مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Aquatic Research
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/environment/aquatic+sciences/journal/40071
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-4935
شاپا الکترونیکی 2008-6970
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات An ISI and Scopus indexed journal
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه