مشخصات نشریه
عنوان نشریه بوم شناسی گیاهان زراعی
آدرس وب سایت نشریه http://www.agroecojournal.com/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی میانه
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-7957
شاپا الکترونیکی 2423-7965
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه قبلاً (تا شماره تابستان 1393) با نام مجله دانش نوین کشاورزی پایدار منتشر می شد و از پاییز 1393 با عنوان بوم شناسی گیاهان زراعی انتشار می یابد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه