مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
آدرس وب سایت نشریه http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو ماهنامه
رتبه
شاپا چاپی 2383-1294
شاپا الکترونیکی 2383-1308
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه قبل از این با عنوان دو فصلنامه نامه علوم انسانی چاپ می‌شد. که امتیازی نداشت در سال 1389 به پژوهشنامه انتقادی تغییر عنوان داد و علمی پژوهشی شد
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه