مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Ruminants Health Research
آدرس وب سایت نشریه http://ijrhr.scu.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه شهید چمران اهواز
موضوع دامپزشکی / دامپزشکی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات قطب علمی بهداشت و بیماریهای گاومیش
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه