• پاسداشت
  • ارتباط
  • دموکراسی
  • پایگاه اطلاعات نشریات علمی ایران
  • iranjournals.ir
# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
ابراهیم بهمنی جلالی
2
آیة الله احمد بهشتی
3
احمد محمودزاده
4
آستان قدس رضوی
5
آستان قدس رضوی
6
آستان قدس رضوی
7
آقای بهزاد شاهمرادی
8
آقای پویان فخاریان-سمنان
9
اقای خلیجی
10
آقای دکتر محمود عباسی
11
الیاس حضرتی
12
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
13
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
14
انجمن آبخیزداری ایران
15
انجمن آبخیزداری ایران
16
انجمن آبزی پروری ایران
17
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
18
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
19
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
20
انجمن احتراق ایران
21
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
22
انجمن ایرانی تاریخ
23
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
24
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
25
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
26
انجمن ایرانی روانشناسی
27
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
28
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
29
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
30
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
31
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
32
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
33
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
34
انجمن اقتصاد انرژی ایران
35
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
36
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
37
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
38
انجمن الکتروشیمی ایران
39
انجمن آمار ایران
40
انجمن آمار ایران
41
انجمن آمار ایران
42
انجمن ایمنی زیستی ایران
43
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
44
انجمن آموزش عالی ایران
45
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
46
انجمن انرژی ایران
47
انجمن انسان شناسی ایران
48
انجمن انفورماتیک ایران
49
انجمن آهن و فولاد ایران
50
انجمن باستان شناسی ایران
51
انجمن برق آبی ایران
52
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
53
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
54
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
55
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
56
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
57
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
58
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
59
انجمن پسماند ایران
60
انجمن پلیمر ایران
61
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
62
انجمن ترویج علم
63
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
64
انجمن تعلیم و تربیت
65
انجمن جامعه‌شناسی ایران
66
انجمن جامعه‌شناسی ایران
67
انجمن جامعه‌شناسی ایران
68
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
69
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
70
انجمن جغرافیای ایران
71
انجمن جغرافیایی ایران
72
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
73
انجمن جمعیت شناسی ایران
74
انجمن جنگلبانی ایران
75
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
76
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
77
انجمن حسابداری ایران
78
انجمن حسابداری ایران
79
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
80
انجمن حشره شناسی ایران
81
انجمن حشره شناسی ایران
82
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
83
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
84
انجمن حقوق شناسی
85
انجمن حکمت و فلسفه ایران
86
انجمن خوردگی ایران
87
انجمن دیرینه شناسی ایران
88
انجمن ریاضی ایران
89
انجمن ریاضی ایران
90
انجمن ریخته گران ایران
91
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
92
انجمن رمز ایران
93
انجمن رمز ایران
94
انجمن روانشناسی
95
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
96
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
97
انجمن زبان‌شناسی ایران
98
انجمن زبان و ادبیات فارسی
99
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
100
انجمن زیست شناسی ایران
101
انجمن زیست شناسی ایران
102
انجمن زیست شناسی ایران
103
انجمن زیست شناسی ایران
104
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
105
انجمن زمین شناسی نفت ایران
106
انجمن زنبور عسل ایران
107
انجمن زن و خانواده
108
انجمن ژنتیک ایران
109
انجمن ژئوپلتیک ایران
110
انجمن ژئوفیزیک ایران
111
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
112
انجمن ژئومورفولوژی
113
انجمن سازه های فولادی ایران
114
انجمن سرامیک ایران
115
انجمن سرامیک ایران
116
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
117
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
118
انجمن شیمی ایران
119
انجمن شیمی ایران
120
انجمن شیمی ایران
121
انجمن شیمی ایران
122
انجمن شیمی ایران
123
انجمن شیمی ایران
124
انجمن شیمی ایران
125
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
126
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
127
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
128
انجمن علمی ایمنی زیستی
129
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
130
انجمن علمی انقلاب اسلامی
131
انجمن علمی بتن ایران
132
انجمن علمی بذر ایران
133
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
134
انجمن علمی پرستاری ایران
135
انجمن علمی تاریخ فلسفه
136
انجمن علمی روابط بین الملل
137
انجمن علمی روانشناسی خانواده
138
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
139
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
140
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
141
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
142
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
143
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
144
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
145
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
146
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
147
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
148
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
149
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
150
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
151
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
152
انجمن علمی مواد پرانرژی
153
انجمن علمی موتور ایران
154
انجمن علوم باغبانی ایران
155
انجمن علوم خاک ایران
156
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
157
انجمن علوم سیاسی
158
انجمن علوم علف های هرز ایران
159
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
160
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
161
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
162
انجمن علوم مدیریت ایران
163
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
164
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
165
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
166
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
167
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
168
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
169
انجمن فارماکوگنوزی ایران
170
انجمن فیزیک ایران
171
انجمن فیزیک ایران
172
انجمن فیزیک ایران
173
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
174
انجمن فلسفه دین ایران
175
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
176
انجمن قارچ شناسی ایران
177
انجمن کامپیوتر ایران
178
انجمن کنه شناسی ایران
179
انجمن کواترنری ایران
180
انجمن گیاهان دارویی ایران
181
انجمن گردشگری ایران
182
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
183
انجمن ماهیان زینتی ایران
184
انجمن ماهی شناسی ایران
185
انجمن ماهی شناسی ایران
186
انجمن متخصصان علوم دارویی
187
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
188
انجمن محیط زیست ایران
189
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
190
انجمن مدیریت آموزشی ایران
191
انجمن مدیریت راهبردی ایران
192
انجمن مرتعداری ایران
193
انجمن مشاوره ایران
194
انجمن مطالعات برنامه درسی
195
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
196
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
197
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
198
انجمن معارف اسلامی
199
انجمن مکاترونیک ایران
200
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
201
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
202
انجمن مهندسان مکانیک ایران
203
انجمن مهندسان مکانیک ایران
204
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
205
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
206
انجمن مهندسی پزشکی ایران
207
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
208
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
209
انجمن مهندسی دریایی
210
انجمن مهندسی دریایی ایران
211
انجمن مهندسی دریایی ایران
212
انجمن مهندسی راه و ساختمان
213
انجمن مهندسی زلزله ایران
214
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
215
انجمن مهندسی سازه ایران
216
انجمن مهندسی شیمی ایران
217
انجمن مهندسی شیمی ایران
218
انجمن مهندسی شیمی ایران
219
انجمن مهندسی صنایع ایران
220
انجمن مهندسی صوتیات ایران
221
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
222
انجمن مهندسی گاز ایران
223
انجمن مهندسی گاز ایران
224
انجمن مهندسی مالی ایران
225
انجمن مهندسی مالی ایران
226
انجمن مهندسی معدن ایران
227
انجمن مهندسی مکانیک ایران
228
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
229
انجمن مهندسین عمران ایران
230
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
231
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
232
انجمن مهندسین متالورژی ایران
233
انجمن مواد پر انرژی
234
انجمن نانو فناوری ایران
235
انجمن نانو فناوری ایران
236
انجمن نانو فناوری ایران
237
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
238
انجمن نجوم ایران
239
انجمن هیدرولیک ایران
240
انجمن هنرهای نمایشی ایران
241
انجمن هوا فضای ایران
242
انجمن هوا فضای ایران
243
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
244
انحمن روانشناسی ایران
245
انحمن روانشناسی ایران
246
انحمن علمی فرش ایران
247
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
248
آیه الله بروجردی
249
ایوب دبیری نژاد
250
بابک کلانی
251
بانک انصار
252
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
253
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
254
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
255
بشیر اب نیکی
256
بیمارستان بقیه الله
257
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
258
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
259
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
260
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
261
بنیاد رسالت
262
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
263
بنیاد ملی فرهنگی هنری امام رضا (ع)
264
بنیاد نهج البلاغه
265
بنیاد نهج البلاغه
266
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
267
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
268
پرویز اسماعیلی
269
پژوهشکده امام خمینی (ره)
270
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
271
پژوهشکده بیمه
272
پژوهشکده بیمه
273
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
274
پژوهشکده تاریخ اسلام
275
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
276
پژوهشکده حج و زیارت
277
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
278
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
279
پژوهشکده شورای نگهبان
280
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
281
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
282
پژوهشکده مطالعات راهبردی
283
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
284
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
285
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
286
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
287
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
288
پژوهشکده هنر
289
پژوهشگاه امام حسین
290
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
291
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
292
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
293
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
294
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
295
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
296
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
297
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
298
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
299
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
300
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
301
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
302
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
303
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
304
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
305
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
306
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
307
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
308
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
309
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
310
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
311
پژوهشگاه صنعت نفت
312
پژوهشگاه صنعت نفت
313
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
314
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
315
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
316
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
317
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
318
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
319
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
320
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
321
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
322
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
323
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
324
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
325
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
326
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
327
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
328
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
329
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
330
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
331
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
332
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
333
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
334
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
335
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
336
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
337
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
338
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
339
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
340
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
341
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
342
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
343
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
344
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
345
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
346
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
347
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
348
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
349
پژوهشگاه قرآن و حدیث
350
پژوهشگاه قرآن و حدیث
351
پژوهشگاه قرآن و حدیث
352
پژوهشگاه قرآن و حدیث
353
پژوهشگاه قوه قضائیه
354
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
355
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
356
پژوهشگاه مواد و انرژی
357
پژوهشگاه مواد و انرژی
358
پژوهشگاه مواد و انرژی
359
پژوهشگاه مواد و انرژی
360
پژوهشگاه هوا فضا
361
پیمان بهادری
362
توحید علیخانلو
363
جامعه اسلامی دندانپزشکان
364
جامعه الزهرا
365
جامعه المصطفی العالمیه
366
جامعه المصطفی العالمیه
367
جامعه المصطفی العالمیه
368
جامعه المصطفی العالمیه
369
جامعه المصطفی العالمیه
370
جامعه المصطفی العالمیه
371
جامعه المصطفی العالمیه
372
جامعه المصطفی العالمیه
373
جامعه المصطفی العالمیه
374
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
375
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
376
جمعیت ایران فردا
377
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
378
جناب آقای دکتر علی نیازی
379
جهاد دانشگاهی
380
جهاد دانشگاهی
381
جهاد دانشگاهی
382
جهاد دانشگاهی
383
جهاد دانشگاهی
384
جهاد دانشگاهی
385
جهاد دانشگاهی
386
جهاد دانشگاهی
387
جهاد دانشگاهی
388
جهاد دانشگاهی
389
جهاد دانشگاهی
390
جهاد دانشگاهی
391
جهاد دانشگاهی
392
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
393
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
394
جواد آذرنگار
395
حبیب الله قلیش لی
396
حبیب یزدان پناه
397
حزب مردم سالاری
398
حسین فردوس
399
حسین واحدی پور
400
حسین وخشوری
401
یحیی فتح نجات
402
حکمت الله موسوی
403
خانه کارگر
404
خداداد ابراهیمی
405
خسرو مومن هاشمی
406
خشایار نظریان رستمی
407
خصوصی
408
خصوصی
409
خصوصی
410
خصوصی
411
خصوصی
412
خصوصی
413
خصوصی
414
خصوصی
415
خصوصی
416
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
417
دادگستری تهران
418
دانشکده اطلاعات
419
دانشکده اطلاعات
420
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
421
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
422
دانشکده پزشکی افضلی پور
423
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
424
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
425
دانشکده شهید محلاتی
426
دانشکده علوم حدیث
427
دانشکده علوم و فنون فارابی
428
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
429
دانشگاه آیت الله بروجردی
430
دانشگاه ادیان و مذاهب
431
دانشگاه ادیان و مذاهب
432
دانشگاه ادیان و مذاهب
433
دانشگاه ادیان و مذاهب
434
دانشگاه ادیان و مذاهب
435
دانشگاه اراک
436
دانشگاه اراک
437
دانشگاه ارومیه
438
دانشگاه ارومیه
439
دانشگاه ارومیه
440
دانشگاه ارومیه
441
دانشگاه ارومیه
442
دانشگاه ارومیه
443
دانشگاه ارومیه
444
دانشگاه آزاد اسلامی
445
دانشگاه آزاد اسلامی
446
دانشگاه آزاد اسلامی
447
دانشگاه آزاد اسلامی
448
دانشگاه آزاد اسلامی
449
دانشگاه آزاد اسلامی
450
دانشگاه آزاد اسلامی
451
دانشگاه آزاد اسلامی
452
دانشگاه آزاد اسلامی
453
دانشگاه آزاد اسلامی
454
دانشگاه آزاد اسلامی
455
دانشگاه آزاد اسلامی
456
دانشگاه آزاد اسلامی
457
دانشگاه آزاد اسلامی
458
دانشگاه آزاد اسلامی
459
دانشگاه آزاد اسلامی
460
دانشگاه آزاد اسلامی
461
دانشگاه آزاد اسلامی
462
دانشگاه آزاد اسلامی
463
دانشگاه آزاد اسلامی
464
دانشگاه آزاد اسلامی
465
دانشگاه آزاد اسلامی
466
دانشگاه آزاد اسلامی
467
دانشگاه آزاد اسلامی
468
دانشگاه آزاد اسلامی
469
دانشگاه آزاد اسلامی
470
دانشگاه آزاد اسلامی
471
دانشگاه آزاد اسلامی
472
دانشگاه آزاد اسلامی
473
دانشگاه آزاد اسلامی
474
دانشگاه آزاد اسلامی
475
دانشگاه آزاد اسلامی
476
دانشگاه آزاد اسلامی
477
دانشگاه آزاد اسلامی
478
دانشگاه آزاد اسلامی
479
دانشگاه آزاد اسلامی
480
دانشگاه آزاد اسلامی
481
دانشگاه آزاد اسلامی
482
دانشگاه آزاد اسلامی
483
دانشگاه آزاد اسلامی
484
دانشگاه آزاد اسلامی
485
دانشگاه آزاد اسلامی
486
دانشگاه آزاد اسلامی
487
دانشگاه آزاد اسلامی
488
دانشگاه آزاد اسلامی
489
دانشگاه آزاد اسلامی
490
دانشگاه آزاد اسلامی
491
دانشگاه آزاد اسلامی
492
دانشگاه آزاد اسلامی
493
دانشگاه آزاد اسلامی
494
دانشگاه آزاد اسلامی
495
دانشگاه آزاد اسلامی
496
دانشگاه آزاد اسلامی
497
دانشگاه آزاد اسلامی
498
دانشگاه آزاد اسلامی
499
دانشگاه آزاد اسلامی
500
دانشگاه آزاد اسلامی
501
دانشگاه آزاد اسلامی
502
دانشگاه آزاد اسلامی
503
دانشگاه آزاد اسلامی
504
دانشگاه آزاد اسلامی
505
دانشگاه آزاد اسلامی
506
دانشگاه آزاد اسلامی
507
دانشگاه آزاد اسلامی
508
دانشگاه آزاد اسلامی
509
دانشگاه آزاد اسلامی
510
دانشگاه آزاد اسلامی
511
دانشگاه آزاد اسلامی
512
دانشگاه آزاد اسلامی
513
دانشگاه آزاد اسلامی
514
دانشگاه آزاد اسلامی
515
دانشگاه آزاد اسلامی
516
دانشگاه آزاد اسلامی
517
دانشگاه آزاد اسلامی
518
دانشگاه آزاد اسلامی
519
دانشگاه آزاد اسلامی
520
دانشگاه آزاد اسلامی
521
دانشگاه آزاد اسلامی
522
دانشگاه آزاد اسلامی
523
دانشگاه آزاد اسلامی
524
دانشگاه آزاد اسلامی
525
دانشگاه آزاد اسلامی
526
دانشگاه آزاد اسلامی
527
دانشگاه آزاد اسلامی
528
دانشگاه آزاد اسلامی
529
دانشگاه آزاد اسلامی
530
دانشگاه آزاد اسلامی
531
دانشگاه آزاد اسلامی
532
دانشگاه آزاد اسلامی
533
دانشگاه آزاد اسلامی
534
دانشگاه آزاد اسلامی
535
دانشگاه آزاد اسلامی
536
دانشگاه آزاد اسلامی
537
دانشگاه آزاد اسلامی
538
دانشگاه آزاد اسلامی
539
دانشگاه آزاد اسلامی
540
دانشگاه آزاد اسلامی
541
دانشگاه آزاد اسلامی
542
دانشگاه آزاد اسلامی
543
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
544
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
545
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
546
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
547
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
548
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
549
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
550
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
551
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
552
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
553
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
554
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
555
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
556
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
557
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
558
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
559
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
560
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
561
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
562
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
563
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
564
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
565
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
566
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
567
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
568
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
569
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
570
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
571
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
572
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
573
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
574
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
575
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
576
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
577
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
578
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
579
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
580
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
581
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
582
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
583
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
584
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
585
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
586
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
587
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
588
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
589
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
590
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
591
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
592
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
593
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
594
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
595
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
596
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
597
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
598
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
599
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
600
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
601
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
602
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
603
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
604
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
605
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
606
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
607
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
608
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
609
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
610
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
611
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
612
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
613
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
614
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
615
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
616
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
617
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
618
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
619
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
620
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
621
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
622
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
623
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
624
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
625
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
626
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
627
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
628
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
629
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
630
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
631
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
632
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
633
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
634
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
635
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
636
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
637
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
638
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
639
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
640
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
641
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
642
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
643
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
644
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
645
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
646
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
647
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
648
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
649
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
650
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
651
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
652
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
653
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
654
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
655
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
656
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
657
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
658
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
659
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
660
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
661
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
662
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
663
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
664
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
665
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
666
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
667
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
668
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
669
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
670
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
671
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
672
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
673
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
674
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
675
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
676
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
677
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
678
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
679
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
680
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
681
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
682
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
683
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
684
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
685
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
686
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
687
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
688
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
689
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
690
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
691
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
692
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
693
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
694
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
695
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
696
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
697
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
698
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
699
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
700
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
701
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
702
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
703
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
704
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
705
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
706
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
707
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
708
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
709
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
710
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
711
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
712
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
713
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
714
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
715
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
716
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
717
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
718
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
719
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
720
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
721
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
722
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
723
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
724
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
725
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
726
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
727
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
728
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
729
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
730
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
731
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
732
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
733
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
734
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
735
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
736
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
737
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
738
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
739
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
740
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
741
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
742
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
743
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
744
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
745
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
746
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
747
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
748
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
749
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
750
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
751
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
752
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
753
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
754
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
755
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
756
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
757
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
758
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
759
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
760
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
761
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
762
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
763
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
764
دانشگاه آزاد اسلامی قم
765
دانشگاه آزاد اسلامی قم
766
دانشگاه آزاد اسلامی قم
767
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
768
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
769
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
770
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
771
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
772
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
773
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
774
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
775
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
776
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
777
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
778
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
779
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
780
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
781
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
782
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
783
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
784
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
785
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
786
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
787
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
788
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
789
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
790
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
791
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
792
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
793
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
794
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
795
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
796
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
797
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
798
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
799
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
800
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
801
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
802
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
803
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
804
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
805
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
806
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
807
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
808
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
809
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
810
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
811
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
812
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
813
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
814
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
815
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
816
دانشگاه آزاد اسلامی نور
817
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
818
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
819
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
820
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
821
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
822
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
823
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
824
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
825
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
826
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
827
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
828
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
829
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
830
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
831
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
832
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
833
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
834
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
835
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
836
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
837
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
838
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
839
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
840
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
841
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
842
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
843
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
844
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
845
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
846
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
847
دانشگاه آزاد شاهرود
848
دانشگاه آزاد شاهرود
849
دانشگاه آزاد شاهرود
850
دانشگاه آزاد شیراز
851
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
852
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
853
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
854
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
855
دانشگاه یاسوج
856
دانشگاه اصفهان
857
دانشگاه اصفهان
858
دانشگاه اصفهان
859
دانشگاه اصفهان
860
دانشگاه اصفهان
861
دانشگاه اصفهان
862
دانشگاه اصفهان
863
دانشگاه اصفهان
864
دانشگاه اصفهان
865
دانشگاه اصفهان
866
دانشگاه اصفهان
867
دانشگاه اصفهان
868
دانشگاه اصفهان
869
دانشگاه اصفهان
870
دانشگاه اصفهان
871
دانشگاه اصفهان
872
دانشگاه اصفهان
873
دانشگاه اصفهان
874
دانشگاه اصفهان
875
دانشگاه اصفهان
876
دانشگاه اصفهان
877
دانشگاه اصفهان
878
دانشگاه اصفهان
879
دانشگاه اصفهان
880
دانشگاه اصفهان
881
دانشگاه اصفهان
882
دانشگاه اصفهان
883
دانشگاه اصفهان
884
دانشگاه اصفهان
885
دانشگاه اصفهان
886
دانشگاه اصفهان
887
دانشگاه اصفهان
888
دانشگاه اصفهان
889
دانشگاه اصفهان
890
دانشگاه اصفهان
891
دانشگاه اصفهان
892
دانشگاه اصفهان
893
دانشگاه اصفهان
894
دانشگاه اصفهان
895
دانشگاه اصفهان
896
دانشگاه اصفهان
897
دانشگاه اصفهان
898
دانشگاه اصفهان
899
دانشگاه اصفهان
900
دانشگاه اصفهان
901
دانشگاه اصفهان
902
دانشگاه اصفهان
903
دانشگاه اصفهان
904
دانشگاه اصفهان
905
دانشگاه اصول دین
906
دانشگاه افسری امام علی
907
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
908
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
909
دانشگاه ایلام
910
دانشگاه ایلام
911
دانشگاه ایلام
912
دانشگاه الزهرا (س)
913
دانشگاه الزهرا (س)
914
دانشگاه الزهرا (س)
915
دانشگاه الزهرا (س)
916
دانشگاه الزهرا (س)
917
دانشگاه الزهرا (س)
918
دانشگاه الزهرا (س)
919
دانشگاه الزهرا (س)
920
دانشگاه الزهرا (س)
921
دانشگاه الزهرا (س)
922
دانشگاه الزهرا (س)
923
دانشگاه الزهرا (س)
924
دانشگاه الزهرا (س)
925
دانشگاه الزهرا (س)
926
دانشگاه الزهرا(س)
927
دانشگاه الزهرا(س)
928
دانشگاه الزهرا(س)
929
دانشگاه الزهرا(س)
930
دانشگاه الزهرا(س)
931
دانشگاه الزهرا(س)
932
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
933
دانشگاه امام صادق (ع)
934
دانشگاه امام صادق (ع)
935
دانشگاه امام صادق (ع)
936
دانشگاه امام صادق (ع)
937
دانشگاه امام صادق (ع)
938
دانشگاه امام صادق (ع)
939
دانشگاه امام صادق (ع)
940
دانشگاه امام صادق (ع)
941
دانشگاه امام صادق (ع)
942
دانشگاه امام صادق (ع)
943
دانشگاه امام صادق (ع)
944
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
945
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
946
دانشگاه باقر العلوم ع
947
دانشگاه باقر العلوم ع
948
دانشگاه باقر العلوم ع
949
دانشگاه باقر العلوم ع
950
دانشگاه بیرجند
951
دانشگاه بیرجند
952
دانشگاه بیرجند
953
دانشگاه بیرجند
954
دانشگاه بیرجند
955
دانشگاه بیرجند
956
دانشگاه بیرجند
957
دانشگاه بیرجند
958
دانشگاه بیرجند
959
دانشگاه بیرجند
960
دانشگاه بیرجند
961
دانشگاه بیرجند
962
دانشگاه بیرجند
963
دانشگاه بین المللی امام خمینی
964
دانشگاه بین المللی امام خمینی
965
دانشگاه بین المللی امام خمینی
966
دانشگاه بین المللی امام خمینی
967
دانشگاه بین المللی امام خمینی
968
دانشگاه بین المللی امام خمینی
969
دانشگاه بین المللی امام خمینی
970
دانشگاه بین المللی امام خمینی
971
دانشگاه بین المللی امام خمینی
972
دانشگاه بین المللی امام خمینی
973
دانشگاه بین المللی امام خمینی
974
دانشگاه بین المللی امام خمینی
975
دانشگاه بین المللی امام خمینی
976
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
977
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
978
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
979
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
980
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
981
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
982
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
983
دانشگاه بوعلی سینا
984
دانشگاه بوعلی سینا
985
دانشگاه بوعلی سینا
986
دانشگاه بوعلی سینا
987
دانشگاه بوعلی سینا
988
دانشگاه بوعلی سینا
989
دانشگاه بوعلی سینا
990
دانشگاه بوعلی سینا
991
دانشگاه بوعلی سینا
992
دانشگاه بوعلی سینا
993
دانشگاه بوعلی سینا
994
دانشگاه بوعلی سینا
995
دانشگاه پیام نور
996
دانشگاه پیام نور
997
دانشگاه پیام نور
998
دانشگاه پیام نور
999
دانشگاه پیام نور
1000
دانشگاه پیام نور
1001
دانشگاه پیام نور
1002
دانشگاه پیام نور
1003
دانشگاه پیام نور
1004
دانشگاه پیام نور
1005
دانشگاه پیام نور
1006
دانشگاه پیام نور
1007
دانشگاه پیام نور
1008
دانشگاه پیام نور
1009
دانشگاه پیام نور
1010
دانشگاه پیام نور
1011
دانشگاه پیام نور
1012
دانشگاه پیام نور
1013
دانشگاه پیام نور
1014
دانشگاه پیام نور
1015
دانشگاه پیام نور
1016
دانشگاه پیام نور
1017
دانشگاه پیام نور
1018
دانشگاه پیام نور
1019
دانشگاه پیام نور
1020
دانشگاه پیام نور
1021
دانشگاه پیام نور
1022
دانشگاه پیام نور
1023
دانشگاه پیام نور
1024
دانشگاه پیام نور
1025
دانشگاه پیام نور
1026
دانشگاه پیام نور
1027
دانشگاه پیام نور
1028
دانشگاه پیام نور
1029
دانشگاه پیام نور
1030
دانشگاه پیام نور
1031
دانشگاه پیام نور
1032
دانشگاه پیام نور
1033
دانشگاه پیام نور
1034
دانشگاه پیام نور
1035
دانشگاه پیام نور
1036
دانشگاه پیام نور
1037
دانشگاه پیام نور
1038
دانشگاه پیام نور
1039
دانشگاه پیام نور
1040
دانشگاه پیام نور
1041
دانشگاه پیام نور
1042
دانشگاه پیام نور
1043
دانشگاه پیام نور
1044
دانشگاه پیام نور
1045
دانشگاه پیام نور
1046
دانشگاه پیام نور
1047
دانشگاه پیام نور
1048
دانشگاه پیام نور
1049
دانشگاه پیام نور
1050
دانشگاه پیام نور
1051
دانشگاه پیام نور
1052
دانشگاه پیام نور
1053
دانشگاه پیام نور
1054
دانشگاه پیام نور
1055
دانشگاه پیام نور
1056
دانشگاه پیام نور
1057
دانشگاه پیام نور
1058
دانشگاه تبریز
1059
دانشگاه تبریز
1060
دانشگاه تبریز
1061
دانشگاه تبریز
1062
دانشگاه تبریز
1063
دانشگاه تبریز
1064
دانشگاه تبریز
1065
دانشگاه تبریز
1066
دانشگاه تبریز
1067
دانشگاه تبریز
1068
دانشگاه تبریز
1069
دانشگاه تبریز
1070
دانشگاه تبریز
1071
دانشگاه تبریز
1072
دانشگاه تبریز
1073
دانشگاه تبریز
1074
دانشگاه تبریز
1075
دانشگاه تبریز
1076
دانشگاه تبریز
1077
دانشگاه تبریز
1078
دانشگاه تبریز
1079
دانشگاه تبریز
1080
دانشگاه تبریز
1081
دانشگاه تبریز
1082
دانشگاه تبریز
1083
دانشگاه تبریز
1084
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1085
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
1086
دانشگاه تربت حیدریه
1087
دانشگاه تربت حیدریه
1088
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1089
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1090
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1091
دانشگاه تربیت مدرس
1092
دانشگاه تربیت مدرس
1093
دانشگاه تربیت مدرس
1094
دانشگاه تربیت مدرس
1095
دانشگاه تربیت مدرس
1096
دانشگاه تربیت مدرس
1097
دانشگاه تربیت مدرس
1098
دانشگاه تربیت مدرس
1099
دانشگاه تربیت مدرس
1100
دانشگاه تربیت مدرس
1101
دانشگاه تربیت مدرس
1102
دانشگاه تربیت مدرس
1103
دانشگاه تربیت مدرس
1104
دانشگاه تربیت مدرس
1105
دانشگاه تربیت مدرس
1106
دانشگاه تربیت مدرس
1107
دانشگاه تربیت مدرس
1108
دانشگاه تربیت مدرس
1109
دانشگاه تربیت مدرس
1110
دانشگاه تربیت مدرس
1111
دانشگاه تربیت مدرس
1112
دانشگاه تربیت مدرس
1113
دانشگاه تربیت مدرس
1114
دانشگاه تربیت مدرس
1115
دانشگاه تربیت مدرس
1116
دانشگاه تربیت مدرس
1117
دانشگاه تربیت مدرس
1118
دانشگاه تربیت مدرس
1119
دانشگاه تربیت مدرس
1120
دانشگاه تهران
1121
دانشگاه تهران
1122
دانشگاه تهران
1123
دانشگاه تهران
1124
دانشگاه تهران
1125
دانشگاه تهران
1126
دانشگاه تهران
1127
دانشگاه تهران
1128
دانشگاه تهران
1129
دانشگاه تهران
1130
دانشگاه تهران
1131
دانشگاه تهران
1132
دانشگاه تهران
1133
دانشگاه تهران
1134
دانشگاه تهران
1135
دانشگاه تهران
1136
دانشگاه تهران
1137
دانشگاه تهران
1138
دانشگاه تهران
1139
دانشگاه تهران
1140
دانشگاه تهران
1141
دانشگاه تهران
1142
دانشگاه تهران
1143
دانشگاه تهران
1144
دانشگاه تهران
1145
دانشگاه تهران
1146
دانشگاه تهران
1147
دانشگاه تهران
1148
دانشگاه تهران
1149
دانشگاه تهران
1150
دانشگاه تهران
1151
دانشگاه تهران
1152
دانشگاه تهران
1153
دانشگاه تهران
1154
دانشگاه تهران
1155
دانشگاه تهران
1156
دانشگاه تهران
1157
دانشگاه تهران
1158
دانشگاه تهران
1159
دانشگاه تهران
1160
دانشگاه تهران
1161
دانشگاه تهران
1162
دانشگاه تهران
1163
دانشگاه تهران
1164
دانشگاه تهران
1165
دانشگاه تهران
1166
دانشگاه تهران
1167
دانشگاه تهران
1168
دانشگاه تهران
1169
دانشگاه تهران
1170
دانشگاه تهران
1171
دانشگاه تهران
1172
دانشگاه تهران
1173
دانشگاه تهران
1174
دانشگاه تهران
1175
دانشگاه تهران
1176
دانشگاه تهران
1177
دانشگاه تهران
1178
دانشگاه تهران
1179
دانشگاه تهران
1180
دانشگاه تهران
1181
دانشگاه تهران
1182
دانشگاه تهران
1183
دانشگاه تهران
1184
دانشگاه تهران
1185
دانشگاه تهران
1186
دانشگاه تهران
1187
دانشگاه تهران
1188
دانشگاه تهران
1189
دانشگاه تهران
1190
دانشگاه تهران
1191
دانشگاه تهران
1192
دانشگاه تهران
1193
دانشگاه تهران
1194
دانشگاه تهران
1195
دانشگاه تهران
1196
دانشگاه تهران
1197
دانشگاه تهران
1198
دانشگاه تهران
1199
دانشگاه تهران
1200
دانشگاه تهران
1201
دانشگاه تهران
1202
دانشگاه تهران
1203
دانشگاه تهران
1204
دانشگاه تهران
1205
دانشگاه تهران
1206
دانشگاه تهران
1207
دانشگاه تهران
1208
دانشگاه تهران
1209
دانشگاه تهران
1210
دانشگاه تهران
1211
دانشگاه تهران
1212
دانشگاه تهران
1213
دانشگاه تهران
1214
دانشگاه تهران
1215
دانشگاه تهران
1216
دانشگاه تهران
1217
دانشگاه تهران
1218
دانشگاه تهران
1219
دانشگاه تهران
1220
دانشگاه تهران
1221
دانشگاه تهران
1222
دانشگاه تهران
1223
دانشگاه تهران
1224
دانشگاه تهران
1225
دانشگاه تهران
1226
دانشگاه تهران
1227
دانشگاه تهران
1228
دانشگاه تهران
1229
دانشگاه تهران
1230
دانشگاه تهران
1231
دانشگاه تهران
1232
دانشگاه تهران
1233
دانشگاه تهران
1234
دانشگاه تهران
1235
دانشگاه تهران
1236
دانشگاه تهران
1237
دانشگاه تهران
1238
دانشگاه تهران
1239
دانشگاه تهران
1240
دانشگاه تهران
1241
دانشگاه تهران
1242
دانشگاه تهران
1243
دانشگاه تهران
1244
دانشگاه تهران
1245
دانشگاه تهران
1246
دانشگاه تهران
1247
دانشگاه تهران
1248
دانشگاه تهران
1249
دانشگاه تهران
1250
دانشگاه تهران
1251
دانشگاه تهران
1252
دانشگاه تهران
1253
دانشگاه تهران
1254
دانشگاه تهران
1255
دانشگاه تهران
1256
دانشگاه تهران
1257
دانشگاه تهران
1258
دانشگاه تهران
1259
دانشگاه تهران
1260
دانشگاه تهران
1261
دانشگاه جامع امام حسین
1262
دانشگاه جامع امام حسین
1263
دانشگاه جامع امام حسین
1264
دانشگاه جامع امام حسین
1265
دانشگاه جامع امام حسین
1266
دانشگاه جامع امام حسین
1267
دانشگاه جامع امام حسین
1268
دانشگاه جامع امام حسین
1269
دانشگاه جامع امام حسین
1270
دانشگاه جامع امام حسین
1271
دانشگاه جامع امام حسین
1272
دانشگاه جامع امام حسین
1273
دانشگاه جامع امام حسین
1274
دانشگاه جامع امام حسین
1275
دانشگاه جامع امام حسین
1276
دانشگاه جامع امام حسین
1277
دانشگاه جامع امام حسین
1278
دانشگاه جامع امام حسین
1279
دانشگاه حکیم سبزواری
1280
دانشگاه حکیم سبزواری
1281
دانشگاه حکیم سبزواری
1282
دانشگاه خاتم
1283
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1284
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1285
دانشگاه خلیج فارس
1286
دانشگاه خلیج فارس
1287
دانشگاه خلیج فارس
1288
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1289
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1290
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1291
دانشگاه خوارزمی
1292
دانشگاه خوارزمی
1293
دانشگاه خوارزمی
1294
دانشگاه خوارزمی
1295
دانشگاه خوارزمی
1296
دانشگاه خوارزمی
1297
دانشگاه خوارزمی
1298
دانشگاه خوارزمی
1299
دانشگاه خوارزمی
1300
دانشگاه خوارزمی
1301
دانشگاه خوارزمی
1302
دانشگاه خوارزمی
1303
دانشگاه خوارزمی
1304
دانشگاه خوارزمی
1305
دانشگاه خوارزمی
1306
دانشگاه خوارزمی
1307
دانشگاه خوارزمی
1308
دانشگاه خوارزمی
1309
دانشگاه خوارزمی
1310
دانشگاه خوارزمی
1311
دانشگاه خوارزمی
1312
دانشگاه خوارزمی
1313
دانشگاه خوارزمی
1314
دانشگاه خوارزمی
1315
دانشگاه دامغان
1316
دانشگاه دامغان
1317
دانشگاه دامغان
1318
دانشگاه دامغان
1319
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
1320
دانشگاه رازی کرمانشاه
1321
دانشگاه رازی کرمانشاه
1322
دانشگاه رازی کرمانشاه
1323
دانشگاه رازی کرمانشاه
1324
دانشگاه رازی کرمانشاه
1325
دانشگاه رازی کرمانشاه
1326
دانشگاه رازی کرمانشاه
1327
دانشگاه زابل
1328
دانشگاه زابل
1329
دانشگاه زابل
1330
دانشگاه یزد
1331
دانشگاه یزد
1332
دانشگاه یزد
1333
دانشگاه یزد
1334
دانشگاه یزد
1335
دانشگاه یزد
1336
دانشگاه یزد
1337
دانشگاه یزد
1338
دانشگاه یزد
1339
دانشگاه یزد
1340
دانشگاه زنجان
1341
دانشگاه زنجان
1342
دانشگاه زنجان
1343
دانشگاه زنجان
1344
دانشگاه زنجان
1345
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1346
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1347
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1348
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1349
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1350
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1351
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1352
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1353
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1354
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1355
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1356
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1357
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1358
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1359
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1360
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1361
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1362
دانشگاه سمنان
1363
دانشگاه سمنان
1364
دانشگاه سمنان
1365
دانشگاه سمنان
1366
دانشگاه سمنان
1367
دانشگاه سمنان
1368
دانشگاه سمنان
1369
دانشگاه سمنان
1370
دانشگاه سمنان
1371
دانشگاه سمنان
1372
دانشگاه سمنان
1373
دانشگاه سمنان
1374
دانشگاه سمنان
1375
دانشگاه سمنان
1376
دانشگاه سمنان
1377
دانشگاه سمنان
1378
دانشگاه سمنان
1379
دانشگاه سمنان
1380
دانشگاه سمنان
1381
دانشگاه سمنان
1382
دانشگاه سمنان
1383
دانشگاه سمنان
1384
دانشگاه شاهد
1385
دانشگاه شاهد
1386
دانشگاه شاهد
1387
دانشگاه شاهد
1388
دانشگاه شاهد
1389
دانشگاه شاهد
1390
دانشگاه شاهد
1391
دانشگاه شاهد
1392
دانشگاه شاهد
1393
دانشگاه شاهد
1394
دانشگاه شاهد
1395
دانشگاه شاهد
1396
دانشگاه شیراز
1397
دانشگاه شیراز
1398
دانشگاه شیراز
1399
دانشگاه شیراز
1400
دانشگاه شیراز
1401
دانشگاه شیراز
1402
دانشگاه شیراز
1403
دانشگاه شیراز
1404
دانشگاه شیراز
1405
دانشگاه شیراز
1406
دانشگاه شیراز
1407
دانشگاه شیراز
1408
دانشگاه شیراز
1409
دانشگاه شیراز
1410
دانشگاه شیراز
1411
دانشگاه شیراز
1412
دانشگاه شیراز
1413
دانشگاه شیراز
1414
دانشگاه شیراز
1415
دانشگاه شیراز
1416
دانشگاه شیراز
1417
دانشگاه شیراز
1418
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1419
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1420
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1421
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1422
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1423
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1424
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1425
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1426
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1427
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1428
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1429
دانشگاه شهید بهشتی
1430
دانشگاه شهید بهشتی
1431
دانشگاه شهید بهشتی
1432
دانشگاه شهید بهشتی
1433
دانشگاه شهید بهشتی
1434
دانشگاه شهید بهشتی
1435
دانشگاه شهید بهشتی
1436
دانشگاه شهید بهشتی
1437
دانشگاه شهید بهشتی
1438
دانشگاه شهید بهشتی
1439
دانشگاه شهید بهشتی
1440
دانشگاه شهید بهشتی
1441
دانشگاه شهید بهشتی
1442
دانشگاه شهید بهشتی
1443
دانشگاه شهید بهشتی
1444
دانشگاه شهید بهشتی
1445
دانشگاه شهید بهشتی
1446
دانشگاه شهید بهشتی
1447
دانشگاه شهید بهشتی
1448
دانشگاه شهید بهشتی
1449
دانشگاه شهید بهشتی
1450
دانشگاه شهید بهشتی
1451
دانشگاه شهید بهشتی
1452
دانشگاه شهید چمران
1453
دانشگاه شهید چمران
1454
دانشگاه شهید چمران
1455
دانشگاه شهید چمران
1456
دانشگاه شهید چمران
1457
دانشگاه شهید چمران
1458
دانشگاه شهید چمران
1459
دانشگاه شهید چمران
1460
دانشگاه شهید چمران
1461
دانشگاه شهید چمران
1462
دانشگاه شهید چمران اهواز
1463
دانشگاه شهید چمران اهواز
1464
دانشگاه شهید چمران اهواز
1465
دانشگاه شهید چمران اهواز
1466
دانشگاه شهید چمران اهواز
1467
دانشگاه شهید چمران اهواز
1468
دانشگاه شهید چمران اهواز
1469
دانشگاه شهید چمران اهواز
1470
دانشگاه شهید چمران اهواز
1471
دانشگاه شهید چمران اهواز
1472
دانشگاه شهید چمران اهواز
1473
دانشگاه شهید چمران اهواز
1474
دانشگاه شهید چمران اهواز
1475
دانشگاه شهید چمران اهواز
1476
دانشگاه شهید چمران اهواز
1477
دانشگاه شهید چمران اهواز
1478
دانشگاه شهید چمران اهواز
1479
دانشگاه شهید چمران اهواز
1480
دانشگاه شهید رجائی
1481
دانشگاه شهید رجائی
1482
دانشگاه شهید رجائی
1483
دانشگاه شهید رجائی
1484
دانشگاه شهید رجائی
1485
دانشگاه شهید رجائی
1486
دانشگاه شهید رجائی
1487
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1488
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1489
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1490
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1491
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1492
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1493
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1494
دانشگاه شهرکرد
1495
دانشگاه شهرکرد
1496
دانشگاه شهرکرد
1497
دانشگاه صدا و سیما
1498
دانشگاه صنعتی اصفهان
1499
دانشگاه صنعتی اصفهان
1500
دانشگاه صنعتی اصفهان
1501
دانشگاه صنعتی اصفهان
1502
دانشگاه صنعتی اصفهان
1503
دانشگاه صنعتی اصفهان
1504
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1505
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1506
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1507
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1508
دانشگاه صنعتی شاهرود
1509
دانشگاه صنعتی شاهرود
1510
دانشگاه صنعتی شاهرود
1511
دانشگاه صنعتی شاهرود
1512
دانشگاه صنعتی شاهرود
1513
دانشگاه صنعتی شاهرود
1514
دانشگاه صنعتی شاهرود
1515
دانشگاه صنعتی شاهرود
1516
دانشگاه صنعتی شاهرود
1517
دانشگاه صنعتی شاهرود
1518
دانشگاه صنعتی شریف
1519
دانشگاه صنعتی شریف
1520
دانشگاه صنعتی شریف
1521
دانشگاه صنعتی شریف
1522
دانشگاه صنعتی شریف
1523
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1524
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1525
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1526
دانشگاه صنعت نفت
1527
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1528
دانشگاه عالی دفاع ملی
1529
دانشگاه عالی دفاع ملی
1530
دانشگاه عالی دفاع ملی
1531
دانشگاه عدالت
1532
دانشگاه عدالت
1533
دانشگاه عدالت
1534
دانشگاه عدالت
1535
دانشگاه عدالت
1536
دانشگاه عدالت
1537
دانشگاه عدالت
1538
دانشگاه عدالت
1539
دانشگاه عدالت
1540
دانشگاه علامه طباطبایی
1541
دانشگاه علامه طباطبایی
1542
دانشگاه علامه طباطبایی
1543
دانشگاه علامه طباطبایی
1544
دانشگاه علامه طباطبایی
1545
دانشگاه علامه طباطبایی
1546
دانشگاه علامه طباطبایی
1547
دانشگاه علامه طباطبایی
1548
دانشگاه علامه طباطبایی
1549
دانشگاه علامه طباطبایی
1550
دانشگاه علامه طباطبایی
1551
دانشگاه علامه طباطبایی
1552
دانشگاه علامه طباطبایی
1553
دانشگاه علامه طباطبائی
1554
دانشگاه علامه طباطبائی
1555
دانشگاه علامه طباطبائی
1556
دانشگاه علامه طباطبائی
1557
دانشگاه علامه طباطبائی
1558
دانشگاه علامه طباطبائی
1559
دانشگاه علامه طباطبائی
1560
دانشگاه علامه طباطبائی
1561
دانشگاه علامه طباطبائی
1562
دانشگاه علامه طباطبائی
1563
دانشگاه علامه طباطبائی
1564
دانشگاه علامه طباطبائی
1565
دانشگاه علامه طباطبائی
1566
دانشگاه علامه طباطبائی
1567
دانشگاه علامه طباطبائی
1568
دانشگاه علامه طباطبائی
1569
دانشگاه علامه طباطبائی
1570
دانشگاه علامه طباطبائی
1571
دانشگاه علامه طباطبائی
1572
دانشگاه علامه طباطبائی
1573
دانشگاه علامه طباطبائی
1574
دانشگاه علامه طباطبائی
1575
دانشگاه علامه طباطبائی
1576
دانشگاه علامه طباطبائی
1577
دانشگاه علامه طباطبائی
1578
دانشگاه علامه طباطبائی
1579
دانشگاه علامه طباطبائی
1580
دانشگاه علامه طباطبائی
1581
دانشگاه علم و صنعت ایران
1582
دانشگاه علم و صنعت ایران
1583
دانشگاه علم و صنعت ایران
1584
دانشگاه علم و صنعت ایران
1585
دانشگاه علم و صنعت ایران
1586
دانشگاه علم و صنعت ایران
1587
دانشگاه علم و صنعت ایران
1588
دانشگاه علم و صنعت ایران
1589
دانشگاه علم و صنعت ایران
1590
دانشگاه علم و صنعت ایران
1591
دانشگاه علم و صنعت ایران
1592
دانشگاه علم و فرهنگ
1593
دانشگاه علم و فرهنگ
1594
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1595
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1596
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1597
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1598
دانشگاه علوم انتظامی
1599
دانشگاه علوم انتظامی
1600
دانشگاه علوم انتظامی
1601
دانشگاه علوم انتظامی
1602
دانشگاه علوم انتظامی
1603
دانشگاه علوم انتظامی
1604
دانشگاه علوم انتظامی
1605
دانشگاه علوم انتظامی
1606
دانشگاه علوم انتظامی
1607
دانشگاه علوم انتظامی
1608
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1609
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
1610
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
1611
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1612
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1613
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1614
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1615
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1616
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1617
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1618
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1619
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1620
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1621
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1622
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1623
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1624
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1625
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
1626
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
1627
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
1628
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
1629
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
1630
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
1631
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
1632
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1633
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1634
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1635
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1636
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
1637
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
1638
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1639
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
1640
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1641
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1642
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1643
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1644
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1645
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1646
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1647
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1648
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1649
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
1650
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
1651
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
1652
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
1653
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
1654
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
1655
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
1656
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1657
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1658
دانشگاه علوم پزشکی البرز
1659
دانشگاه علوم پزشکی البرز
1660
دانشگاه علوم پزشکی البرز
1661
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1662
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1663
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1664
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1665
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
1666
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1667
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1668
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
1669
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
1670
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1671
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1672
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1673
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1674
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1675
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1676
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1677
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1678
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
1679
دانشگاه علوم پزشکی بم
1680
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1681
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1682
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1683
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1684
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1685
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1686
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
1687
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
1688
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
1689
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
1690
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
1691
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
1692
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1693
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1694
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1695
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1696
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1697
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1698
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1699
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1700
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1701
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1702
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1703
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1704
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1705
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1706
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1707
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1708
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1709
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1710
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1711
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1712
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
1713
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
1714
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
1715
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
1716
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
1717
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
1718
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1719
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
1720
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
1721
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
1722
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
1723
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
1724
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
1725
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
1726
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
1727
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
1728
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
1729
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
1730
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
1731
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
1732
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1733
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1734
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1735
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1736
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1737
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1738
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
1739
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1740
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
1741
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1742
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
1743
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1744
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1745
دانشگاه علوم پزشکی زابل
1746
دانشگاه علوم پزشکی زابل
1747
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1748
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1749
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1750
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1751
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1752
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
1753
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1754
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1755
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1756
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1757
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1758
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
1759
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1760
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1761
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1762
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1763
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
1764
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
1765
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
1766
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1767
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1768
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1769
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1770
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1771
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1772
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1773
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1774
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1775
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1776
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1777
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1778
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1779
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1780
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
1781
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
1782
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
1783
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
1784
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
1785
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1786
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1787
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1788
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1789
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1790
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1791
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1792
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1793
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1794
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1795
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1796
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1797
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1798
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1799
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1800
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1801
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1802
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
1803
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
1804
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
1805
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
1806
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
1807
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
1808
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
1809
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
1810
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
1811
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1812
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
1813
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1814
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1815
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
1816
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
1817
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
1818
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
1819
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
1820
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
1821
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1822
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1823
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1824
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1825
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1826
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1827
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1828
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1829
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
1830
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1831
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1832
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1833
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
1834
دانشگاه علوم پزشکی فسا
1835
دانشگاه علوم پزشکی فسا
1836
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1837
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1838
دانشگاه علوم پزشکی قم
1839
دانشگاه علوم پزشکی قم
1840
دانشگاه علوم پزشکی قم
1841
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1842
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1843
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1844
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1845
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
1846
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
1847
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
1848
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1849
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1850
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1851
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1852
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1853
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1854
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1855
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1856
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1857
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1858
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1859
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1860
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1861
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1862
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
1863
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1864
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1865
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1866
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1867
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1868
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1869
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1870
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
1871
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
1872
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1873
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
1874
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
1875
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1876
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
1877
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
1878
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1879
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1880
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1881
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1882
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1883
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1884
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1885
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1886
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1887
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1888
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1889
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1890
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1891
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1892
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1893
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1894
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1895
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1896
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1897
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1898
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1899
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1900
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1901
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1902
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1903
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1904
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1905
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1906
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1907
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1908
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
1909
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
1910
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1911
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
1912
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
1913
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1914
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1915
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
1916
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1917
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1918
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1919
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1920
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1921
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1922
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1923
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1924
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1925
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1926
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1927
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1928
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
1929
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
1930
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
1931
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
1932
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
1933
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1934
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
1935
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
1936
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
1937
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
1938
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1939
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1940
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1941
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1942
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1943
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1944
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1945
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1946
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1947
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1948
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1949
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1950
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1951
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1952
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1953
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1954
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1955
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1956
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1957
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1958
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1959
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1960
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1961
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1962
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
1963
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
1964
دانشگاه فردوسی مشهد
1965
دانشگاه فردوسی مشهد
1966
دانشگاه فردوسی مشهد
1967
دانشگاه فردوسی مشهد
1968
دانشگاه فردوسی مشهد
1969
دانشگاه فردوسی مشهد
1970
دانشگاه فردوسی مشهد
1971
دانشگاه فردوسی مشهد
1972
دانشگاه فردوسی مشهد
1973
دانشگاه فردوسی مشهد
1974
دانشگاه فردوسی مشهد
1975
دانشگاه فردوسی مشهد
1976
دانشگاه فردوسی مشهد
1977
دانشگاه فردوسی مشهد
1978
دانشگاه فردوسی مشهد
1979
دانشگاه فردوسی مشهد
1980
دانشگاه فردوسی مشهد
1981
دانشگاه فردوسی مشهد
1982
دانشگاه فردوسی مشهد
1983
دانشگاه فردوسی مشهد
1984
دانشگاه فردوسی مشهد
1985
دانشگاه فردوسی مشهد
1986
دانشگاه فردوسی مشهد
1987
دانشگاه فردوسی مشهد
1988
دانشگاه فردوسی مشهد
1989
دانشگاه فردوسی مشهد
1990
دانشگاه فردوسی مشهد
1991
دانشگاه فردوسی مشهد
1992
دانشگاه فردوسی مشهد
1993
دانشگاه فردوسی مشهد
1994
دانشگاه فردوسی مشهد
1995
دانشگاه فردوسی مشهد
1996
دانشگاه فردوسی مشهد
1997
دانشگاه فردوسی مشهد
1998
دانشگاه فردوسی مشهد
1999
دانشگاه فردوسی مشهد
2000
دانشگاه فردوسی مشهد
2001
دانشگاه فردوسی مشهد
2002
دانشگاه فردوسی مشهد
2003
دانشگاه فردوسی مشهد
2004
دانشگاه فردوسی مشهد
2005
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
2006
دانشگاه فرهنگیان
2007
دانشگاه فرهنگیان
2008
دانشگاه فرهنگیان
2009
دانشگاه فرهنگیان
2010
دانشگاه فرهنگیان
2011
دانشگاه فرهنگیان
2012
دانشگاه فرهنگیان
2013
دانشگاه فرهنگیان
2014
دانشگاه فنی و حرفه ای
2015
دانشگاه قم
2016
دانشگاه قم
2017
دانشگاه قم
2018
دانشگاه قم
2019
دانشگاه قم
2020
دانشگاه کاشان
2021
دانشگاه کاشان
2022
دانشگاه کاشان
2023
دانشگاه کاشان
2024
دانشگاه کاشان
2025
دانشگاه کاشان
2026
دانشگاه کاشان
2027
دانشگاه کاشان
2028
دانشگاه کاشان
2029
دانشگاه کردستان
2030
دانشگاه کردستان
2031
دانشگاه کردستان
2032
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
2033
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
2034
دانشگاه گیلان
2035
دانشگاه گیلان
2036
دانشگاه گیلان
2037
دانشگاه گیلان
2038
دانشگاه گیلان
2039
دانشگاه گیلان
2040
دانشگاه گیلان
2041
دانشگاه گیلان
2042
دانشگاه گیلان
2043
دانشگاه گیلان
2044
دانشگاه گیلان
2045
دانشگاه گیلان
2046
دانشگاه گیلان
2047
دانشگاه گیلان
2048
دانشگاه گیلان
2049
دانشگاه گیلان
2050
دانشگاه گیلان
2051
دانشگاه گیلان
2052
دانشگاه گیلان
2053
دانشگاه گیلان
2054
دانشگاه گلستان
2055
دانشگاه گلستان
2056
دانشگاه گلستان
2057
دانشگاه گنبد کاووس
2058
دانشگاه گنبد کاووس
2059
دانشگاه لرستان
2060
دانشگاه مازندران
2061
دانشگاه مازندران
2062
دانشگاه مازندران
2063
دانشگاه مازندران
2064
دانشگاه مازندران
2065
دانشگاه مازندران
2066
دانشگاه مازندران
2067
دانشگاه مازندران
2068
دانشگاه مازندران
2069
دانشگاه مازندران
2070
دانشگاه مازندران
2071
دانشگاه مازندران
2072
دانشگاه مازندران
2073
دانشگاه مازندران
2074
دانشگاه مازندران
2075
دانشگاه مازندران
2076
دانشگاه مازندران
2077
دانشگاه مازندران
2078
دانشگاه مازندران
2079
دانشگاه مازندران
2080
دانشگاه مازندران
2081
دانشگاه مازندران
2082
دانشگاه مالک اشتر
2083
دانشگاه مالک اشتر
2084
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
2085
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
2086
دانشگاه محیط زیست
2087
دانشگاه محقق اردبیلی
2088
دانشگاه محقق اردبیلی
2089
دانشگاه محقق اردبیلی
2090
دانشگاه مذاهب اسلامی
2091
دانشگاه مذاهب اسلامی
2092
دانشگاه مذاهب اسلامی
2093
دانشگاه مذاهب اسلامی
2094
دانشگاه مذاهب اسلامی
2095
دانشگاه مذاهب اسلامی
2096
دانشگاه مراغه
2097
دانشگاه معارف اسلامی
2098
دانشگاه مفید
2099
دانشگاه مفید
2100
دانشگاه مفید
2101
دانشگاه مفید
2102
دانشگاه ملایر
2103
دانشگاه ملایر
2104
دانشگاه ملایر
2105
دانشگاه ملایر
2106
دانشگاه ملایر
2107
دانشگاه های منطقه غرب کشور
2108
دانشگاه های منطقه غرب کشور
2109
دانشگاه هرمزگان
2110
دانشگاه هرمزگان
2111
دانشگاه هنر
2112
دانشگاه هنر
2113
دانشگاه هنر
2114
دانشگاه هنر
2115
دانشگاه هنر اصفهان
2116
دانشگاه هنر اصفهان
2117
دانشگاه هنر اصفهان
2118
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
2119
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
2120
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
2121
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
2122
دفتر تبلیغات
2123
دفتر تبلیغات
2124
دفتر تبلیغات
2125
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2126
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2127
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2128
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2129
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2130
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2131
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
2132
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
2133
دکتر بهروز مشایخی
2134
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
2135
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
2136
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
2137
دکتر روح اله طاهرخانی
2138
دکتر ضیاء تاج الدین
2139
دکتر عامری
2140
دکتر علی کارگری
2141
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
2142
دکتر نصر اله مرادی کر
2143
دکتر نوروزی
2144
دیوان محاسبات کشور
2145
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
2146
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
2147
ریاست جمهوری
2148
ریاست جمهوری
2149
ریاست جمهوری
2150
رضا حسن زاده اشرفی
2151
رضا حسن زاده اشرفی
2152
رضا صابری خورزوقی
2153
رضا محزونیه
2154
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
2155
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
2156
سازمان امور مالیاتی کشور
2157
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
2158
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
2159
سازمان انرژی اتمی
2160
سازمان بسیج اساتید
2161
سازمان بسیج اساتید
2162
سازمان بسیج اساتید
2163
سازمان بسیج اساتید
2164
سازمان بسیج اساتید
2165
سازمان بسیج مستضعفین
2166
سازمان بورس و اوراق بهادار
2167
سازمان پزشکی قانونی کشور
2168
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
2169
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
2170
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2171
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2172
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2173
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2174
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2175
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2176
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
2177
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2178
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2179
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2180
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2181
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2182
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2183
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2184
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2185
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2186
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2187
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2188
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2189
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2190
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2191
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2192
سازمان ثبت احوال کشور
2193
سازمان جغرافیایی
2194
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
2195
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
2196
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
2197
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
2198
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
2199
سازمان دانش آموزی
2200
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
2201
سازمان سنجش و آموزش کشور
2202
سازمان صدا و سیما
2203
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
2204
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
2205
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
2206
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
2207
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
2208
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2209
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
2210
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
2211
سازمان هلال احمر
2212
سازمان هواشناسی کشور
2213
سازمان هواشناسی کشور
2214
ساقی باقری نیا
2215
سید اصغر ملاسعیدی
2216
سید اصغر ملاسعیدی
2217
سید حکمت الله موسوی
2218
سید عبدالعظیم موسوی
2219
سید علی بابامیری
2220
سید علی ریاض
2221
سید مالک حسینی
2222
سیدمحمد صفی زاده
2223
سید محمد صفی زاده
2224
سید محمدطاهر موسوی زاده
2225
سیده طناز جعفری
2226
سیده فاطمه درواری
2227
سیناوب
2228
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
2229
شرکت بین المللی پارت طب ارس
2230
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
2231
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
2232
شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل
2233
شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روز
2234
شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان
2235
شرکت دنیای اقتصاد تابان
2236
شرکت رسانه اصفهان امروز
2237
شرکت سهامی بیمه ایران
2238
شرکت صنایع الکترونیک ایران
2239
شرکت کارآفرینی نخبگان تفاهم
2240
شرکت کارون پیام اکسین
2241
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
2242
شرکت ملی نفت ایران
2243
شرکت مینا گستر امروز
2244
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
2245
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
2246
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
2247
شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبز
2248
شرکت هفت صبح ماندگار
2249
شرکت همشهری
2250
شرکت وارش
2251
شکرالله رضازاده شرمه
2252
شمسی پورمحمدی
2253
شهرداری اصفهان
2254
شهرداری اصفهان
2255
شهرداری تهران
2256
شهرداری مشهد
2257
شهر دانش
2258
شهر دانش
2259
شهر دانش
2260
شهرزاد پیمان
2261
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
2262
شورای عالی انقلاب فرهنگی
2263
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
2264
صاحب امتیاز
2265
صاحب امتیاز
2266
طب اعتیاد
2267
عباسعلی بهاری اردشیری
2268
عبداله جعفرعلی جاسبی
2269
عبداله جعفرعلی جاسبی
2270
علی اکبر بهبهانی
2271
علیرضا دبیر
2272
علیرضا علی احمدی
2273
علی صالح آبادی
2274
علی یوسف پور
2275
غلامحسین عطایی دریایی
2276
غلامحسین واحدی پور تبریزی
2277
غلامحسین واحدی پور تبریزی
2278
غلامرضا جعفرپور مقدم
2279
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
2280
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2281
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2282
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
2283
فیروز نعیم محبوبی
2284
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
2285
قوه قضائیه
2286
قوه قضائیه-مرکز رسانه
2287
کامران احمدپور
2288
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
2289
کمیته ملی انرژی
2290
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
2291
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
2292
لاله شیخی مقدم
2293
مازیار هوشمند
2294
مجتبی وحید گلپایگانی
2295
مجتمع آموزشی امام صادق (ع)
2296
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
2297
مجلس شورای اسلامی
2298
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
2299
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
2300
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
2301
مجله معلق
2302
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2303
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2304
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2305
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2306
مجمع تشخیص مصلحت نظام
2307
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
2308
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
2309
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
2310
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
2311
مجمع عالی حکمت اسلامی
2312
محمدرضا ربانی
2313
محمدرضا سعدی
2314
محمدرضا شواخی زواره (مدیر مسئول)
2315
محمدصادق طاهری
2316
محمد عسلی
2317
محمدعلی وکیلی
2318
محمدکاظم شکوهی راد
2319
محمد مسعود ارکان
2320
محمدمهدی جعفری زاده
2321
محمد هادیفر
2322
محمود حیدری
2323
مدرسه اسلامی هنر
2324
میرایوب پیرایش قهوه چی
2325
مرتضی داستانی
2326
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
2327
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
2328
مرکز آمار ایران
2329
مرکز آمار ایران
2330
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
2331
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
2332
مرکز آموزش مدیریت دولتی
2333
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
2334
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
2335
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
2336
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
2337
مرکز پژوهشی هنر و معماری
2338
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
2339
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
2340
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
2341
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
2342
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2343
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
2344
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
2345
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
2346
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
2347
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
2348
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
2349
مرکز رسانه قوه قضاییه
2350
مرکز فقهی ائمه اطهار
2351
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
2352
مرکز مطالعات مدیریت ایران
2353
مرکز ملی جهانی شدن
2354
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
2355
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
2356
مرکز نشر میراث مکتوب
2357
میزبان بابلسر
2358
مسیح الله سلطانی
2359
مسعود جلالی یرزگر
2360
مسعود داودی
2361
مصطفی خان زادی
2362
مصطفی کواکبیان
2363
مظفر حاجیان حسین آبادی
2364
مینا مهرنوش
2365
منصور مظفری
2366
مهدی بگلری
2367
مهدی رحمانیان
2368
مهرداد بذرپاش
2369
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
2370
موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم
2371
موسسه اطلاعات
2372
مؤسسه اطلاع رسانی خبرگزاری آریا
2373
موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری کار
2374
مؤسسه افق رسانه پویا
2375
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
2376
موسسه آموزش عالی سبز
2377
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
2378
موسسه آموزش عالی قشم
2379
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2380
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2381
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2382
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2383
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2384
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2385
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2386
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2387
موسسه انتشارات امید مجد
2388
مؤسسه انتشار نشریه عصر ایرانیان
2389
موسسه باغ کتاب تهران
2390
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
2391
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2392
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2393
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2394
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
2395
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
2396
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2397
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2398
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2399
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
2400
موسسه تحقیقات پنبه ایران
2401
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
2402
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2403
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2404
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2405
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2406
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2407
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2408
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2409
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
2410
موسسه تحقیقات خاک و آب
2411
موسسه تحقیقات خاک و آب
2412
موسسه تحقیقات شیلات ایران
2413
موسسه تحقیقات شیلات ایران
2414
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
2415
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
2416
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2417
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2418
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2419
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2420
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2421
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2422
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
2423
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
2424
موسسه خانه ایرانیان خارج ازکشور
2425
موسسه خانه کتاب ایران
2426
موسسه خبرگزاری رسا
2427
موسسه خبرگزاری مهر
2428
مؤسسه رسانه گستر ساده
2429
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
2430
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
2431
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
2432
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2433
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2434
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2435
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2436
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2437
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2438
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2439
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2440
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2441
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2442
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2443
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2444
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2445
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2446
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
2447
موسسه شیعه شناسی
2448
موسسه شیعه شناسی
2449
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
2450
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
2451
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
2452
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
2453
موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی
2454
موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس
2455
موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان
2456
موسسه فرهنگی خدمات اطلاع رسانی نما رسانه
2457
موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان ایران - جهاد دانشگاهی
2458
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
2459
موسسه فرهنگی نبأ مبین
2460
موسسه فرهنگی هنری ابناء الرسول تهران
2461
موسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدس
2462
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
2463
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
2464
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
2465
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
2466
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران
2467
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
2468
موسسه فرهنگی هنری ملت تابناک ما
2469
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی شبستان نور
2470
موسسه فرهنگی ورزشی پاس
2471
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
2472
مؤسسه کلبه امید مازرون
2473
موسسه کیهان
2474
موسسه کیهان
2475
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
2476
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2477
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2478
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
2479
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
2480
موسسه مطالعات علوم شناختی
2481
مؤسسه مطالعات فرهنگ و رسانه
2482
موسسه مطالعات ملی
2483
موسسه مطالعات هنر اسلامی
2484
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
2485
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
2486
مؤسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
2487
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
2488
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
2489
موسسه نساجی امروز
2490
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
2491
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
2492
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
2493
ناجا
2494
ناجا
2495
ناجا
2496
ناجا
2497
ناجا
2498
ناجا
2499
ناجا
2500
ناجا
2501
ناجا
2502
ناجا
2503
ناجا
2504
ناجا
2505
ناجا
2506
ناجا
2507
ناجا
2508
ناجا
2509
ناجا
2510
ناجا
2511
ناصر قدیری رازلیقی
2512
نرجس رجایی
2513
نشریه المپبک
2514
نشریه هفت شهر
2515
نصرت الله طاقتی احسن
2516
نعمت الله شهبازی
2517
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
2518
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
2519
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2520
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2521
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2522
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2523
هرمز شجاعی مهر
2524
هرمز هوشمند راد
2525
هوشمند سفیدی
2526
وزارت امور اقتصادی و دارایی
2527
وزارت امور اقتصادی و دارایی
2528
وزارت امور خارجه
2529
وزارت امور خارجه
2530
وزارت امور خارجه
2531
وزارت آموزش و پرورش
2532
وزارت آموزش و پرورش
2533
وزارت آموزش و پرورش
2534
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2535
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
2536
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
2537
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
2538
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
2539
وزارت جهاد کشاورزی
2540
وزارت جهاد کشاورزی
2541
وزارت جهاد کشاورزی
2542
وزارت جهاد کشاورزی
2543
وزارت جهاد کشاورزی
2544
وزارت جهاد کشاورزی
2545
وزارت جهاد کشاورزی
2546
وزارت راه و شهر سازی
2547
وزارت صنعت، معدن و تجارت
2548
وزارت صنعت، معدن و تجارت
2549
وزارت صنعت، معدن و تجارت
2550
وزارت صنعت، معدن و تجارت
2551
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2552
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2553
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2554
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2555
وزارت نیرو
2556
وزارت ورزش و جوانان
2557
وزارت ورزش و جوانان
2558
ولی الله شجاع پوریان
2559
2560
2561
2562
2563