مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده
آدرس وب سایت نشریه http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=17
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز جامعه المصطفی العالمیه
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-1844
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه