مشخصات نشریه
عنوان نشریه اقتصاد منابع طبیعی
آدرس وب سایت نشریه http://uijs.ui.ac.ir/enr/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی ۲۳۴۵-۳۰۱x
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات با سلام و احترام مجله فعال است و شماره نهم در سال 1395 در حال چاپ است
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه