مشخصات نشریه
عنوان نشریه Pollution
آدرس وب سایت نشریه http://jpoll.ut.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه تهران
موضوع علوم پایه / محیط زیست
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-451X
شاپا الکترونیکی 2383-4501
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات با همکاری انجمن پسماند ایران
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه