مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش آب ایران
آدرس وب سایت نشریه http://journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourid=597
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه شهرکرد
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / آب و خاک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1235
شاپا الکترونیکی 2345-6655
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات طبق مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم این نشریه از سال 1394 به صورت فصلنامه چاپ خواهد شد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه