مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of the Persian Gulf Marine Sciences
آدرس وب سایت نشریه http://jpg.inio.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن علوم و فنون دریایی ایران
موضوع علوم پایه / زیست شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-7985
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات با همکاری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه