مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Solid Mechanics
آدرس وب سایت نشریه http://jsm.iau-arak.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع فنی مهندسی / مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3505
شاپا الکترونیکی 2008-7683
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آدرس الکترونیکی کمکی نشریه http://jsm-iauarak.com
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه