مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Environmental Sciences and Technology
آدرس وب سایت نشریه http://www.springer.com/13762
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن محیط زیست ایران
موضوع علوم پایه / محیط زیست
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-1472
شاپا الکترونیکی 1735-2630
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه