مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Information Science and Management
آدرس وب سایت نشریه http://ijism.ricest.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
موضوع علوم انسانی / کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8302
شاپا الکترونیکی 2008-8310
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه