مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Automotive Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://www.iust.ac.ir/ijae/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه علم و صنعت ایران
موضوع فنی مهندسی / مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9899
شاپا الکترونیکی 2476-3535
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات تا کنون موفق به چاپ 23 شماره بوده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه