مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Textiles and Polymers
آدرس وب سایت نشریه http://www.itast.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
موضوع فنی مهندسی / صنایع
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-5203
شاپا الکترونیکی 2423-3390
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات سامانه آنلاین نشریات تازه راه اندازی شده است و در حال تکمیل اطلاعات سایت می باشیم. 21/10/94 سامامه آنلاین نشریه راه اندازی شده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه