مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering
آدرس وب سایت نشریه http://jsme.iaukhsh.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-4927
شاپا الکترونیکی 20084927
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این مجله عضو پایگاه اسنادی علوم حهان اسلام (ISC) بوده است. همچنین در SID نیز نمایه می شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه