مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
آدرس وب سایت نشریه http://jipm.irandoc.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
موضوع علوم انسانی / کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8223
شاپا الکترونیکی 2251-8231
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه