مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Pharmaceutical and Health Sciences (JPHS)
آدرس وب سایت نشریه http://www.jphs.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-6780
شاپا الکترونیکی ‪۲۳۲۲-۴۷۳۸
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات The Journal of Pharmaceutical and Health Sciences ( JPHS) is a peer-reviewed, open access, multi-disciplinary pharmaceutical publication, scheduled to appear quarterly and serve as a means for scientific information exchange in the international pharmaceu
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه