور
1160
سید علی ریاض
1161
موسسه خبرگزاری رسا
1162
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
1163
موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی
1164
سازمان بسیج مستضعفین
1165
مجتمع آموزشی امام صادق (ع)
1166
شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان
1167
مجلس شورای اسلامی
1168
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
1169
علیرضا دبیر
1170
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
1171
موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم
1172
موسسه فرهنگی هنری ملت تابناک ما
1173
سازمان دانش آموزی
1174
موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان ایران - جهاد دانشگاهی
1175
وزارت ورزش و جوانان
1176
موسسه باغ کتاب تهران
1177
دانشگاه آزاد اسلامی
1178
شهرداری اصفهان
1179
توحید علیخانلو
1180
مؤسسه مطالعات فرهنگ و رسانه
1181
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
1182
موسسه خانه ایرانیان خارج ازکشور
1183
مؤسسه اطلاع رسانی خبرگزاری آریا
1184
موسسه فرهنگی هنری ابناء الرسول تهران
1185
مؤسسه کلبه امید مازرون
1186
حسین واحدی پور
1187
وزارت آموزش و پرورش
1188
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1189
هرمز شجاعی مهر
1190
دانشگاه پیام نور
1191
1192
دانشگاه شهید بهشتی
1193
حسین فردوس
1194
مرکز رسانه قوه قضاییه
1195
دانشگاه علامه طباطبائی
1196
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1197
دانشگاه پیام نور
1198
دانشگاه امام صادق (ع)
1199
مجمع عالی حکمت اسلامی
1200
شهر دانش
1201
دانشگاه پیام نور
1202
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1203
قوه قضائیه
1204
دانشگاه تهران
1205
دانشگاه تهران
1206
دانشگاه مفید
1207
شهر دانش
1208
دانشگاه مفید
1209
دانشگاه اصفهان
1210
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1211
مرکز آموزش مدیریت دولتی
1212
دانشگاه آزاد اسلامی
1213
دانشگاه فردوسی مشهد
1214
دانشگاه گنبد کاووس
1215
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1216
دانشگاه آزاد اسلامی
1217
دانشگاه آزاد اسلامی
1218
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1219
دانشگاه پیام نور
1220
دانشگاه تهران
1221
شکرالله رضازاده شرمه
1222
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
1223
دانشگاه کاشان
1224
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1225
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1226
وزارت جهاد کشاورزی
1227
دانشگاه شهید بهشتی
1228
دانشگاه شهید بهشتی
1229
دانشگاه شهید بهشتی
1230
دانشگاه شهید بهشتی
1231
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1232
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1233
شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روز
1234
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1235
محمدرضا سعدی
1236
دانشگاه تهران
1237
مؤسسه رسانه گستر ساده
1238
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1239
دانشگاه تهران
1240
انجمن جنگلبانی ایران
1241
دانشگاه پیام نور
1242
1243
سازمان ثبت احوال کشور
1244
دانشگاه الزهرا (س)
1245
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1246
دانشگاه فردوسی مشهد
1247
دانشگاه فردوسی مشهد
1248
دانشگاه فردوسی مشهد
1249
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1250
دانشگاه رازی کرمانشاه
1251
دانشگاه اصفهان
1252
دانشگاه تبریز
1253
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1254
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1255
دانشگاه آزاد اسلامی
1256
دانشگاه فردوسی مشهد
1257
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
1258
انجمن جغرافیایی ایران
1259
انجمن فلسفه دین ایران
1260
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1261
دانشگاه عدالت
1262
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1263
دانشگاه تربیت مدرس
1264
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1265
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1266
دانشگاه فردوسی مشهد
1267
انجمن حکمت و فلسفه ایران
1268
دانشگاه مازندران
1269
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1270
دانشگاه تهران
1271
دانشگاه مازندران
1272
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1273
دانشگاه اصفهان
1274
دانشگاه شاهد
1275
دانشگاه تربیت مدرس
1276
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1277
دانشگاه تبریز
1278
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1279
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1280
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1281
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
1282
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1283
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1284
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1285
انجمن هنرهای نمایشی ایران
1286
دانشگاه صنعتی اصفهان
1287
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1288
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1289
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1290
دانشگاه شهید چمران اهواز
1291
دانشگاه تهران
1292
دانشگاه علوم انتظامی
1293
دانشگاه تهران
1294
دانشگاه تهران
1295
ناجا
1296
جهاد دانشگاهی
1297
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
1298
دانشگاه گیلان
1299
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1300
دانشگاه شهید چمران اهواز
1301
دانشگاه آزاد اسلامی
1302
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1303
دانشگاه پیام نور
1304
دانشگاه بیرجند
1305
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1306
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
1307
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1308
شرکت کارآفرینی نخبگان تفاهم
1309
دانشگاه گیلان
1310
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
1311
وزارت آموزش و پرورش
1312
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1313
دانشگاه خوارزمی
1314
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
1315
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
1316
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1317
انجمن آبخیزداری ایران
1318
انجمن ترویج علم
1319
دانشگاه زنجان
1320
دانشگاه فرهنگیان
1321
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1322
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1323
دانشگاه کردستان
1324
سازمان بسیج اساتید
1325
دانشگاه خوارزمی
1326
دانشگاه شهید بهشتی
1327
انجمن علمی مواد پرانرژی
1328
دانشگاه آزاد اسلامی
1329
دانشگاه ملایر
1330
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1331
دانشگاه پیام نور
1332
انجمن علمی موتور ایران
1333
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
1334
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1335
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
1336
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1337
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1338
دانشگاه خوارزمی
1339
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1340
دانشگاه امام صادق (ع)
1341
دانشگاه تهران
1342
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1343
دانشگاه تهران
1344
دانشگاه خوارزمی
1345
دانشگاه ارومیه
1346
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1347
دانشگاه گیلان
1348
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1349
دانشگاه الزهرا (س)
1350
دانشگاه زابل
1351
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
1352
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1353
دانشگاه آزاد اسلامی
1354
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1355
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1356
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1357
دانشگاه بیرجند
1358
دانشگاه تهران
1359
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1360
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1361
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1362
دانشگاه شهید بهشتی
1363
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1364
انجمن حسابداری ایران
1365
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1366
خصوصی
1367
دانشگاه گیلان
1368
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1369
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1370
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1371
مجله معلق
1372
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1373
دانشگاه آزاد اسلامی
1374
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
1375
دانشگاه گیلان
1376
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1377
دانشگاه اصفهان
1378
دانشگاه تهران
1379
دانشگاه آزاد اسلامی
1380
دانشگاه تهران
1381
دانشگاه گیلان
1382
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
1383
دانشگاه تهران
1384
مؤسسه افق رسانه پویا
1385
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1386
دانشگاه زنجان
1387
دانشگاه زنجان
1388
دانشگاه اصفهان
1389
موسسه مطالعات علوم شناختی
1390
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
1391
دانشگاه عدالت
1392
دانشگاه فردوسی مشهد
1393
دانشگاه آزاد اسلامی
1394
دانشگاه الزهرا(س)
1395
دانشگاه تبریز
1396
انجمن علمی تاریخ فلسفه
1397
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1398
دانشگاه تهران
1399
وزارت امور خارجه
1400
دانشگاه الزهرا (س)
1401
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1402
دانشگاه شهید بهشتی
1403
دانشگاه شهید بهشتی
1404
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
1405
دانشگاه گیلان
1406
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
1407
محمد مسعود ارکان
1408
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
1409
دانشگاه علوم انتظامی
1410
دانشگاه پیام نور
1411
دانشگاه پیام نور
1412
سیده فاطمه درواری
1413
دانشگاه شهید چمران
1414
دانشگاه شیراز
1415
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1416
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1417
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
1418
انجمن پلیمر ایران
1419
دانشگاه آزاد اسلامی
1420
دانشگاه فردوسی مشهد
1421
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
1422
دانشگاه هنر اصفهان
1423
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1424
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1425
دانشگاه تبریز
1426
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1427
دانشگاه ملایر
1428
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1429
دانشگاه آزاد اسلامی
1430
دانشگاه پیام نور
1431
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
1432
بنیاد نهج البلاغه
1433
دانشگاه بوعلی سینا
1434
دانشگاه شهرکرد
1435
دانشگاه علم و صنعت ایران
1436
دانشگاه فرهنگیان
1437
دانشگاه آزاد اسلامی
1438
دانشگاه بوعلی سینا
1439
دانشگاه تهران
1440
انجمن مشاوره ایران
1441
دانشگاه تربیت مدرس
1442
دانشگاه جامع امام حسین
1443
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1444
دانشگاه آزاد اسلامی
1445
دانشگاه تربیت مدرس
1446
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
1447
دانشگاه گنبد کاووس
1448
دانشگاه پیام نور
1449
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1450
انجمن زیست شناسی ایران
1451
دانشگاه علامه طباطبایی
1452
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1453
دانشگاه تهران
1454
دانشگاه پیام نور
1455
دانشگاه پیام نور
1456
دانشگاه تبریز
1457
دانشگاه آزاد اسلامی
1458
دانشگاه تهران
1459
دانشگاه قم
1460
دانشگاه تبریز
1461
دانشگاه آزاد اسلامی
1462
دانشگاه تهران
1463
جهاد دانشگاهی
1464
دانشگاه هرمزگان
1465
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
1466
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1467
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1468
دانشگاه فردوسی مشهد
1469
دانشگاه اصفهان
1470
دانشگاه پیام نور
1471
دانشگاه فردوسی مشهد
1472
دانشگاه تبریز
1473
دانشگاه تهران
1474
دانشگاه اصفهان
1475
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1476
دفتر تبلیغات
1477
دانشگاه تبریز
1478
انجمن زیست شناسی ایران
1479
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
1480
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1481
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
1482
وزارت نیرو
1483
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
1484
انجمن ژئومورفولوژی
1485
دانشگاه صنعتی شاهرود
1486
دانشگاه لرستان
1487
دانشگاه بیرجند
1488
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1489
دانشگاه فردوسی مشهد
1490
دانشگاه بوعلی سینا
1491
دانشگاه اصفهان
1492
دانشگاه اصفهان
1493
دانشگاه تهران
1494
دانشگاه تهران
1495
دانشگاه تهران
1496
دانشگاه فردوسی مشهد
1497
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
1498
خصوصی
1499
انجمن علمی روابط بین الملل
1500
دانشگاه علامه طباطبایی
1501
دانشگاه تربیت مدرس
1502
دانشگاه پیام نور
1503
دانشگاه پیام نور
1504
دانشگاه علامه طباطبائی
1505
دانشگاه اصفهان
1506
دانشگاه خوارزمی
1507
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
1508
دانشگاه شهید بهشتی
1509
موسسه تحقیقات خاک و آب
1510
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1511
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1512
دانشگاه تربیت مدرس
1513
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1514
شهر دانش
1515
دانشگاه جامع امام حسین
1516
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1517
دانشگاه آزاد اسلامی
1518
دانشگاه اصفهان
1519
دانشگاه فردوسی مشهد
1520
دانشگاه پیام نور
1521
دانشگاه اصفهان
1522
دانشگاه تهران
1523
دانشگاه تهران
1524
دانشگاه مازندران
1525
دانشگاه تهران
1526
دانشگاه تهران
1527
انجمن زیست شناسی ایران
1528
دانشگاه بوعلی سینا
1529
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1530
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1531
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1532
دانشگاه قم
1533
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1534
دانشگاه آزاد اسلامی
1535
دانشگاه علامه طباطبائی
1536
دانشگاه خوارزمی
1537
دانشگاه شهید رجائی
1538
دانشگاه الزهرا (س)
1539
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1540
دانشگاه اصفهان
1541
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1542
موسسه تحقیقات پنبه ایران
1543
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1544
دانشگاه علامه طباطبایی
1545
دانشگاه مازندران
1546
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1547
دانشگاه شیراز
1548
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1549
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1550
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1551
دانشگاه بوعلی سینا
1552
انجمن علمی انقلاب اسلامی
1553
دانشگاه تهران
1554
دانشگاه علوم انتظامی
1555
دانشگاه شاهد
1556
سازمان هواشناسی کشور
1557
دانشگاه پیام نور
1558
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1559
دانشگاه علامه طباطبائی
1560
دانشگاه آزاد اسلامی
1561
دانشگاه علوم انتظامی
1562
دانشگاه بیرجند
1563
سازمان صدا و سیما
1564
دانشگاه تهران
1565
دانشگاه اراک
1566
دانشگاه اصفهان
1567
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
1568
دانشگاه تربیت مدرس
1569
انجمن زبان و ادبیات فارسی
1570
دانشگاه ادیان و مذاهب
1571
انجمن معارف اسلامی
1572
وزارت جهاد کشاورزی
1573
پژوهشگاه صنعت نفت
1574
دانشگاه بوعلی سینا
1575
دانشگاه تهران
1576
دانشگاه شهید بهشتی
1577
ناجا
1578
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
1579
دانشگاه علامه طباطبائی
1580
ناجا
1581
آیه الله بروجردی
1582
دانشگاه ادیان و مذاهب
1583
دانشگاه مازندران
1584
دانشگاه عدالت
1585
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1586
دانشگاه فردوسی مشهد
1587
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
1588
دانشگاه مازندران
1589
دانشگاه علامه طباطبائی
1590
دانشگاه فردوسی مشهد
1591
سازمان امور مالیاتی کشور
1592
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1593
جامعه المصطفی العالمیه
1594
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1595
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1596
دانشگاه فردوسی مشهد
1597
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
1598
دانشگاه امام صادق (ع)
1599
دانشگاه عدالت
1600
دانشگاه پیام نور
1601
دانشگاه مازندران
1602
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1603
دانشگاه ارومیه
1604
انجمن علوم سیاسی
1605
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1606
دانشگاه شاهد
1607
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
1608
دانشگاه عدالت
1609
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
1610
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1611
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1612
دانشگاه اصفهان
1613
دانشگاه عدالت
1614
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1615
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
1616
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1617
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1618
دانشگاه اصفهان
1619
دانشگاه عدالت
1620
دانشگاه گیلان
1621
دانشگاه عدالت
1622
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1623
دانشگاه مازندران
1624
دانشگاه عدالت
1625
دانشگاه امام صادق (ع)
1626
ناجا
1627
دانشگاه مازندران
1628
دانشگاه تهران
1629
دانشگاه پیام نور
1630
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
1631
دانشگاه پیام نور
1632
دانشگاه تهران
1633
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
1634
دانشگاه اصفهان
1635
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
1636
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1637
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
1638
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
1639
پژوهشکده بیمه
1640
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1641
دانشگاه بوعلی سینا
1642
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1643
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1644
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1645
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1646
دانشگاه ادیان و مذاهب
1647
دانشگاه مازندران
1648
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1649
دانشگاه علامه طباطبائی
1650
دانشگاه تربیت مدرس
1651
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1652
جامعه المصطفی العالمیه
1653
دانشگاه فردوسی مشهد
1654
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1655
دانشگاه آزاد اسلامی
1656
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
1657
دانشگاه آزاد اسلامی
1658
دانشگاه آزاد اسلامی
1659
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1660
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1661
دانشگاه تهران
1662
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
1663
انجمن فیزیک ایران
1664
دانشگاه آزاد اسلامی
1665
دانشگاه شهید چمران اهواز
1666
جهاد دانشگاهی
1667
دانشگاه تبریز
1668
جهاد دانشگاهی
1669
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
1670
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1671
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1672
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
1673
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1674
دانشگاه ارومیه
1675
دانشگاه جامع امام حسین
1676
انجمن تعلیم و تربیت
1677
دانشگاه خوارزمی
1678
دانشگاه علامه طباطبایی
1679
دانشگاه ارومیه
1680
دانشگاه پیام نور
1681
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1682
دانشگاه خوارزمی
1683
دانشگاه خوارزمی
1684
دانشگاه الزهرا(س)
1685
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1686
دانشگاه بوعلی سینا
1687
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1688
دانشگاه آزاد اسلامی
1689
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1690
دانشگاه شهید رجائی
1691
دانشگاه پیام نور
1692
دانشگاه علامه طباطبائی
1693
دانشگاه علامه طباطبائی
1694
دانشگاه علامه طباطبائی
1695
دانشگاه الزهرا(س)
1696
دانشگاه ارومیه
1697
دانشگاه قم
1698
دانشکده اطلاعات
1699
دانشگاه تهران
1700
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1701
موسسه تحقیقات خاک و آب
1702
دانشگاه شهرکرد
1703
مهدی بگلری
1704
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
1705
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
1706
دانشگاه تبریز
1707
دانشگاه جامع امام حسین
1708
دانشگاه جامع امام حسین
1709
دانشگاه اصفهان
1710
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1711
مؤسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
1712
مازیار هوشمند
1713
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
1714
دفتر تبلیغات
1715
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
1716
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
1717
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
1718
مصطفی کواکبیان
1719
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1720
دفتر تبلیغات
1721
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1722
دانشگاه آزاد اسلامی
1723
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1724
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
1725
دانشگاه فردوسی مشهد
1726
دانشگاه صنعتی اصفهان
1727
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1728
دانشگاه هرمزگان
1729
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1730
سازمان بورس و اوراق بهادار
1731
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1732
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1733
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
1734
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1735
دانشگاه تهران
1736
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1737
دانشگاه تهران
1738
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1739
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1740
دانشگاه آزاد اسلامی
1741
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1742
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
1743
دانشگاه آزاد اسلامی
1744
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
1745
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
1746
دانشگاه علم و صنعت ایران
1747
دانشگاه تهران
1748
انجمن مهندسی راه و ساختمان
1749
شرکت سهامی بیمه ایران
1750
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
1751
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
1752
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
1753
دانشگاه پیام نور
1754
ناجا
1755
عباسعلی بهاری اردشیری
1756
جواد آذرنگار
1757
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1758
دانشگاه مازندران
1759
ریاست جمهوری
1760
دانشگاه تربیت مدرس
1761
دانشگاه آزاد اسلامی
1762
دانشگاه پیام نور
1763
دانشگاه اصفهان
1764
دانشگاه اصفهان
1765
دانشگاه علامه طباطبائی
1766
دانشگاه خوارزمی
1767
دانشگاه علامه طباطبایی
1768
دانشگاه پیام نور
1769
دانشگاه تهران
1770
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1771
مرکز آمار ایران
1772
دانشگاه تهران
1773
دانشگاه شهید چمران
1774
دانشگاه اصفهان
1775
مسعود داودی
1776
سید مالک حسینی
1777
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
1778
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1779
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
1780
غلامرضا جعفرپور مقدم
1781
دانشگاه شهید بهشتی
1782
مرکز نشر میراث مکتوب
1783
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
1784
انجمن انسان شناسی ایران
1785
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
1786
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
1787
کمیته ملی انرژی
1788
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1789
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1790
دانشگاه الزهرا (س)
1791
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1792
دانشگاه امام صادق (ع)
1793
دانشگاه علامه طباطبایی
1794
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1795
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1796
دانشگاه شیراز
1797
دانشگاه زنجان
1798
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1799
انجمن آمار ایران
1800
ناجا
1801
دانشگاه علامه طباطبائی
1802
انجمن مهندسی صوتیات ایران
1803
دانشگاه علوم انتظامی
1804
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
1805
دانشگاه پیام نور
1806
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1807
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1808
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1809
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1810
دانشگاه ایلام
1811
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
1812
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1813
دانشگاه آزاد اسلامی
1814
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
1815
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1816
دانشگاه پیام نور
1817
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
1818
انجمن آموزش عالی ایران
1819
ناجا
1820
دانشگاه شهید رجائی
1821
انجمن الکتروشیمی ایران
1822
انجمن علمی ایمنی زیستی
1823
دانشگاه عالی دفاع ملی
1824
انجمن رمز ایران
1825
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
1826
دانشکده علوم و فنون فارابی
1827
میرایوب پیرایش قهوه چی
1828
محمود حیدری
1829
دانشگاه آزاد اسلامی
1830
دانشگاه تهران
1831
دانشگاه گلستان
1832
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1833
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1834
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1835
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1836
مدرسه اسلامی هنر
1837
دانشگاه اصفهان
1838
نشریه المپبک
1839
دانشگاه شهید چمران
1840
دانشگاه تهران
1841
سازمان بسیج اساتید
1842
دانشگاه جامع امام حسین
1843
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
1844
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
1845
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1846
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1847
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
1848
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1849
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
1850
دانشگاه تهران
1851
دانشگاه آزاد اسلامی
1852
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
1853
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1854
دانشگاه آزاد اسلامی
1855
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
1856
دانشگاه بیرجند
1857
دانشگاه آزاد اسلامی
1858
دانشگاه آزاد اسلامی نور
1859
دانشگاه آزاد اسلامی
1860
شرکت ملی نفت ایران
1861
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
1862
دانشگاه فردوسی مشهد
1863
دانشگاه فردوسی مشهد
1864
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1865
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
1866
دانشگاه شهید بهشتی
1867
دانشگاه اصفهان
1868
دانشگاه شهید چمران اهواز
1869
دانشگاه علامه طباطبایی
1870
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1871
وزارت جهاد کشاورزی
1872
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
1873
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1874
دانشگاه خوارزمی
1875
دانشگاه اصفهان
1876
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
1877
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1878
دانشگاه فردوسی مشهد
1879
حبیب الله قلیش لی
1880
دانشگاه علامه طباطبائی
1881
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1882
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
1883
حکمت الله موسوی
1884
پیمان بهادری
1885
عبداله جعفرعلی جاسبی
1886
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1887
دانشگاه بوعلی سینا
1888
دانشگاه خوارزمی
1889
دانشگاه خوارزمی
1890
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1891
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1892
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
1893
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1894
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1895
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1896
منصور مظفری
1897
دانشگاه جامع امام حسین
1898
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1899
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1900
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1901
الیاس حضرتی
1902
رضا صابری خورزوقی
1903
ریاست جمهوری
1904
سازمان جغرافیایی
1905
موسسه اطلاعات
1906
دانشگاه آزاد اسلامی
1907
شهرداری اصفهان
1908
شرکت رسانه اصفهان امروز
1909
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
1910
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1911
دانشگاه باقر العلوم ع
1912
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
1913
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1914
دانشگاه آزاد اسلامی
1915
انجمن مهندسین عمران ایران
1916
ساقی باقری نیا
1917
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1918
هوشمند سفیدی
1919
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
1920
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1921
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1922
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
1923
دانشگاه پیام نور
1924
دانشگاه تهران
1925
دانشگاه تهران
1926
دانشگاه گیلان
1927
دانشگاه آزاد اسلامی
1928
دانشگاه آزاد اسلامی
1929
دانشگاه الزهرا (س)
1930
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1931
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1932
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1933
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1934
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1935
دانشگاه تهران
1936
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
1937
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
1938
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1939
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1940
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
1941
حبیب یزدان پناه
1942
پژوهشگاه امام حسین
1943
دانشگاه پیام نور
1944
دانشگاه اصفهان
1945
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
1946
دانشگاه فردوسی مشهد
1947
دانشگاه فردوسی مشهد
1948
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
1949
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
1950
انجمن ماهیان زینتی ایران
1951
سید محمد صفی زاده
1952
سیدمحمد صفی زاده
1953
انجمن آبخیزداری ایران
1954
دانشگاه آزاد اسلامی
1955
محمدعلی وکیلی
1956
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
1957
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1958
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1959
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
1960
دکتر نوروزی
1961
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
1962
دانشگاه ارومیه
1963
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
1964
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
1965
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1966
دانشگاه آزاد شاهرود
1967
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
1968
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1969
دانشگاه اصفهان
1970
دانشگاه سمنان
1971
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
1972
دانشگاه تربیت مدرس
1973
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1974
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
1975
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1976
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1977
دانشگاه رازی کرمانشاه
1978
دانشگاه شهید رجائی
1979
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
1980
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1981
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
1982
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1983
دانشگاه حکیم سبزواری
1984
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
1985
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1986
آقای پویان فخاریان-سمنان
1987
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1988
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1989
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
1990
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1991
دانشگاه صنعتی شریف
1992
دانشگاه مراغه
1993
دانشگاه اصفهان
1994
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1995
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1996
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
1997
انجمن فارماکوگنوزی ایران
1998
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
1999
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
2000
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
2001
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
2002
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
2003
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2004
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2005
دانشگاه ادیان و مذاهب
2006
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2007
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
2008
دانشگاه سمنان
2009
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2010
دانشگاه آزاد اسلامی
2011
دانشگاه تهران
2012
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2013
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
2014
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2015
دانشگاه تهران
2016
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2017
دانشگاه تهران
2018
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
2019
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
2020
دانشگاه گلستان
2021
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
2022
دانشگاه آزاد شیراز
2023
انجمن شیمی ایران
2024
دانشگاه آزاد اسلامی
2025
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
2026
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2027
دانشگاه شیراز
2028
انجمن کنه شناسی ایران
2029
دانشگاه سمنان
2030
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2031
انجمن شیمی ایران
2032
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
2033
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2034
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2035
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2036
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2037
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2038
دانشگاه تهران
2039
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
2040
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2041
انجمن شیمی ایران
2042
انجمن قارچ شناسی ایران
2043
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2044
دانشگاه شیراز
2045
دانشگاه تربیت مدرس
2046
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
2047
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
2048
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
2049
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2050
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
2051
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2052
دانشگاه سمنان
2053
دانشگاه کاشان
2054
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
2055
لاله شیخی مقدم
2056
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
2057
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2058
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2059
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2060
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
2061
دکتر بهروز مشایخی
2062
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2063
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2064
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
2065
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2066
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2067
انجمن کامپیوتر ایران
2068
دانشگاه تبریز
2069
دانشگاه علوم پزشکی زابل
2070
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2071
دانشگاه تهران
2072
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
2073
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
2074
دانشگاه آزاد اسلامی
2075
انجمن آمار ایران
2076
انجمن شیمی ایران
2077
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2078
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
2079
دانشگاه پیام نور
2080
دانشگاه شیراز
2081
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
2082
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
2083
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
2084
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2085
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2086
مرکز آمار ایران
2087
دانشگاه آزاد اسلامی
2088
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2089
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2090
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2091
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
2092
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2093
دانشگاه تهران
2094
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
2095
دانشگاه شهید چمران اهواز
2096
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2097
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2098
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2099
دانشگاه شهید چمران اهواز
2100
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
2101
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2102
پژوهشگاه مواد و انرژی
2103
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2104
دانشگاه سمنان
2105
دانشگاه آزاد اسلامی
2106
دانشگاه علم و صنعت ایران
2107
دانشگاه شاهد
2108
دانشگاه تبریز
2109
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
2110
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
2111
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2112
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2113
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2114
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
2115
پژوهشگاه صنعت نفت
2116
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
2117
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2118
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2119
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2120
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
2121
دانشگاه آزاد اسلامی
2122
دانشگاه آزاد اسلامی
2123
دانشگاه آزاد اسلامی
2124
دانشگاه آزاد اسلامی
2125
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
2126
دانشگاه محقق اردبیلی
2127
دانشگاه خلیج فارس
2128
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2129
دانشگاه آزاد اسلامی
2130
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2131
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2132
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2133
دانشگاه کاشان
2134
دانشگاه آزاد اسلامی
2135
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
2136
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
2137
دانشگاه تهران
2138
دکتر ضیاء تاج الدین
2139
دانشگاه گیلان
2140
دانشگاه دامغان
2141
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2142
دانشگاه صنعتی شاهرود
2143
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
2144
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2145
دکتر علی کارگری
2146
انجمن گیاهان دارویی ایران
2147
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2148
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2149
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2150
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2151
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2152
دانشگاه شهید رجائی
2153
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2154
دانشگاه گیلان
2155
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2156
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2157
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2158
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2159
دانشگاه تهران
2160
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
2161
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2162
دانشگاه زابل
2163
دانشگاه تبریز
2164
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
2165
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
2166
دانشگاه صنعتی شاهرود
2167
انجمن حشره شناسی ایران
2168
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2169
جهاد دانشگاهی
2170
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
2171
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2172
مرکز مطالعات مدیریت ایران
2173
انجمن مهندسی صنایع ایران
2174
دانشگاه شهید چمران
2175
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
2176
دانشگاه سمنان
2177
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2178
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
2179
دانشگاه مازندران
2180
انجمن مهندسی گاز ایران
2181
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2182
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2183
دانشگاه تهران
2184
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2185
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
2186
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
2187
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
2188
دانشگاه تهران
2189
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2190
دانشگاه تبریز
2191
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2192
انجمن انرژی ایران
2193
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2194
دانشگاه شاهد
2195
دانشگاه شهید رجائی
2196
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2197
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2198
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2199
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
2200
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
2201
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2202
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2203
دانشگاه تهران
2204
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
2205
دانشگاه تربیت مدرس
2206
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2207
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2208
دانشگاه تهران
2209
دانشگاه اصفهان
2210
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2211
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
2212
دانشگاه شاهد
2213
دانشگاه تبریز
2214
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2215
انجمن مهندسی شیمی ایران
2216
دانشگاه تهران
2217
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2218
دانشگاه فردوسی مشهد
2219
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
2220
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2221
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2222
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
2223
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2224
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2225
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2226
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2227
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
2228
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
2229
دانشگاه صنعتی شاهرود
2230
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
2231
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2232
دانشگاه تهران
2233
انجمن فیزیک ایران
2234
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
2235
جناب آقای دکتر علی نیازی
2236
دانشگاه آزاد اسلامی
2237
دانشگاه شهید چمران
2238
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
2239
دانشگاه صنعتی شاهرود
2240
دانشگاه گیلان
2241
دانشگاه تربیت مدرس
2242
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
2243
انجمن هوا فضای ایران
2244
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2245
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2246
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2247
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
2248
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2249
دانشگاه آزاد اسلامی
2250
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2251
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2252
دانشگاه علامه طباطبائی
2253
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2254
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2255
انجمن رمز ایران
2256
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2257
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2258
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
2259
دانشگاه اصفهان
2260
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
2261
دانشگاه فردوسی مشهد
2262
دانشگاه شیراز
2263
دانشگاه تهران
2264
دانشگاه علوم پزشکی اراک
2265
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
2266
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2267
دانشگاه شیراز
2268
دانشگاه شیراز
2269
دانشگاه شیراز
2270
دانشگاه شیراز
2271
دانشگاه شیراز
2272
دانشگاه شیراز
2273
دانشگاه شیراز
2274
دانشگاه شیراز
2275
پژوهشکده بیمه
2276
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
2277
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
2278
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
2279
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
2280
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2281
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2282
دانشگاه آزاد اسلامی
2283
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2284
انجمن متخصصان علوم دارویی
2285
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2286
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2287
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2288
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
2289
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
2290
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2291
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
2292
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
2293
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2294
دانشگاه صنعت نفت
2295
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
2296
دانشگاه فردوسی مشهد
2297
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
2298
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2299
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
2300
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
2301
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2302
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
2303
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2304
انجمن مهندسی مکانیک ایران
2305
جهاد دانشگاهی
2306
دانشگاه کاشان
2307
دانشگاه علم و صنعت ایران
2308
دانشگاه شیراز
2309
دانشگاه تهران
2310
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
2311
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
2312
انجمن ماهی شناسی ایران
2313
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2314
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2315
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2316
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2317
موسسه تحقیقات شیلات ایران
2318
دانشگاه تهران
2319
دانشگاه شهید چمران
2320
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
2321
دانشگاه علم و صنعت ایران
2322
دانشگاه شیراز
2323
دانشگاه آزاد اسلامی
2324
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2325
دانشگاه سمنان
2326
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
2327
جهاد دانشگاهی
2328
انجمن مهندسی شیمی ایران
2329
دانشگاه آزاد اسلامی
2330
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2331
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
2332
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2333
انجمن نجوم ایران
2334
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
2335
دانشگاه تهران
2336
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2337
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2338
دانشگاه تهران
2339
دانشگاه خوارزمی
2340
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2341
دانشگاه آزاد اسلامی
2342
دانشگاه فردوسی مشهد
2343
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2344
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
2345
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2346
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
2347
دانشگاه تهران
2348
دانشگاه پیام نور
2349
دانشگاه شیراز
2350
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2351
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2352
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
2353
دانشگاه تهران
2354
شرکت بین المللی پارت طب ارس
2355
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2356
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2357
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
2358
دانشگاه علم و فرهنگ
2359
انجمن باستان شناسی ایران
2360
دانشگاه خوارزمی
2361
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
2362
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2363
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2364
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
2365
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
2366
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2367
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2368
2369
دانشگاه آزاد اسلامی
2370
انحمن روانشناسی ایران
2371
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2372
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2373
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2374
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
2375
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2376
دانشگاه علم و صنعت ایران
2377
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2378
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
2379
دانشگاه سمنان
2380
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
2381
انجمن نانو فناوری ایران
2382
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2383
دانشگاه تربیت مدرس
2384
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
2385
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2386
دانشگاه تهران
2387
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2388
انجمن مهندسی دریایی ایران
2389
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2390
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2391
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
2392
انجمن آهن و فولاد ایران
2393
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
2394
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
2395
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
2396
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2397
دانشگاه آزاد اسلامی
2398
دانشگاه علم و صنعت ایران
2399
دانشگاه آزاد اسلامی
2400
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
2401
شهرداری تهران
2402
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2403
دانشگاه تهران
2404
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2405
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
2406
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
2407
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
2408
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2409
دانشگاه اصفهان
2410
اقای خلیجی
2411
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2412
انجمن مهندسی مالی ایران
2413
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2414
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
2415
انجمن محیط زیست ایران
2416
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2417
دانشگاه تهران
2418
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2419
پژوهشگاه مواد و انرژی
2420
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2421
دانشگاه آزاد اسلامی
2422
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
2423
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2424
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
2425
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2426
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2427
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2428
انجمن مهندسی دریایی
2429
دانشگاه علم و صنعت ایران
2430
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2431
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2432
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
2433
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2434
دانشگاه علم و صنعت ایران
2435
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2436
دانشگاه تهران
2437
دانشگاه علم و صنعت ایران
2438
انجمن ماهی شناسی ایران
2439
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
2440
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2441
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
2442
دکتر عامری
2443
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2444
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2445
دانشگاه آزاد اسلامی
2446
دانشگاه آزاد اسلامی
2447
دانشگاه آزاد اسلامی
2448
دکتر نصر اله مرادی کر
2449
دانشگاه اصفهان
2450
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2451
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
2452
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2453
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2454
دانشگاه الزهرا(س)
2455
انجمن شیمی ایران
2456
دانشگاه تربیت مدرس
2457
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
2458
بیمارستان بقیه الله
2459
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
2460
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2461
دانشگاه علوم پزشکی قم
2462
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2463
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
2464
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2465
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
2466
انجمن پسماند ایران
2467
دانشگاه دامغان
2468
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
2469
دانشگاه تهران
2470
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2471
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
2472
دانشگاه اصفهان
2473
دانشگاه علوم پزشکی فسا
2474
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2475
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
2476
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
2477
دانشگاه خلیج فارس
2478
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2479
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2480
انجمن اقتصاد انرژی ایران
2481
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2482
دانشگاه تهران
2483
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2484
انجمن روانشناسی
2485
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2486
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2487
دانشگاه تربیت مدرس
2488
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2489
انجمن مهندسی زلزله ایران
2490
دانشگاه علوم پزشکی زابل
2491
دانشگاه تهران
2492
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2493
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
2494
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2495
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2496
دانشگاه پیام نور
2497
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
2498
دانشگاه گیلان
2499
دانشگاه تبریز
2500
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2501
دانشگاه تهران
2502
دانشگاه گیلان
2503
دانشگاه شهید بهشتی
2504
دانشگاه مازندران
2505
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2506
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2507
دانشگاه مازندران
2508
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2509
دانشگاه گیلان
2510
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2511
دانشگاه مازندران
2512
انجمن ریاضی ایران
2513
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2514
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
2515
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2516
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
2517
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2518
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
2519
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2520
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2521
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2522
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2523
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2524
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2525
سیناوب
2526
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2527
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2528
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2529
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
2530
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
2531
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
2532
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
2533
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
2534
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2535
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2536
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2537
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2538
دانشگاه علوم پزشکی قم
2539
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
2540
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2541
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2542
دانشگاه اصفهان
2543
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
2544
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2545
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
2546
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
2547
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
2548
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2549
دانشگاه تهران
2550
انجمن شیمی ایران
2551
دانشگاه یزد
2552
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
2553
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2554
دانشگاه سمنان
2555
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
2556
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2557
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2558
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2559
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2560
پژوهشگاه مواد و انرژی
2561
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2562
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2563
مرتضی داستانی