مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Applied Animal Science
آدرس وب سایت نشریه http://ijas.iaurasht.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-628x
شاپا الکترونیکی 2251-631X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات واحد رشت همچنین محتوای مجله در سایت زیر نیز قابل بازیابی میباشد http://www.scopemed.org/?jid=113
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه