مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه حمل و نقل
آدرس وب سایت نشریه http://trijournal.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
موضوع فنی مهندسی / عمران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-3459
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه