مشخصات نشریه
عنوان نشریه آنالیز سازه- زلزله
آدرس وب سایت نشریه http://civil-strj.iau-maragheh.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-6310
شاپا الکترونیکی 2476-4280
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سی امین و سی و یکمین جلسه مورخه 1385/09/30 کمیسیون مذکور، مجله عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه حائز شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی شناخته شد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه