مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://ije.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه مواد و انرژی
موضوع فنی مهندسی / مواد و متالوژی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1025-2495
شاپا الکترونیکی 1735-9244
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه