مشخصات نشریه
عنوان نشریه The Iranian Journal of Botany
آدرس وب سایت نشریه http://ijb.rifr-ac.org/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
موضوع علوم پایه / زیست شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1029-788x
شاپا الکترونیکی 1029-788x
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه