مشخصات نشریه
عنوان نشریه آموزه های حقوق کیفری
آدرس وب سایت نشریه http://paper.razavi.ac.ir/index.php/ka
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه علوم اسلامی رضوی
موضوع علوم انسانی / فقه و حقوق
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-9351
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه از سال 1380 با عنوان الهیات و حقوق منتشر شده است و از سال 1390 دارای رتبه علمی پژوهشی شد و به آموزه های حقوق کیفری تغییر نام داد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه