مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Applied Fluid Mechanics
آدرس وب سایت نشریه http://jafmonline.net/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن فیزیک ایران
موضوع فنی مهندسی / مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-3572
شاپا الکترونیکی 1735-3645
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه