مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشنامه خراسان بزرگ
آدرس وب سایت نشریه http://jpress.imamreza.ac.ir/index.php/khorasan
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه