مشخصات نشریه
عنوان نشریه Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
موضوع علوم پایه / زیست شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه