مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Industrial Chemistry
آدرس وب سایت نشریه http://link.springer.com/journal/40090
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5970
شاپا الکترونیکی 2228-5547
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این مجله در حال حاضر در سایت اشپرینگر نمایه میشود
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه