# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
آ
2
ابر
3
ابراهیم بهمنی جلالی
4
ابوطالب صارمی
5
آیة الله احمد بهشتی
6
احمد محمودزاده
7
آستان قدس رضوی
8
آستان قدس رضوی
9
آستان قدس رضوی
10
افکار
11
آقای بهزاد شاهمرادی
12
آقای پویان فخاریان-سمنان
13
اقای خلیجی
14
آقای دکتر محمود عباسی
15
اقتصاد
16
الیاس حضرتی
17
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
18
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
19
انجمن آبخیزداری ایران
20
انجمن آبخیزداری ایران
21
انجمن آبزی پروری ایران
22
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
23
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
24
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
25
انجمن احتراق ایران
26
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
27
انجمن ایرانی تاریخ
28
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
29
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
30
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
31
انجمن ایرانی روانشناسی
32
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
33
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
34
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
35
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
36
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
37
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
38
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
39
انجمن اقتصاد انرژی ایران
40
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
41
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
42
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
43
انجمن الکتروشیمی ایران
44
انجمن آمار ایران
45
انجمن آمار ایران
46
انجمن آمار ایران
47
انجمن ایمنی زیستی ایران
48
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
49
انجمن آموزش عالی ایران
50
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
51
انجمن انرژی ایران
52
انجمن انسان شناسی ایران
53
انجمن انفورماتیک ایران
54
انجمن آهن و فولاد ایران
55
انجمن باستان شناسی ایران
56
انجمن برق آبی ایران
57
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
58
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
59
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
60
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
61
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
62
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
63
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
64
انجمن پسماند ایران
65
انجمن پلیمر ایران
66
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
67
انجمن ترویج علم
68
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
69
انجمن تعلیم و تربیت
70
انجمن جامعه‌شناسی ایران
71
انجمن جامعه‌شناسی ایران
72
انجمن جامعه‌شناسی ایران
73
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
74
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
75
انجمن جغرافیای ایران
76
انجمن جغرافیایی ایران
77
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
78
انجمن جمعیت شناسی ایران
79
انجمن جنگلبانی ایران
80
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
81
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
82
انجمن حسابداری ایران
83
انجمن حسابداری ایران
84
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
85
انجمن حشره شناسی ایران
86
انجمن حشره شناسی ایران
87
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
88
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
89
انجمن حقوق شناسی
90
انجمن حکمت و فلسفه ایران
91
انجمن خوردگی ایران
92
انجمن دیرینه شناسی ایران
93
انجمن ریاضی ایران
94
انجمن ریاضی ایران
95
انجمن ریخته گران ایران
96
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
97
انجمن رمز ایران
98
انجمن رمز ایران
99
انجمن روانشناسی
100
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
101
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
102
انجمن زبان‌شناسی ایران
103
انجمن زبان و ادبیات فارسی
104
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
105
انجمن زیست شناسی ایران
106
انجمن زیست شناسی ایران
107
انجمن زیست شناسی ایران
108
انجمن زیست شناسی ایران
109
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
110
انجمن زمین شناسی نفت ایران
111
انجمن زنبور عسل ایران
112
انجمن زن و خانواده
113
انجمن ژنتیک ایران
114
انجمن ژئوپلتیک ایران
115
انجمن ژئوفیزیک ایران
116
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
117
انجمن ژئومورفولوژی
118
انجمن سازه های فولادی ایران
119
انجمن سرامیک ایران
120
انجمن سرامیک ایران
121
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
122
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
123
انجمن شیمی ایران
124
انجمن شیمی ایران
125
انجمن شیمی ایران
126
انجمن شیمی ایران
127
انجمن شیمی ایران
128
انجمن شیمی ایران
129
انجمن شیمی ایران
130
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
131
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
132
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
133
انجمن علمی ایمنی زیستی
134
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
135
انجمن علمی انقلاب اسلامی
136
انجمن علمی بتن ایران
137
انجمن علمی بذر ایران
138
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
139
انجمن علمی پرستاری ایران
140
انجمن علمی پرستاری ایران
141
انجمن علمی تاریخ فلسفه
142
انجمن علمی روابط بین الملل
143
انجمن علمی روانشناسی خانواده
144
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
145
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
146
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
147
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
148
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
149
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
150
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
151
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
152
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
153
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
154
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
155
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
156
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
157
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
158
انجمن علمی مواد پرانرژی
159
انجمن علمی موتور ایران
160
انجمن علوم باغبانی ایران
161
انجمن علوم خاک ایران
162
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
163
انجمن علوم سیاسی
164
انجمن علوم علف های هرز ایران
165
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
166
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
167
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
168
انجمن علوم مدیریت ایران
169
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
170
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
171
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
172
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
173
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
174
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
175
انجمن فارماکوگنوزی ایران
176
انجمن فیزیک ایران
177
انجمن فیزیک ایران
178
انجمن فیزیک ایران
179
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
180
انجمن فلسفه دین ایران
181
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
182
انجمن قارچ شناسی ایران
183
انجمن کامپیوتر ایران
184
انجمن کنه شناسی ایران
185
انجمن کواترنری ایران
186
انجمن گیاهان دارویی ایران
187
انجمن گردشگری ایران
188
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
189
انجمن ماهیان زینتی ایران
190
انجمن ماهی شناسی ایران
191
انجمن ماهی شناسی ایران
192
انجمن متخصصان علوم دارویی
193
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
194
انجمن محیط زیست ایران
195
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
196
انجمن مدیریت آموزشی ایران
197
انجمن مدیریت راهبردی ایران
198
انجمن مرتعداری ایران
199
انجمن مشاوره ایران
200
انجمن مطالعات برنامه درسی
201
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
202
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
203
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
204
انجمن معارف اسلامی
205
انجمن مکاترونیک ایران
206
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
207
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
208
انجمن مهندسان مکانیک ایران
209
انجمن مهندسان مکانیک ایران
210
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
211
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
212
انجمن مهندسی پزشکی ایران
213
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
214
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
215
انجمن مهندسی دریایی
216
انجمن مهندسی دریایی ایران
217
انجمن مهندسی دریایی ایران
218
انجمن مهندسی راه و ساختمان
219
انجمن مهندسی زلزله ایران
220
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
221
انجمن مهندسی سازه ایران
222
انجمن مهندسی شیمی ایران
223
انجمن مهندسی شیمی ایران
224
انجمن مهندسی شیمی ایران
225
انجمن مهندسی صنایع ایران
226
انجمن مهندسی صوتیات ایران
227
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
228
انجمن مهندسی گاز ایران
229
انجمن مهندسی گاز ایران
230
انجمن مهندسی مالی ایران
231
انجمن مهندسی مالی ایران
232
انجمن مهندسی معدن ایران
233
انجمن مهندسی مکانیک ایران
234
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
235
انجمن مهندسین عمران ایران
236
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
237
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
238
انجمن مهندسین متالورژی ایران
239
انجمن مواد پر انرژی
240
انجمن نانو فناوری ایران
241
انجمن نانو فناوری ایران
242
انجمن نانو فناوری ایران
243
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
244
انجمن نجوم ایران
245
انجمن هیدرولیک ایران
246
انجمن هنرهای نمایشی ایران
247
انجمن هوا فضای ایران
248
انجمن هوا فضای ایران
249
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
250
انحمن روانشناسی ایران
251
انحمن روانشناسی ایران
252
انحمن علمی فرش ایران
253
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
254
آیه الله بروجردی
255
ایوب دبیری نژاد
256
ب
257
بابک کلانی
258
بانک انصار
259
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
260
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
261
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
262
بشیر اب نیکی
263
بیمارستان بقیه الله
264
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
265
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
266
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
267
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
268
بنیاد رسالت
269
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
270
بنیاد ملی فرهنگی هنری امام رضا (ع)
271
بنیاد نهج البلاغه
272
بنیاد نهج البلاغه
273
پ
274
پاایگاه خبرگزاری
275
پارس
276
پایگاه 598
277
پایگاه انتخاب
278
پایگاه بولتن
279
پایگاه توریسم
280
پایگاه خبری
281
پایگاه سینما
282
پایگاه فردا
283
پایگاه کسب و کار
284
پایگاه نامه
285
پایگاه هامون
286
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
287
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
288
پرویز اسماعیلی
289
پژوهشکده امام خمینی (ره)
290
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
291
پژوهشکده بیمه
292
پژوهشکده بیمه
293
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
294
پژوهشکده تاریخ اسلام
295
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
296
پژوهشکده حج و زیارت
297
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
298
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
299
پژوهشکده شورای نگهبان
300
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
301
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
302
پژوهشکده مطالعات راهبردی
303
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
304
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
305
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
306
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
307
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
308
پژوهشکده هنر
309
پژوهشگاه امام حسین
310
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
311
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
312
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
313
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
314
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
315
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
316
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
317
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
318
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
319
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
320
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
321
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
322
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
323
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
324
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
325
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
326
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
327
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
328
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
329
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
330
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
331
پژوهشگاه صنعت نفت
332
پژوهشگاه صنعت نفت
333
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
334
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
335
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
336
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
337
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
338
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
339
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
340
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
341
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
342
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
343
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
344
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
345
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
346
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
347
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
348
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
349
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
350
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
351
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
352
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
353
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
354
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
355
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
356
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
357
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
358
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
359
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
360
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
361
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
362
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
363
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
364
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
365
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
366
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
367
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
368
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
369
پژوهشگاه قرآن و حدیث
370
پژوهشگاه قرآن و حدیث
371
پژوهشگاه قرآن و حدیث
372
پژوهشگاه قرآن و حدیث
373
پژوهشگاه قوه قضائیه
374
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
375
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
376
پژوهشگاه مواد و انرژی
377
پژوهشگاه مواد و انرژی
378
پژوهشگاه مواد و انرژی
379
پژوهشگاه مواد و انرژی
380
پژوهشگاه هوا فضا
381
پیمان بهادری
382
ت
383
تصویر
384
تین
385
توحید علیخانلو
386
جامعه اسلامی دندانپزشکان
387
جامعه الزهرا
388
جامعه المصطفی العالمیه
389
جامعه المصطفی العالمیه
390
جامعه المصطفی العالمیه
391
جامعه المصطفی العالمیه
392
جامعه المصطفی العالمیه
393
جامعه المصطفی العالمیه
394
جامعه المصطفی العالمیه
395
جامعه المصطفی العالمیه
396
جامعه المصطفی العالمیه
397
جم
398
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
399
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
400
جمعیت ایران فردا
401
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
402
جناب آقای دکتر علی نیازی
403
جهاد دانشگاهی
404
جهاد دانشگاهی
405
جهاد دانشگاهی
406
جهاد دانشگاهی
407
جهاد دانشگاهی
408
جهاد دانشگاهی
409
جهاد دانشگاهی
410
جهاد دانشگاهی
411
جهاد دانشگاهی
412
جهاد دانشگاهی
413
جهاد دانشگاهی
414
جهاد دانشگاهی
415
جهاد دانشگاهی
416
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
417
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
418
جواد آذرنگار
419
حبیب الله قلیش لی
420
حبیب یزدان پناه
421
حرفه
422
حزب مردم سالاری
423
حسینی
424
حسین فردوس
425
حسین نژاد
426
حسین واحدی پور
427
حسین وخشوری
428
یحیی فتح نجات
429
حکمت الله موسوی
430
خ
431
خانه کارگر
432
خبرگزاری شفقنا
433
خداداد ابراهیمی
434
خسرو مومن هاشمی
435
خشایار نظریان رستمی
436
خصوصی
437
خصوصی
438
خصوصی
439
خصوصی
440
خصوصی
441
خصوصی
442
خصوصی
443
خصوصی
444
خصوصی
445
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
446
دادگستری تهران
447
دیار
448
دانشجویان
449
دانشکده اطلاعات
450
دانشکده اطلاعات
451
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
452
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
453
دانشکده پزشکی افضلی پور
454
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
455
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
456
دانشکده شهید محلاتی
457
دانشکده علوم حدیث
458
دانشکده علوم و فنون فارابی
459
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
460
دانشگاه آیت الله بروجردی
461
دانشگاه ادیان و مذاهب
462
دانشگاه ادیان و مذاهب
463
دانشگاه ادیان و مذاهب
464
دانشگاه ادیان و مذاهب
465
دانشگاه ادیان و مذاهب
466
دانشگاه اراک
467
دانشگاه اراک
468
دانشگاه ارومیه
469
دانشگاه ارومیه
470
دانشگاه ارومیه
471
دانشگاه ارومیه
472
دانشگاه ارومیه
473
دانشگاه ارومیه
474
دانشگاه ارومیه
475
دانشگاه آزاد اسلامی
476
دانشگاه آزاد اسلامی
477
دانشگاه آزاد اسلامی
478
دانشگاه آزاد اسلامی
479
دانشگاه آزاد اسلامی
480
دانشگاه آزاد اسلامی
481
دانشگاه آزاد اسلامی
482
دانشگاه آزاد اسلامی
483
دانشگاه آزاد اسلامی
484
دانشگاه آزاد اسلامی
485
دانشگاه آزاد اسلامی
486
دانشگاه آزاد اسلامی
487
دانشگاه آزاد اسلامی
488
دانشگاه آزاد اسلامی
489
دانشگاه آزاد اسلامی
490
دانشگاه آزاد اسلامی
491
دانشگاه آزاد اسلامی
492
دانشگاه آزاد اسلامی
493
دانشگاه آزاد اسلامی
494
دانشگاه آزاد اسلامی
495
دانشگاه آزاد اسلامی
496
دانشگاه آزاد اسلامی
497
دانشگاه آزاد اسلامی
498
دانشگاه آزاد اسلامی
499
دانشگاه آزاد اسلامی
500
دانشگاه آزاد اسلامی
501
دانشگاه آزاد اسلامی
502
دانشگاه آزاد اسلامی
503
دانشگاه آزاد اسلامی
504
دانشگاه آزاد اسلامی
505
دانشگاه آزاد اسلامی
506
دانشگاه آزاد اسلامی
507
دانشگاه آزاد اسلامی
508
دانشگاه آزاد اسلامی
509
دانشگاه آزاد اسلامی
510
دانشگاه آزاد اسلامی
511
دانشگاه آزاد اسلامی
512
دانشگاه آزاد اسلامی
513
دانشگاه آزاد اسلامی
514
دانشگاه آزاد اسلامی
515
دانشگاه آزاد اسلامی
516
دانشگاه آزاد اسلامی
517
دانشگاه آزاد اسلامی
518
دانشگاه آزاد اسلامی
519
دانشگاه آزاد اسلامی
520
دانشگاه آزاد اسلامی
521
دانشگاه آزاد اسلامی
522
دانشگاه آزاد اسلامی
523
دانشگاه آزاد اسلامی
524
دانشگاه آزاد اسلامی
525
دانشگاه آزاد اسلامی
526
دانشگاه آزاد اسلامی
527
دانشگاه آزاد اسلامی
528
دانشگاه آزاد اسلامی
529
دانشگاه آزاد اسلامی
530
دانشگاه آزاد اسلامی
531
دانشگاه آزاد اسلامی
532
دانشگاه آزاد اسلامی
533
دانشگاه آزاد اسلامی
534
دانشگاه آزاد اسلامی
535
دانشگاه آزاد اسلامی
536
دانشگاه آزاد اسلامی
537
دانشگاه آزاد اسلامی
538
دانشگاه آزاد اسلامی
539
دانشگاه آزاد اسلامی
540
دانشگاه آزاد اسلامی
541
دانشگاه آزاد اسلامی
542
دانشگاه آزاد اسلامی
543
دانشگاه آزاد اسلامی
544
دانشگاه آزاد اسلامی
545
دانشگاه آزاد اسلامی
546
دانشگاه آزاد اسلامی
547
دانشگاه آزاد اسلامی
548
دانشگاه آزاد اسلامی
549
دانشگاه آزاد اسلامی
550
دانشگاه آزاد اسلامی
551
دانشگاه آزاد اسلامی
552
دانشگاه آزاد اسلامی
553
دانشگاه آزاد اسلامی
554
دانشگاه آزاد اسلامی
555
دانشگاه آزاد اسلامی
556
دانشگاه آزاد اسلامی
557
دانشگاه آزاد اسلامی
558
دانشگاه آزاد اسلامی
559
دانشگاه آزاد اسلامی
560
دانشگاه آزاد اسلامی
561
دانشگاه آزاد اسلامی
562
دانشگاه آزاد اسلامی
563
دانشگاه آزاد اسلامی
564
دانشگاه آزاد اسلامی
565
دانشگاه آزاد اسلامی
566
دانشگاه آزاد اسلامی
567
دانشگاه آزاد اسلامی
568
دانشگاه آزاد اسلامی
569
دانشگاه آزاد اسلامی
570
دانشگاه آزاد اسلامی
571
دانشگاه آزاد اسلامی
572
دانشگاه آزاد اسلامی
573
دانشگاه آزاد اسلامی
574
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
575
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
576
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
577
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
578
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
579
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
580
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
581
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
582
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
583
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
584
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
585
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
586
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
587
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
588
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
589
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
590
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
591
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
592
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
593
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
594
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
595
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
596
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
597
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
598
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
599
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
600
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
601
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
602
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
603
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
604
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
605
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
606
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
607
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
608
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
609
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
610
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
611
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
612
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
613
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
614
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
615
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
616
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
617
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
618
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
619
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
620
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
621
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
622
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
623
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
624
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
625
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
626
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
627
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
628
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
629
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
630
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
631
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
632
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
633
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
634
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
635
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
636
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
637
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
638
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
639
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
640
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
641
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
642
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
643
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
644
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
645
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
646
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
647
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
648
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
649
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
650
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
651
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
652
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
653
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
654
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
655
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
656
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
657
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
658
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
659
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
660
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
661
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
662
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
663
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
664
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
665
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
666
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
667
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
668
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
669
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
670
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
671
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
672
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
673
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
674
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
675
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
676
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
677
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
678
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
679
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
680
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
681
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
682
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
683
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
684
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
685
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
686
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
687
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
688
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
689
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
690
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
691
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
692
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
693
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
694
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
695
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
696
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
697
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
698
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
699
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
700
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
701
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
702
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
703
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
704
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
705
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
706
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
707
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
708
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
709
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
710
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
711
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
712
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
713
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
714
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
715
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
716
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
717
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
718
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
719
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
720
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
721
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
722
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
723
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
724
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
725
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
726
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
727
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
728
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
729
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
730
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
731
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
732
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
733
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
734
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
735
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
736
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
737
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
738
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
739
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
740
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
741
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
742
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
743
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
744
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
745
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
746
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
747
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
748
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
749
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
750
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
751
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
752
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
753
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
754
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
755
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
756
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
757
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
758
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
759
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
760
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
761
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
762
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
763
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
764
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
765
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
766
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
767
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
768
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
769
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
770
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
771
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
772
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
773
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
774
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
775
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
776
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
777
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
778
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
779
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
780
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
781
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
782
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
783
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
784
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
785
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
786
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
787
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
788
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
789
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
790
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
791
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
792
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
793
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
794
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
795
دانشگاه آزاد اسلامی قم
796
دانشگاه آزاد اسلامی قم
797
دانشگاه آزاد اسلامی قم
798
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
799
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
800
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
801
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
802
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
803
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
804
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
805
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
806
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
807
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
808
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
809
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
810
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
811
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
812
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
813
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
814
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
815
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
816
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
817
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
818
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
819
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
820
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
821
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
822
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
823
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
824
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
825
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
826
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
827
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
828
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
829
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
830
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
831
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
832
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
833
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
834
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
835
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
836
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
837
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
838
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
839
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
840
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
841
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
842
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
843
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
844
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
845
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
846
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
847
دانشگاه آزاد اسلامی نور
848
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
849
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
850
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
851
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
852
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
853
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
854
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
855
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
856
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
857
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
858
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
859
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
860
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
861
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
862
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
863
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
864
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
865
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
866
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
867
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
868
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
869
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
870
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
871
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
872
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
873
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
874
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
875
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
876
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
877
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
878
دانشگاه آزاد شاهرود
879
دانشگاه آزاد شاهرود
880
دانشگاه آزاد شاهرود
881
دانشگاه آزاد شیراز
882
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
883
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
884
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
885
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
886
دانشگاه یاسوج
887
دانشگاه اصفهان
888
دانشگاه اصفهان
889
دانشگاه اصفهان
890
دانشگاه اصفهان
891
دانشگاه اصفهان
892
دانشگاه اصفهان
893
دانشگاه اصفهان
894
دانشگاه اصفهان
895
دانشگاه اصفهان
896
دانشگاه اصفهان
897
دانشگاه اصفهان
898
دانشگاه اصفهان
899
دانشگاه اصفهان
900
دانشگاه اصفهان
901
دانشگاه اصفهان
902
دانشگاه اصفهان
903
دانشگاه اصفهان
904
دانشگاه اصفهان
905
دانشگاه اصفهان
906
دانشگاه اصفهان
907
دانشگاه اصفهان
908
دانشگاه اصفهان
909
دانشگاه اصفهان
910
دانشگاه اصفهان
911
دانشگاه اصفهان
912
دانشگاه اصفهان
913
دانشگاه اصفهان
914
دانشگاه اصفهان
915
دانشگاه اصفهان
916
دانشگاه اصفهان
917
دانشگاه اصفهان
918
دانشگاه اصفهان
919
دانشگاه اصفهان
920
دانشگاه اصفهان
921
دانشگاه اصفهان
922
دانشگاه اصفهان
923
دانشگاه اصفهان
924
دانشگاه اصفهان
925
دانشگاه اصفهان
926
دانشگاه اصفهان
927
دانشگاه اصفهان
928
دانشگاه اصفهان
929
دانشگاه اصفهان
930
دانشگاه اصفهان
931
دانشگاه اصفهان
932
دانشگاه اصفهان
933
دانشگاه اصفهان
934
دانشگاه اصفهان
935
دانشگاه اصفهان
936
دانشگاه اصول دین
937
دانشگاه افسری امام علی
938
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
939
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
940
دانشگاه ایلام
941
دانشگاه ایلام
942
دانشگاه ایلام
943
دانشگاه الزهرا (س)
944
دانشگاه الزهرا (س)
945
دانشگاه الزهرا (س)
946
دانشگاه الزهرا (س)
947
دانشگاه الزهرا (س)
948
دانشگاه الزهرا (س)
949
دانشگاه الزهرا (س)
950
دانشگاه الزهرا (س)
951
دانشگاه الزهرا (س)
952
دانشگاه الزهرا (س)
953
دانشگاه الزهرا (س)
954
دانشگاه الزهرا (س)
955
دانشگاه الزهرا (س)
956
دانشگاه الزهرا (س)
957
دانشگاه الزهرا(س)
958
دانشگاه الزهرا(س)
959
دانشگاه الزهرا(س)
960
دانشگاه الزهرا(س)
961
دانشگاه الزهرا(س)
962
دانشگاه الزهرا(س)
963
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
964
دانشگاه امام صادق (ع)
965
دانشگاه امام صادق (ع)
966
دانشگاه امام صادق (ع)
967
دانشگاه امام صادق (ع)
968
دانشگاه امام صادق (ع)
969
دانشگاه امام صادق (ع)
970
دانشگاه امام صادق (ع)
971
دانشگاه امام صادق (ع)
972
دانشگاه امام صادق (ع)
973
دانشگاه امام صادق (ع)
974
دانشگاه امام صادق (ع)
975
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
976
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
977
دانشگاه باقر العلوم ع
978
دانشگاه باقر العلوم ع
979
دانشگاه باقر العلوم ع
980
دانشگاه باقر العلوم ع
981
دانشگاه بیرجند
982
دانشگاه بیرجند
983
دانشگاه بیرجند
984
دانشگاه بیرجند
985
دانشگاه بیرجند
986
دانشگاه بیرجند
987
دانشگاه بیرجند
988
دانشگاه بیرجند
989
دانشگاه بیرجند
990
دانشگاه بیرجند
991
دانشگاه بیرجند
992
دانشگاه بیرجند
993
دانشگاه بیرجند
994
دانشگاه بین المللی امام خمینی
995
دانشگاه بین المللی امام خمینی
996
دانشگاه بین المللی امام خمینی
997
دانشگاه بین المللی امام خمینی
998
دانشگاه بین المللی امام خمینی
999
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1000
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1001
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1002
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1003
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1004
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1005
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1006
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1007
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1008
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1009
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1010
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1011
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1012
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1013
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1014
دانشگاه بوعلی سینا
1015
دانشگاه بوعلی سینا
1016
دانشگاه بوعلی سینا
1017
دانشگاه بوعلی سینا
1018
دانشگاه بوعلی سینا
1019
دانشگاه بوعلی سینا
1020
دانشگاه بوعلی سینا
1021
دانشگاه بوعلی سینا
1022
دانشگاه بوعلی سینا
1023
دانشگاه بوعلی سینا
1024
دانشگاه بوعلی سینا
1025
دانشگاه بوعلی سینا
1026
دانشگاه پیام نور
1027
دانشگاه پیام نور
1028
دانشگاه پیام نور
1029
دانشگاه پیام نور
1030
دانشگاه پیام نور
1031
دانشگاه پیام نور
1032
دانشگاه پیام نور
1033
دانشگاه پیام نور
1034
دانشگاه پیام نور
1035
دانشگاه پیام نور
1036
دانشگاه پیام نور
1037
دانشگاه پیام نور
1038
دانشگاه پیام نور
1039
دانشگاه پیام نور
1040
دانشگاه پیام نور
1041
دانشگاه پیام نور
1042
دانشگاه پیام نور
1043
دانشگاه پیام نور
1044
دانشگاه پیام نور
1045
دانشگاه پیام نور
1046
دانشگاه پیام نور
1047
دانشگاه پیام نور
1048
دانشگاه پیام نور
1049
دانشگاه پیام نور
1050
دانشگاه پیام نور
1051
دانشگاه پیام نور
1052
دانشگاه پیام نور
1053
دانشگاه پیام نور
1054
دانشگاه پیام نور
1055
دانشگاه پیام نور
1056
دانشگاه پیام نور
1057
دانشگاه پیام نور
1058
دانشگاه پیام نور
1059
دانشگاه پیام نور
1060
دانشگاه پیام نور
1061
دانشگاه پیام نور
1062
دانشگاه پیام نور
1063
دانشگاه پیام نور
1064
دانشگاه پیام نور
1065
دانشگاه پیام نور
1066
دانشگاه پیام نور
1067
دانشگاه پیام نور
1068
دانشگاه پیام نور
1069
دانشگاه پیام نور
1070
دانشگاه پیام نور
1071
دانشگاه پیام نور
1072
دانشگاه پیام نور
1073
دانشگاه پیام نور
1074
دانشگاه پیام نور
1075
دانشگاه پیام نور
1076
دانشگاه پیام نور
1077
دانشگاه پیام نور
1078
دانشگاه پیام نور
1079
دانشگاه پیام نور
1080
دانشگاه پیام نور
1081
دانشگاه پیام نور
1082
دانشگاه پیام نور
1083
دانشگاه پیام نور
1084
دانشگاه پیام نور
1085
دانشگاه پیام نور
1086
دانشگاه پیام نور
1087
دانشگاه پیام نور
1088
دانشگاه پیام نور
1089
دانشگاه تبریز
1090
دانشگاه تبریز
1091
دانشگاه تبریز
1092
دانشگاه تبریز
1093
دانشگاه تبریز
1094
دانشگاه تبریز
1095
دانشگاه تبریز
1096
دانشگاه تبریز
1097
دانشگاه تبریز
1098
دانشگاه تبریز
1099
دانشگاه تبریز
1100
دانشگاه تبریز
1101
دانشگاه تبریز
1102
دانشگاه تبریز
1103
دانشگاه تبریز
1104
دانشگاه تبریز
1105
دانشگاه تبریز
1106
دانشگاه تبریز
1107
دانشگاه تبریز
1108
دانشگاه تبریز
1109
دانشگاه تبریز
1110
دانشگاه تبریز
1111
دانشگاه تبریز
1112
دانشگاه تبریز
1113
دانشگاه تبریز
1114
دانشگاه تبریز
1115
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1116
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
1117
دانشگاه تربت حیدریه
1118
دانشگاه تربت حیدریه
1119
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1120
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1121
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1122
دانشگاه تربیت مدرس
1123
دانشگاه تربیت مدرس
1124
دانشگاه تربیت مدرس
1125
دانشگاه تربیت مدرس
1126
دانشگاه تربیت مدرس
1127
دانشگاه تربیت مدرس
1128
دانشگاه تربیت مدرس
1129
دانشگاه تربیت مدرس
1130
دانشگاه تربیت مدرس
1131
دانشگاه تربیت مدرس
1132
دانشگاه تربیت مدرس
1133
دانشگاه تربیت مدرس
1134
دانشگاه تربیت مدرس
1135
دانشگاه تربیت مدرس
1136
دانشگاه تربیت مدرس
1137
دانشگاه تربیت مدرس
1138
دانشگاه تربیت مدرس
1139
دانشگاه تربیت مدرس
1140
دانشگاه تربیت مدرس
1141
دانشگاه تربیت مدرس
1142
دانشگاه تربیت مدرس
1143
دانشگاه تربیت مدرس
1144
دانشگاه تربیت مدرس
1145
دانشگاه تربیت مدرس
1146
دانشگاه تربیت مدرس
1147
دانشگاه تربیت مدرس
1148
دانشگاه تربیت مدرس
1149
دانشگاه تربیت مدرس
1150
دانشگاه تربیت مدرس
1151
دانشگاه تهران
1152
دانشگاه تهران
1153
دانشگاه تهران
1154
دانشگاه تهران
1155
دانشگاه تهران
1156
دانشگاه تهران
1157
دانشگاه تهران
1158
دانشگاه تهران
1159
دانشگاه تهران
1160
دانشگاه تهران
1161
دانشگاه تهران
1162
دانشگاه تهران
1163
دانشگاه تهران
1164
دانشگاه تهران
1165
دانشگاه تهران
1166
دانشگاه تهران
1167
دانشگاه تهران
1168
دانشگاه تهران
1169
دانشگاه تهران
1170
دانشگاه تهران
1171
دانشگاه تهران
1172
دانشگاه تهران
1173
دانشگاه تهران
1174
دانشگاه تهران
1175
دانشگاه تهران
1176
دانشگاه تهران
1177
دانشگاه تهران
1178
دانشگاه تهران
1179
دانشگاه تهران
1180
دانشگاه تهران
1181
دانشگاه تهران
1182
دانشگاه تهران
1183
دانشگاه تهران
1184
دانشگاه تهران
1185
دانشگاه تهران
1186
دانشگاه تهران
1187
دانشگاه تهران
1188
دانشگاه تهران
1189
دانشگاه تهران
1190
دانشگاه تهران
1191
دانشگاه تهران
1192
دانشگاه تهران
1193
دانشگاه تهران
1194
دانشگاه تهران
1195
دانشگاه تهران
1196
دانشگاه تهران
1197
دانشگاه تهران
1198
دانشگاه تهران
1199
دانشگاه تهران
1200
دانشگاه تهران
1201
دانشگاه تهران
1202
دانشگاه تهران
1203
دانشگاه تهران
1204
دانشگاه تهران
1205
دانشگاه تهران
1206
دانشگاه تهران
1207
دانشگاه تهران
1208
دانشگاه تهران
1209
دانشگاه تهران
1210
دانشگاه تهران
1211
دانشگاه تهران
1212
دانشگاه تهران
1213
دانشگاه تهران
1214
دانشگاه تهران
1215
دانشگاه تهران
1216
دانشگاه تهران
1217
دانشگاه تهران
1218
دانشگاه تهران
1219
دانشگاه تهران
1220
دانشگاه تهران
1221
دانشگاه تهران
1222
دانشگاه تهران
1223
دانشگاه تهران
1224
دانشگاه تهران
1225
دانشگاه تهران
1226
دانشگاه تهران
1227
دانشگاه تهران
1228
دانشگاه تهران
1229
دانشگاه تهران
1230
دانشگاه تهران
1231
دانشگاه تهران
1232
دانشگاه تهران
1233
دانشگاه تهران
1234
دانشگاه تهران
1235
دانشگاه تهران
1236
دانشگاه تهران
1237
دانشگاه تهران
1238
دانشگاه تهران
1239
دانشگاه تهران
1240
دانشگاه تهران
1241
دانشگاه تهران
1242
دانشگاه تهران
1243
دانشگاه تهران
1244
دانشگاه تهران
1245
دانشگاه تهران
1246
دانشگاه تهران
1247
دانشگاه تهران
1248
دانشگاه تهران
1249
دانشگاه تهران
1250
دانشگاه تهران
1251
دانشگاه تهران
1252
دانشگاه تهران
1253
دانشگاه تهران
1254
دانشگاه تهران
1255
دانشگاه تهران
1256
دانشگاه تهران
1257
دانشگاه تهران
1258
دانشگاه تهران
1259
دانشگاه تهران
1260
دانشگاه تهران
1261
دانشگاه تهران
1262
دانشگاه تهران
1263
دانشگاه تهران
1264
دانشگاه تهران
1265
دانشگاه تهران
1266
دانشگاه تهران
1267
دانشگاه تهران
1268
دانشگاه تهران
1269
دانشگاه تهران
1270
دانشگاه تهران
1271
دانشگاه تهران
1272
دانشگاه تهران
1273
دانشگاه تهران
1274
دانشگاه تهران
1275
دانشگاه تهران
1276
دانشگاه تهران
1277
دانشگاه تهران
1278
دانشگاه تهران
1279
دانشگاه تهران
1280
دانشگاه تهران
1281
دانشگاه تهران
1282
دانشگاه تهران
1283
دانشگاه تهران
1284
دانشگاه تهران
1285
دانشگاه تهران
1286
دانشگاه تهران
1287
دانشگاه تهران
1288
دانشگاه تهران
1289
دانشگاه تهران
1290
دانشگاه تهران
1291
دانشگاه تهران
1292
دانشگاه جامع امام حسین
1293
دانشگاه جامع امام حسین
1294
دانشگاه جامع امام حسین
1295
دانشگاه جامع امام حسین
1296
دانشگاه جامع امام حسین
1297
دانشگاه جامع امام حسین
1298
دانشگاه جامع امام حسین
1299
دانشگاه جامع امام حسین
1300
دانشگاه جامع امام حسین
1301
دانشگاه جامع امام حسین
1302
دانشگاه جامع امام حسین
1303
دانشگاه جامع امام حسین
1304
دانشگاه جامع امام حسین
1305
دانشگاه جامع امام حسین
1306
دانشگاه جامع امام حسین
1307
دانشگاه جامع امام حسین
1308
دانشگاه جامع امام حسین
1309
دانشگاه جامع امام حسین
1310
دانشگاه حکیم سبزواری
1311
دانشگاه حکیم سبزواری
1312
دانشگاه حکیم سبزواری
1313
دانشگاه خاتم
1314
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1315
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1316
دانشگاه خلیج فارس
1317
دانشگاه خلیج فارس
1318
دانشگاه خلیج فارس
1319
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1320
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1321
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1322
دانشگاه خوارزمی
1323
دانشگاه خوارزمی
1324
دانشگاه خوارزمی
1325
دانشگاه خوارزمی
1326
دانشگاه خوارزمی
1327
دانشگاه خوارزمی
1328
دانشگاه خوارزمی
1329
دانشگاه خوارزمی
1330
دانشگاه خوارزمی
1331
دانشگاه خوارزمی
1332
دانشگاه خوارزمی
1333
دانشگاه خوارزمی
1334
دانشگاه خوارزمی
1335
دانشگاه خوارزمی
1336
دانشگاه خوارزمی
1337
دانشگاه خوارزمی
1338
دانشگاه خوارزمی
1339
دانشگاه خوارزمی
1340
دانشگاه خوارزمی
1341
دانشگاه خوارزمی
1342
دانشگاه خوارزمی
1343
دانشگاه خوارزمی
1344
دانشگاه خوارزمی
1345
دانشگاه خوارزمی
1346
دانشگاه دامغان
1347
دانشگاه دامغان
1348
دانشگاه دامغان
1349
دانشگاه دامغان
1350
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
1351
دانشگاه رازی کرمانشاه
1352
دانشگاه رازی کرمانشاه
1353
دانشگاه رازی کرمانشاه
1354
دانشگاه رازی کرمانشاه
1355
دانشگاه رازی کرمانشاه
1356
دانشگاه رازی کرمانشاه
1357
دانشگاه رازی کرمانشاه
1358
دانشگاه زابل
1359
دانشگاه زابل
1360
دانشگاه زابل
1361
دانشگاه یزد
1362
دانشگاه یزد
1363
دانشگاه یزد
1364
دانشگاه یزد
1365
دانشگاه یزد
1366
دانشگاه یزد
1367
دانشگاه یزد
1368
دانشگاه یزد
1369
دانشگاه یزد
1370
دانشگاه یزد
1371
دانشگاه زنجان
1372
دانشگاه زنجان
1373
دانشگاه زنجان
1374
دانشگاه زنجان
1375
دانشگاه زنجان
1376
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1377
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1378
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1379
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1380
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1381
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1382
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1383
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1384
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1385
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1386
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1387
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1388
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1389
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1390
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1391
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1392
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1393
دانشگاه سمنان
1394
دانشگاه سمنان
1395
دانشگاه سمنان
1396
دانشگاه سمنان
1397
دانشگاه سمنان
1398
دانشگاه سمنان
1399
دانشگاه سمنان
1400
دانشگاه سمنان
1401
دانشگاه سمنان
1402
دانشگاه سمنان
1403
دانشگاه سمنان
1404
دانشگاه سمنان
1405
دانشگاه سمنان
1406
دانشگاه سمنان
1407
دانشگاه سمنان
1408
دانشگاه سمنان
1409
دانشگاه سمنان
1410
دانشگاه سمنان
1411
دانشگاه سمنان
1412
دانشگاه سمنان
1413
دانشگاه سمنان
1414
دانشگاه سمنان
1415
دانشگاه شاهد
1416
دانشگاه شاهد
1417
دانشگاه شاهد
1418
دانشگاه شاهد
1419
دانشگاه شاهد
1420
دانشگاه شاهد
1421
دانشگاه شاهد
1422
دانشگاه شاهد
1423
دانشگاه شاهد
1424
دانشگاه شاهد
1425
دانشگاه شاهد
1426
دانشگاه شاهد
1427
دانشگاه شیراز
1428
دانشگاه شیراز
1429
دانشگاه شیراز
1430
دانشگاه شیراز
1431
دانشگاه شیراز
1432
دانشگاه شیراز
1433
دانشگاه شیراز
1434
دانشگاه شیراز
1435
دانشگاه شیراز
1436
دانشگاه شیراز
1437
دانشگاه شیراز
1438
دانشگاه شیراز
1439
دانشگاه شیراز
1440
دانشگاه شیراز
1441
دانشگاه شیراز
1442
دانشگاه شیراز
1443
دانشگاه شیراز
1444
دانشگاه شیراز
1445
دانشگاه شیراز
1446
دانشگاه شیراز
1447
دانشگاه شیراز
1448
دانشگاه شیراز
1449
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1450
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1451
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1452
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1453
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1454
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1455
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1456
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1457
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1458
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1459
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1460
دانشگاه شهید بهشتی
1461
دانشگاه شهید بهشتی
1462
دانشگاه شهید بهشتی
1463
دانشگاه شهید بهشتی
1464
دانشگاه شهید بهشتی
1465
دانشگاه شهید بهشتی
1466
دانشگاه شهید بهشتی
1467
دانشگاه شهید بهشتی
1468
دانشگاه شهید بهشتی
1469
دانشگاه شهید بهشتی
1470
دانشگاه شهید بهشتی
1471
دانشگاه شهید بهشتی
1472
دانشگاه شهید بهشتی
1473
دانشگاه شهید بهشتی
1474
دانشگاه شهید بهشتی
1475
دانشگاه شهید بهشتی
1476
دانشگاه شهید بهشتی
1477
دانشگاه شهید بهشتی
1478
دانشگاه شهید بهشتی
1479
دانشگاه شهید بهشتی
1480
دانشگاه شهید بهشتی
1481
دانشگاه شهید بهشتی
1482
دانشگاه شهید بهشتی
1483
دانشگاه شهید چمران
1484
دانشگاه شهید چمران
1485
دانشگاه شهید چمران
1486
دانشگاه شهید چمران
1487
دانشگاه شهید چمران
1488
دانشگاه شهید چمران
1489
دانشگاه شهید چمران
1490
دانشگاه شهید چمران
1491
دانشگاه شهید چمران
1492
دانشگاه شهید چمران
1493
دانشگاه شهید چمران اهواز
1494
دانشگاه شهید چمران اهواز
1495
دانشگاه شهید چمران اهواز
1496
دانشگاه شهید چمران اهواز
1497
دانشگاه شهید چمران اهواز
1498
دانشگاه شهید چمران اهواز
1499
دانشگاه شهید چمران اهواز
1500
دانشگاه شهید چمران اهواز
1501
دانشگاه شهید چمران اهواز
1502
دانشگاه شهید چمران اهواز
1503
دانشگاه شهید چمران اهواز
1504
دانشگاه شهید چمران اهواز
1505
دانشگاه شهید چمران اهواز
1506
دانشگاه شهید چمران اهواز
1507
دانشگاه شهید چمران اهواز
1508
دانشگاه شهید چمران اهواز
1509
دانشگاه شهید چمران اهواز
1510
دانشگاه شهید چمران اهواز
1511
دانشگاه شهید رجائی
1512
دانشگاه شهید رجائی
1513
دانشگاه شهید رجائی
1514
دانشگاه شهید رجائی
1515
دانشگاه شهید رجائی
1516
دانشگاه شهید رجائی
1517
دانشگاه شهید رجائی
1518
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1519
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1520
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1521
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1522
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1523
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1524
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1525
دانشگاه شهرکرد
1526
دانشگاه شهرکرد
1527
دانشگاه شهرکرد
1528
دانشگاه صدا و سیما
1529
دانشگاه صنعتی اصفهان
1530
دانشگاه صنعتی اصفهان
1531
دانشگاه صنعتی اصفهان
1532
دانشگاه صنعتی اصفهان
1533
دانشگاه صنعتی اصفهان
1534
دانشگاه صنعتی اصفهان
1535
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1536
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1537
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1538
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1539
دانشگاه صنعتی شاهرود
1540
دانشگاه صنعتی شاهرود
1541
دانشگاه صنعتی شاهرود
1542
دانشگاه صنعتی شاهرود
1543
دانشگاه صنعتی شاهرود
1544
دانشگاه صنعتی شاهرود
1545
دانشگاه صنعتی شاهرود
1546
دانشگاه صنعتی شاهرود
1547
دانشگاه صنعتی شاهرود
1548
دانشگاه صنعتی شاهرود
1549
دانشگاه صنعتی شریف
1550
دانشگاه صنعتی شریف
1551
دانشگاه صنعتی شریف
1552
دانشگاه صنعتی شریف
1553
دانشگاه صنعتی شریف
1554
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1555
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1556
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1557
دانشگاه صنعت نفت
1558
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1559
دانشگاه عالی دفاع ملی
1560
دانشگاه عالی دفاع ملی
1561
دانشگاه عالی دفاع ملی
1562
دانشگاه عدالت
1563
دانشگاه عدالت
1564
دانشگاه عدالت
1565
دانشگاه عدالت
1566
دانشگاه عدالت
1567
دانشگاه عدالت
1568
دانشگاه عدالت
1569
دانشگاه عدالت
1570
دانشگاه عدالت
1571
دانشگاه علامه طباطبایی
1572
دانشگاه علامه طباطبایی
1573
دانشگاه علامه طباطبایی
1574
دانشگاه علامه طباطبایی
1575
دانشگاه علامه طباطبایی
1576
دانشگاه علامه طباطبایی
1577
دانشگاه علامه طباطبایی
1578
دانشگاه علامه طباطبایی
1579
دانشگاه علامه طباطبایی
1580
دانشگاه علامه طباطبایی
1581
دانشگاه علامه طباطبایی
1582
دانشگاه علامه طباطبایی
1583
دانشگاه علامه طباطبایی
1584
دانشگاه علامه طباطبائی
1585
دانشگاه علامه طباطبائی
1586
دانشگاه علامه طباطبائی
1587
دانشگاه علامه طباطبائی
1588
دانشگاه علامه طباطبائی
1589
دانشگاه علامه طباطبائی
1590
دانشگاه علامه طباطبائی
1591
دانشگاه علامه طباطبائی
1592
دانشگاه علامه طباطبائی
1593
دانشگاه علامه طباطبائی
1594
دانشگاه علامه طباطبائی
1595
دانشگاه علامه طباطبائی
1596
دانشگاه علامه طباطبائی
1597
دانشگاه علامه طباطبائی
1598
دانشگاه علامه طباطبائی
1599
دانشگاه علامه طباطبائی
1600
دانشگاه علامه طباطبائی
1601
دانشگاه علامه طباطبائی
1602
دانشگاه علامه طباطبائی
1603
دانشگاه علامه طباطبائی
1604
دانشگاه علامه طباطبائی
1605
دانشگاه علامه طباطبائی
1606
دانشگاه علامه طباطبائی
1607
دانشگاه علامه طباطبائی
1608
دانشگاه علامه طباطبائی
1609
دانشگاه علامه طباطبائی
1610
دانشگاه علامه طباطبائی
1611
دانشگاه علامه طباطبائی
1612
دانشگاه علم و صنعت ایران
1613
دانشگاه علم و صنعت ایران
1614
دانشگاه علم و صنعت ایران
1615
دانشگاه علم و صنعت ایران
1616
دانشگاه علم و صنعت ایران
1617
دانشگاه علم و صنعت ایران
1618
دانشگاه علم و صنعت ایران
1619
دانشگاه علم و صنعت ایران
1620
دانشگاه علم و صنعت ایران
1621
دانشگاه علم و صنعت ایران
1622
دانشگاه علم و صنعت ایران
1623
دانشگاه علم و فرهنگ
1624
دانشگاه علم و فرهنگ
1625
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1626
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1627
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1628
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1629
دانشگاه علوم انتظامی
1630
دانشگاه علوم انتظامی
1631
دانشگاه علوم انتظامی
1632
دانشگاه علوم انتظامی
1633
دانشگاه علوم انتظامی
1634
دانشگاه علوم انتظامی
1635
دانشگاه علوم انتظامی
1636
دانشگاه علوم انتظامی
1637
دانشگاه علوم انتظامی
1638
دانشگاه علوم انتظامی
1639
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1640
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
1641
دانشگاه علوم پزشکی
1642
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
1643
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1644
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1645
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1646
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1647
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1648
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1649
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1650
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1651
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1652
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1653
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1654
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1655
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1656
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1657
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
1658
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
1659
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
1660
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
1661
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
1662
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
1663
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
1664
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1665
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1666
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1667
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1668
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
1669
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
1670
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1671
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1672
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1673
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1674
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1675
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1676
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1677
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1678
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1679
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1680
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1681
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
1682
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
1683
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
1684
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
1685
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
1686
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
1687
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
1688
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1689
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1690
دانشگاه علوم پزشکی البرز
1691
دانشگاه علوم پزشکی البرز
1692
دانشگاه علوم پزشکی البرز
1693
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1694
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1695
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1696
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1697
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
1698
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1699
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1700
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
1701
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
1702
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1703
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1704
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1705
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1706
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1707
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1708
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1709
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1710
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
1711
دانشگاه علوم پزشکی بم
1712
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1713
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1714
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1715
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1716
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1717
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1718
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
1719
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
1720
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
1721
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
1722
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
1723
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
1724
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1725
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1726
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1727
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1728
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1729
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1730
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1731
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1732
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1733
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1734
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1735
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1736
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1737
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1738
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1739
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1740
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1741
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1742
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1743
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1744
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
1745
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
1746
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
1747
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
1748
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
1749
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
1750
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1751
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
1752
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
1753
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
1754
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
1755
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
1756
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
1757
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
1758
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
1759
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
1760
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
1761
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
1762
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
1763
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
1764
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1765
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1766
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1767
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1768
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1769
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1770
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
1771
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1772
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
1773
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1774
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
1775
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1776
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1777
دانشگاه علوم پزشکی زابل
1778
دانشگاه علوم پزشکی زابل
1779
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1780
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1781
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1782
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1783
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1784
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
1785
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1786
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1787
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1788
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1789
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1790
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
1791
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1792
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1793
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1794
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1795
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
1796
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
1797
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
1798
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1799
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1800
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1801
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1802
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1803
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1804
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1805
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1806
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1807
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1808
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1809
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1810
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1811
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1812
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
1813
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
1814
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
1815
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
1816
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
1817
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1818
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1819
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1820
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1821
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1822
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1823
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1824
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1825
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1826
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1827
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1828
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1829
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1830
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1831
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1832
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1833
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1834
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
1835
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
1836
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
1837
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
1838
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
1839
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
1840
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
1841
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
1842
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
1843
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1844
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
1845
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1846
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1847
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
1848
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
1849
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
1850
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
1851
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
1852
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
1853
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1854
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1855
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1856
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1857
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1858
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1859
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1860
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1861
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
1862
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1863
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1864
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1865
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
1866
دانشگاه علوم پزشکی فسا
1867
دانشگاه علوم پزشکی فسا
1868
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1869
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1870
دانشگاه علوم پزشکی قم
1871
دانشگاه علوم پزشکی قم
1872
دانشگاه علوم پزشکی قم
1873
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1874
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1875
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1876
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1877
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
1878
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
1879
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
1880
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1881
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1882
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1883
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1884
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1885
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1886
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1887
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1888
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1889
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1890
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1891
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1892
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1893
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1894
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
1895
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1896
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1897
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1898
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1899
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1900
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1901
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1902
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
1903
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
1904
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1905
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
1906
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
1907
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1908
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1909
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
1910
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1911
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1912
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1913
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1914
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1915
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1916
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1917
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1918
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1919
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1920
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1921
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1922
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1923
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1924
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1925
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1926
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1927
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1928
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1929
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1930
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1931
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1932
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1933
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1934
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1935
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1936
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1937
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1938
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1939
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1940
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
1941
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
1942
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1943
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
1944
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
1945
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1946
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1947
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
1948
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1949
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1950
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1951
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1952
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1953
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1954
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1955
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1956
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1957
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1958
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1959
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1960
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
1961
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
1962
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
1963
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
1964
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
1965
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1966
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
1967
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
1968
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
1969
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
1970
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1971
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1972
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1973
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1974
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1975
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1976
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1977
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1978
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1979
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1980
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1981
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1982
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1983
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1984
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1985
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1986
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1987
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1988
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1989
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1990
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1991
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1992
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1993
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1994
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
1995
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
1996
دانشگاه فردوسی مشهد
1997
دانشگاه فردوسی مشهد
1998
دانشگاه فردوسی مشهد
1999
دانشگاه فردوسی مشهد
2000
دانشگاه فردوسی مشهد
2001
دانشگاه فردوسی مشهد
2002
دانشگاه فردوسی مشهد
2003
دانشگاه فردوسی مشهد
2004
دانشگاه فردوسی مشهد
2005
دانشگاه فردوسی مشهد
2006
دانشگاه فردوسی مشهد
2007
دانشگاه فردوسی مشهد
2008
دانشگاه فردوسی مشهد
2009
دانشگاه فردوسی مشهد
2010
دانشگاه فردوسی مشهد
2011
دانشگاه فردوسی مشهد
2012
دانشگاه فردوسی مشهد
2013
دانشگاه فردوسی مشهد
2014
دانشگاه فردوسی مشهد
2015
دانشگاه فردوسی مشهد
2016
دانشگاه فردوسی مشهد
2017
دانشگاه فردوسی مشهد
2018
دانشگاه فردوسی مشهد
2019
دانشگاه فردوسی مشهد
2020
دانشگاه فردوسی مشهد
2021
دانشگاه فردوسی مشهد
2022
دانشگاه فردوسی مشهد
2023
دانشگاه فردوسی مشهد
2024
دانشگاه فردوسی مشهد
2025
دانشگاه فردوسی مشهد
2026
دانشگاه فردوسی مشهد
2027
دانشگاه فردوسی مشهد
2028
دانشگاه فردوسی مشهد
2029
دانشگاه فردوسی مشهد
2030
دانشگاه فردوسی مشهد
2031
دانشگاه فردوسی مشهد
2032
دانشگاه فردوسی مشهد
2033
دانشگاه فردوسی مشهد
2034
دانشگاه فردوسی مشهد
2035
دانشگاه فردوسی مشهد
2036
دانشگاه فردوسی مشهد
2037
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
2038
دانشگاه فرهنگیان
2039
دانشگاه فرهنگیان
2040
دانشگاه فرهنگیان
2041
دانشگاه فرهنگیان
2042
دانشگاه فرهنگیان
2043
دانشگاه فرهنگیان
2044
دانشگاه فرهنگیان
2045
دانشگاه فرهنگیان
2046
دانشگاه فنی و حرفه ای
2047
دانشگاه قم
2048
دانشگاه قم
2049
دانشگاه قم
2050
دانشگاه قم
2051
دانشگاه قم
2052
دانشگاه کاشان
2053
دانشگاه کاشان
2054
دانشگاه کاشان
2055
دانشگاه کاشان
2056
دانشگاه کاشان
2057
دانشگاه کاشان
2058
دانشگاه کاشان
2059
دانشگاه کاشان
2060
دانشگاه کاشان
2061
دانشگاه کردستان
2062
دانشگاه کردستان
2063
دانشگاه کردستان
2064
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
2065
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
2066
دانشگاه گیلان
2067
دانشگاه گیلان
2068
دانشگاه گیلان
2069
دانشگاه گیلان
2070
دانشگاه گیلان
2071
دانشگاه گیلان
2072
دانشگاه گیلان
2073
دانشگاه گیلان
2074
دانشگاه گیلان
2075
دانشگاه گیلان
2076
دانشگاه گیلان
2077
دانشگاه گیلان
2078
دانشگاه گیلان
2079
دانشگاه گیلان
2080
دانشگاه گیلان
2081
دانشگاه گیلان
2082
دانشگاه گیلان
2083
دانشگاه گیلان
2084
دانشگاه گیلان
2085
دانشگاه گیلان
2086
دانشگاه گلستان
2087
دانشگاه گلستان
2088
دانشگاه گلستان
2089
دانشگاه گنبد کاووس
2090
دانشگاه گنبد کاووس
2091
دانشگاه لرستان
2092
دانشگاه مازندران
2093
دانشگاه مازندران
2094
دانشگاه مازندران
2095
دانشگاه مازندران
2096
دانشگاه مازندران
2097
دانشگاه مازندران
2098
دانشگاه مازندران
2099
دانشگاه مازندران
2100
دانشگاه مازندران
2101
دانشگاه مازندران
2102
دانشگاه مازندران
2103
دانشگاه مازندران
2104
دانشگاه مازندران
2105
دانشگاه مازندران
2106
دانشگاه مازندران
2107
دانشگاه مازندران
2108
دانشگاه مازندران
2109
دانشگاه مازندران
2110
دانشگاه مازندران
2111
دانشگاه مازندران
2112
دانشگاه مازندران
2113
دانشگاه مازندران
2114
دانشگاه مالک اشتر
2115
دانشگاه مالک اشتر
2116
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
2117
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
2118
دانشگاه محیط زیست
2119
دانشگاه محقق اردبیلی
2120
دانشگاه محقق اردبیلی
2121
دانشگاه محقق اردبیلی
2122
دانشگاه مذاهب اسلامی
2123
دانشگاه مذاهب اسلامی
2124
دانشگاه مذاهب اسلامی
2125
دانشگاه مذاهب اسلامی
2126
دانشگاه مذاهب اسلامی
2127
دانشگاه مذاهب اسلامی
2128
دانشگاه مراغه
2129
دانشگاه معارف اسلامی
2130
دانشگاه مفید
2131
دانشگاه مفید
2132
دانشگاه مفید
2133
دانشگاه مفید
2134
دانشگاه ملایر
2135
دانشگاه ملایر
2136
دانشگاه ملایر
2137
دانشگاه ملایر
2138
دانشگاه ملایر
2139
دانشگاه های منطقه غرب کشور
2140
دانشگاه های منطقه غرب کشور
2141
دانشگاه هرمزگان
2142
دانشگاه هرمزگان
2143
دانشگاه هنر
2144
دانشگاه هنر
2145
دانشگاه هنر
2146
دانشگاه هنر
2147
دانشگاه هنر اصفهان
2148
دانشگاه هنر اصفهان
2149
دانشگاه هنر اصفهان
2150
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
2151
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
2152
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
2153
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
2154
دفتر تبلیغات
2155
دفتر تبلیغات
2156
دفتر تبلیغات
2157
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2158
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2159
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2160
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2161
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2162
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2163
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
2164
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
2165
دکتر بهروز مشایخی
2166
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
2167
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
2168
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
2169
دکتر روح اله طاهرخانی
2170
دکتر ضیاء تاج الدین
2171
دکتر عامری
2172
دکتر علی کارگری
2173
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
2174
دکتر نصر اله مرادی کر
2175
دکتر نوروزی
2176
دیوان محاسبات کشور
2177
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
2178
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
2179
ریاست جمهوری
2180
ریاست جمهوری
2181
ریاست جمهوری
2182
رحمان بابازاده
2183
رضا حسن زاده اشرفی
2184
رضا حسن زاده اشرفی
2185
رضا صابری خورزوقی
2186
رضا محزونیه
2187
زنان
2188
زندگی
2189
س
2190
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
2191
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
2192
سازمان امور مالیاتی کشور
2193
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
2194
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
2195
سازمان انرژی اتمی
2196
سازمان بسیج اساتید
2197
سازمان بسیج اساتید
2198
سازمان بسیج اساتید
2199
سازمان بسیج اساتید
2200
سازمان بسیج اساتید
2201
سازمان بسیج مستضعفین
2202
سازمان بورس و اوراق بهادار
2203
سازمان پزشکی قانونی کشور
2204
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
2205
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
2206
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2207
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2208
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2209
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2210
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2211
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2212
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
2213
سازمان تبلیغات اسلامی
2214
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2215
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2216
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2217
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2218
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2219
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2220
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2221
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2222
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2223
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2224
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2225
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2226
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2227
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2228
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2229
سازمان ثبت احوال کشور
2230
سازمان جغرافیایی
2231
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
2232
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
2233
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
2234
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
2235
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
2236
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
2237
سازمان دانش آموزی
2238
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
2239
سازمان سنجش و آموزش کشور
2240
سازمان صدا و سیما
2241
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
2242
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
2243
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
2244
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
2245
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
2246
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2247
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
2248
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
2249
سازمان هلال احمر
2250
سازمان هواشناسی کشور
2251
سازمان هواشناسی کشور
2252
ساقی باقری نیا
2253
سید اصغر ملاسعیدی
2254
سید اصغر ملاسعیدی
2255
سید حکمت الله موسوی
2256
سید عبدالعظیم موسوی
2257
سید علی بابامیری
2258
سید علی ریاض
2259
سید فخرالدین شبیری
2260
سید مالک حسینی
2261
سیدمحمد صفی زاده
2262
سید محمد صفی زاده
2263
سید محمدطاهر موسوی زاده
2264
سیده طناز جعفری
2265
سیده فاطمه درواری
2266
سیناوب
2267
سیناوب
2268
سینما
2269
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
2270
شرکت بین المللی پارت طب ارس
2271
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
2272
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
2273
شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل
2274
شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روز
2275
شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان
2276
شرکت دنیای اقتصاد تابان
2277
شرکت رسانه اصفهان امروز
2278
شرکت سهامی بیمه ایران
2279
شرکت صنایع الکترونیک ایران
2280
شرکت کارآفرینی نخبگان تفاهم
2281
شرکت کارون پیام اکسین
2282
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
2283
شرکت ملی نفت ایران
2284
شرکت مینا گستر امروز
2285
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
2286
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
2287
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
2288
شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبز
2289
شرکت هفت صبح ماندگار
2290
شرکت همشهری
2291
شرکت وارش
2292
شکرالله رضازاده شرمه
2293
شمسی پورمحمدی
2294
شهرداری اصفهان
2295
شهرداری اصفهان
2296
شهرداری تهران
2297
شهرداری مشهد
2298
شهر دانش
2299
شهر دانش
2300
شهر دانش
2301
شهرزاد پیمان
2302
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
2303
شورای عالی انقلاب فرهنگی
2304
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
2305
صاحب امتیاز
2306
صاحب امتیاز
2307
طب اعتیاد
2308
طلیعه خادمیان
2309
عباسعلی بهاری اردشیری
2310
عبداله جعفرعلی جاسبی
2311
عبداله جعفرعلی جاسبی
2312
عصر
2313
عقیق
2314
علی آقا محمدی
2315
علی اکبر بهبهانی
2316
علی دهباشی
2317
علیرضا دبیر
2318
علیرضا علی احمدی
2319
علی صالح آبادی
2320
علی میرزایی
2321
علی یوسف پور
2322
غلامحسین عطایی دریایی
2323
غلامحسین واحدی پور تبریزی
2324
غلامرضا جعفرپور مقدم
2325
ف
2326
فرا
2327
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
2328
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2329
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2330
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
2331
فیروز نعیم محبوبی
2332
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
2333
قلم
2334
قوه قضائیه
2335
قوه قضائیه-مرکز رسانه
2336
ک
2337
کامران احمدپور
2338
کتاب
2339
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
2340
کمیته ملی انرژی
2341
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
2342
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
2343
لاله شیخی مقدم
2344
م
2345
مازیار هوشمند
2346
ماهنامه فیلم
2347
مجابی
2348
مجتبی وحید گلپایگانی
2349
مجتمع آموزشی امام صادق (ع)
2350
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
2351
مجلس شورای اسلامی
2352
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
2353
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
2354
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
2355
مجله مثبت
2356
مجله معلق
2357
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2358
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2359
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2360
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2361
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2362
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
2363
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
2364
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
2365
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
2366
مجمع عالی حکمت اسلامی
2367
محمدرضا ربانی
2368
محمدرضا سعدی
2369
محمدرضا شواخی زواره (مدیر مسئول)
2370
محمدصادق طاهری
2371
محمد عسلی
2372
محمدعلی وکیلی
2373
محمدکاظم شکوهی راد
2374
محمد مسعود ارکان
2375
محمدمهدی جعفری زاده
2376
محمد هادیفر
2377
محمود حیدری
2378
مدرسه اسلامی هنر
2379
میرایوب پیرایش قهوه چی
2380
مرتضی داستانی
2381
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
2382
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
2383
مرکز آمار ایران
2384
مرکز آمار ایران
2385
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
2386
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
2387
مرکز آموزش مدیریت دولتی
2388
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
2389
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
2390
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
2391
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
2392
مرکز پژوهشی هنر و معماری
2393
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
2394
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
2395
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
2396
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
2397
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2398
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
2399
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
2400
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
2401
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
2402
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
2403
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
2404
مرکز رسانه قوه قضاییه
2405
مرکز فقهی ائمه اطهار
2406
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
2407
مرکز مطالعات مدیریت ایران
2408
مرکز ملی جهانی شدن
2409
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
2410
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
2411
مرکز نشر میراث مکتوب
2412
میزبان بابلسر
2413
مسیح الله سلطانی
2414
مسعود جلالی یرزگر
2415
مسعود داودی
2416
مصطفی خان زادی
2417
مصطفی کواکبیان
2418
مظفر حاجیان حسین آبادی
2419
منصور مظفری
2420
مهدی بگلری
2421
مهدی رحمانیان
2422
مهرداد بذرپاش
2423
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
2424
موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم
2425
موسسه اطلاعات
2426
مؤسسه اطلاع رسانی خبرگزاری آریا
2427
موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری کار
2428
مؤسسه افق رسانه پویا
2429
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
2430
موسسه آموزش عالی سبز
2431
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
2432
موسسه آموزش عالی قشم
2433
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2434
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2435
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2436
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2437
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2438
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2439
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2440
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2441
موسسه انتشارات امید مجد
2442
مؤسسه انتشار نشریه عصر ایرانیان
2443
موسسه باغ کتاب تهران
2444
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
2445
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2446
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2447
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2448
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
2449
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
2450
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2451
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2452
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2453
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2454
موسسه تحقیقات پنبه ایران
2455
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
2456
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2457
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2458
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2459
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2460
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2461
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2462
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2463
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2464
موسسه تحقیقات خاک و آب
2465
موسسه تحقیقات خاک و آب
2466
موسسه تحقیقات شیلات ایران
2467
موسسه تحقیقات شیلات ایران
2468
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
2469
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
2470
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2471
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2472
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2473
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2474
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2475
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2476
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
2477
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
2478
موسسه خانه ایرانیان خارج ازکشور
2479
موسسه خانه کتاب ایران
2480
موسسه خبرگزاری رسا
2481
موسسه خبرگزاری مهر
2482
مؤسسه رسانه گستر ساده
2483
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
2484
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
2485
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
2486
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2487
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2488
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2489
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2490
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2491
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2492
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2493
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2494
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2495
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2496
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2497
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2498
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2499
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2500
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2501
موسسه شیعه شناسی
2502
موسسه شیعه شناسی
2503
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
2504
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
2505
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
2506
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
2507
موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی
2508
موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس
2509
موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان
2510
موسسه فرهنگی خدمات اطلاع رسانی نما رسانه
2511
موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان ایران - جهاد دانشگاهی
2512
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
2513
موسسه فرهنگی نبأ مبین
2514
موسسه فرهنگی هنری
2515
موسسه فرهنگی هنری ابناء الرسول تهران
2516
موسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدس
2517
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
2518
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
2519
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
2520
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
2521
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران
2522
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
2523
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی شبستان نور
2524
موسسه فرهنگی ورزشی پاس
2525
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
2526
مؤسسه کلبه امید مازرون
2527
موسسه کیهان
2528
موسسه کیهان
2529
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
2530
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2531
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2532
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
2533
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
2534
موسسه مطالعات علوم شناختی
2535
مؤسسه مطالعات فرهنگ و رسانه
2536
موسسه مطالعات ملی
2537
موسسه مطالعات هنر اسلامی
2538
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
2539
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
2540
مؤسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
2541
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
2542
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
2543
موسسه نساجی امروز
2544
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
2545
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
2546
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
2547
ناجا
2548
ناجا
2549
ناجا
2550
ناجا
2551
ناجا
2552
ناجا
2553
ناجا
2554
ناجا
2555
ناجا
2556
ناجا
2557
ناجا
2558
ناجا
2559
ناجا
2560
ناجا
2561
ناجا
2562
ناجا
2563
ناجا
2564
ناجا
2565
ناصر قدیری رازلیقی
2566
نخست
2567
نرجس رجایی
2568
نسیم
2569
نشریه المپبک
2570
نشریه هفت شهر
2571
نصرت الله طاقتی احسن
2572
نعمت الله شهبازی
2573
نیک
2574
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
2575
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
2576
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2577
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2578
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2579
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2580
نیوز
2581
هرمز شجاعی مهر
2582
هرمز هوشمند راد
2583
هنر
2584
هوشمند سفیدی
2585
ورزش
2586
وزارت امور اقتصادی و دارایی
2587
وزارت امور اقتصادی و دارایی
2588
وزارت امور خارجه
2589
وزارت امور خارجه
2590
وزارت امور خارجه
2591
وزارت آموزش و پرورش
2592
وزارت آموزش و پرورش
2593
وزارت آموزش و پرورش
2594
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2595
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
2596
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
2597
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
2598
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2599
وزارت جهاد کشاورزی
2600
وزارت جهاد کشاورزی
2601
وزارت جهاد کشاورزی
2602
وزارت جهاد کشاورزی
2603
وزارت جهاد کشاورزی
2604
وزارت جهاد کشاورزی
2605
وزارت جهاد کشاورزی
2606
وزارت راه و شهر سازی
2607
وزارت صنعت، معدن و تجارت
2608
وزارت صنعت، معدن و تجارت
2609
وزارت صنعت، معدن و تجارت
2610
وزارت صنعت، معدن و تجارت
2611
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2612
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2613
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2614
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2615
وزارت نیرو
2616
وزارت ورزش و جوانان
2617
وزارت ورزش و جوانان
2618
ولی الله شجاع پوریان
2619
2620
2621
2622