مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Smart Electrical Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://ijsee.iauctb.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-9246
شاپا الکترونیکی 2345-6221
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Whilst considerable progress has been made in the development of concepts for intelligent systems, the engineering and implementation of complex,sizable intelligent systems still remains a challenging area .This is reflected in the extremely high research
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه