مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Operation and Automation in Power Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://joape.uma.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه محقق اردبیلی
موضوع فنی مهندسی / برق و کامپیوتر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-4576
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Journal of Operation and Automation in Power Engineering (JOAPE) has qualified to ACADEMIC RESEARCH JOURNAL (ELMI-PAJOHESHI) status certified by the Ministry of Science, Research and Technology of Iran (No. 225326/3/18 dated 1391/11/29), and is published
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه