مشخصات نشریه
عنوان نشریه Advances in Nursing & Midwifery
آدرس وب سایت نشریه http://journals.sbmu.ac.ir/jnm
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه