مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Chemical Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://ijche.com.sinaweb.net
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن مهندسی شیمی ایران
موضوع فنی مهندسی / مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-5397
شاپا الکترونیکی 2008-2355
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه