مشخصات نشریه
عنوان نشریه امنیت پژوهی
آدرس وب سایت نشریه http://www.ap-q.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشکده علوم و فنون فارابی
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8671
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات از اسفند 1390 علمی پژوهشی است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه