مشخصات نشریه
عنوان نشریه الهیات و معارف اسلامی
آدرس وب سایت نشریه http://www.liau.ac.ir/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%aa.html#maref
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7375
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه