مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Biotechnology
آدرس وب سایت نشریه http://ijbiotech.com/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
موضوع علوم پایه / زیست شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1728-3043
شاپا الکترونیکی 2322-2921
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه