# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
پژوهشگاه مواد و انرژی
2
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
3
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
4
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
5
دانشگاه تهران
6
انجمن مهندسی زلزله ایران
7
دانشگاه تهران
8
دانشگاه اصفهان
9
دانشگاه آزاد اسلامی
10
دانشگاه آزاد اسلامی
11
دانشگاه علم و صنعت ایران
12
دانشگاه علم و صنعت ایران
13
انجمن مهندسی دریایی
14
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
15
دانشگاه آزاد اسلامی
16
پژوهشگاه مواد و انرژی
17
دانشگاه آزاد اسلامی
18
دانشگاه علم و صنعت ایران
19
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
20
انجمن آهن و فولاد ایران
21
انجمن مهندسی دریایی ایران
22
دانشگاه تهران
23
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
24
دانشگاه علم و صنعت ایران
25
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
26
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
27
انجمن مهندسی شیمی ایران
28
دانشگاه علم و صنعت ایران
29
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
30
دانشگاه شیراز
31
دانشگاه علم و صنعت ایران
32
انجمن مهندسی مکانیک ایران
33
دانشگاه صنعت نفت
34
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
35
دانشگاه شیراز
36
دانشگاه شیراز
37
دانشگاه شیراز
38
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
39
انجمن رمز ایران
40
دانشگاه آزاد اسلامی
41
انجمن هوا فضای ایران
42
انجمن فیزیک ایران
43
دانشگاه صنعتی شاهرود
44
دانشگاه تهران
45
دانشگاه شاهد
46
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
47
دانشگاه اصفهان
48
انجمن مهندسی گاز ایران
49
دانشگاه سمنان
50
انجمن مهندسی صنایع ایران
51
مرکز مطالعات مدیریت ایران
52
جهاد دانشگاهی
53
دانشگاه صنعتی شاهرود
54
دانشگاه محقق اردبیلی
55
دانشگاه آزاد اسلامی
56
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
57
پژوهشگاه صنعت نفت
58
دانشگاه علم و صنعت ایران
59
دانشگاه سمنان
60
پژوهشگاه مواد و انرژی
61
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
62
دانشگاه آزاد اسلامی
63
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
64
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
65
دانشگاه تهران
66
انجمن کامپیوتر ایران
67
دانشگاه سمنان
68
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
69
دانشگاه آزاد اسلامی
70
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
71
دانشگاه صنعتی شریف
72
دانشگاه سیستان و بلوچستان
73
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
74
انجمن مهندسین عمران ایران
75
دانشگاه جامع امام حسین
76
انجمن رمز ایران
77
کمیته ملی انرژی
78
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
79
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
80
انجمن مهندسی راه و ساختمان
81
دانشگاه علم و صنعت ایران
82
دانشگاه جامع امام حسین
83
دانشگاه جامع امام حسین
84
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
85
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
86
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
87
پژوهشگاه صنعت نفت
88
وزارت نیرو
89
دانشگاه بوعلی سینا
90
انجمن پلیمر ایران
91
دانشگاه گیلان
92
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
93
انجمن علمی موتور ایران
94
انجمن علمی مواد پرانرژی
95
جهاد دانشگاهی
96
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
97
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
98
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
99
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
100
دانشگاه جامع امام حسین
101
انجمن ریخته گران ایران
102
جهاد دانشگاهی
103
دانشگاه یزد
104
دانشگاه صنعتی اصفهان
105
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
106
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
107
انجمن سازه های فولادی ایران
108
دانشگاه صنعتی شریف
109
انجمن برق آبی ایران
110
انجمن سرامیک ایران
111
انجمن احتراق ایران
112
شرکت صنایع الکترونیک ایران
113
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
114
وزارت صنعت، معدن و تجارت
115
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
116
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
117
انجمن سرامیک ایران
118
انجمن انفورماتیک ایران
119
دانشگاه فردوسی مشهد
120
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
121
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
122
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
123
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
124
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
125
انجمن هوا فضای ایران
126
دانشگاه علم و صنعت ایران
127
موسسه نساجی امروز
128
دانشگاه جامع امام حسین
129
دانشگاه جامع امام حسین
130
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
131
دانشگاه شهید باهنر کرمان
132
انجمن خوردگی ایران
133
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
134
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
135
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
136
دانشگاه آزاد اسلامی
137
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
138
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
139
وزارت راه و شهر سازی
140
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
141
دانشگاه فنی و حرفه ای
142
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
143
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
144
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
145
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
146
دانشگاه کاشان
147
دانشگاه جامع امام حسین
148
دانشگاه سمنان
149
انجمن علمی بتن ایران
150
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
151
انجمن مکاترونیک ایران
152
دانشگاه صنعتی شاهرود
153
دانشگاه جامع امام حسین
154
دانشگاه جامع امام حسین
155
دانشگاه تبریز
156
دانشگاه تربیت مدرس
157
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
158
جهاد دانشگاهی
159
انجمن مهندسی پزشکی ایران
160
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
161
دانشگاه صنعتی شاهرود
162
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
163
انجمن مهندسی دریایی ایران
164
دانشگاه سمنان
165
انجمن مهندسی سازه ایران
166
انجمن مهندسی شیمی ایران
167
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
168
دانشگاه تهران
169
دانشگاه صنعتی شریف
170
دانشگاه صنعتی شریف
171
دانشگاه فردوسی مشهد
172
دانشگاه تربیت مدرس
173
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
174
دانشگاه تبریز
175
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
176
انجمن مهندسی گاز ایران
177
انجمن مهندسین متالورژی ایران
178
دانشگاه فردوسی مشهد
179
انجمن مهندسی معدن ایران
180
انجمن مهندسان مکانیک ایران
181
انجمن مهندسان مکانیک ایران
182
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
183
دانشگاه تبریز
184
دانشگاه صنعتی شریف
185
دانشگاه تربیت مدرس
186
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
187
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
188
دانشگاه کاشان
189
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
190
انجمن مواد پر انرژی
191
دانشگاه صنعتی اصفهان
192
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
193
دانشگاه آزاد اسلامی
194
پژوهشگاه مواد و انرژی
195
دانشگاه آزاد اسلامی
196
انجمن هیدرولیک ایران
197
دانشگاه اصفهان