مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Aquatic Biology
آدرس وب سایت نشریه http://ij-aquaticbiology.com/index.php/ijab/index
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن ماهی شناسی ایران
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / شیلات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-0956
شاپا الکترونیکی 2322-5270
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Abstracted/Indexed in: ISC (Islamic World Science Citation Center), Index Copernicus (ICV 7.52 points), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Scholar, ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) - ProQuest, AGRIS, Zoobank, , Universal Impac
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه