مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of the Iranian Statistical Society
آدرس وب سایت نشریه http://www.jirss.irstat.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن آمار ایران
موضوع علوم پایه / آمار
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1726-4057
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه