مشخصات نشریه
عنوان نشریه Mechanics of Advanced Composite Structures
آدرس وب سایت نشریه http://macs.journals.semnan.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه سمنان
موضوع فنی مهندسی / مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-4826
شاپا الکترونیکی 2423-7043
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Address: Office of Mechanics of Advanced Composite Structures, Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran. Printing: Semnan University Press. Periodicity: Biannual
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه