مشخصات نشریه
عنوان نشریه ادبیات پایداری
آدرس وب سایت نشریه http://jrl.uk.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه شهید باهنر کرمان
موضوع علوم انسانی / ادبیات و زبان ها
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-6881
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه بر اساس رای جلسه مورخ 21/10/1381 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور درجه علمی - پژوهشی دریافت نموده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه