مشخصات نشریه
عنوان نشریه Advances in Railway Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://ijare.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
موضوع فنی مهندسی / عمران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2012-6598
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه