مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Optics and Photonics
آدرس وب سایت نشریه http://ijop.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
موضوع علوم پایه / فیزیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8590
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه