مشخصات نشریه
عنوان نشریه Advances in Environmental Technology
آدرس وب سایت نشریه http://aet.irost.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
موضوع فنی مهندسی / مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-7744
شاپا الکترونیکی 2423-7590
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه