مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Electrical and Electronics Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://eej.aut.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه صنعتی امیر کبیر
موضوع فنی مهندسی / برق و کامپیوتر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-6075
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه