مشخصات نشریه
عنوان نشریه Polyolefins Journal
آدرس وب سایت نشریه http://poj.ippi.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
موضوع فنی مهندسی / مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-6868
شاپا الکترونیکی 2322-2212
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آخرین دوره و شماره: دوره 3 شماره 1، دی 1394
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه