مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Nuts
آدرس وب سایت نشریه http://ijnrs.damghaniau.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / باغبانی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-319X
شاپا الکترونیکی 2383-3416
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات واحد دامغان
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه