مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Agricultural Science Research& Technology
آدرس وب سایت نشریه http://ijasrt.iau-shoushtar.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7588
شاپا الکترونیکی 2251-7596
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آغاز چاپ سال 2011 بوده است. ********************************************************************************************** ایندکس در سایت های: CABI, Electronic Journals Library, Open-j-Gate, Global Impact Factor 2015 IF= 0.765
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه