مشخصات نشریه
عنوان نشریه International of Finance, Accounting and Economic Studies
آدرس وب سایت نشریه http://ijfaes.srbiau.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-645X
شاپا الکترونیکی 2383-2517
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات ijfaes@srbiau.ac.ir
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه