مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Psychology
آدرس وب سایت نشریه http://www.ijpb.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انحمن روانشناسی ایران
موضوع علوم انسانی / روانشناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1251
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه